Installation Gustafs Panel System, GPS

Capax är samlingsnamnet för vårt unika installationssystem med aluminiumprofiler för montering av vägg- och takpaneler. Systemet har idag flera olika lösningar som tillgodoser både estetiska och funktionella krav. Varianterna på fogar och anslutningar är flera. Profilerna är starka och vridstyva, vilket underlättar för montören och möjliggör att panelerna monteras med högsta möjliga planhet. Speciella profiler gör det möjligt att kapa passningspaneler på plats och den kapade kanten döljs elegant av profilen. På så vis kan panelerna förbeställas och måttagning och finjustering görs vid monteringstillfället.

Takinstallation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägginstallation