Gustafspaneler klär Kungliga Musikhögskolan

Gustafspaneler klär Kungliga Musikhögskolan

På uppdrag av Akademiska Hus fick AIX Arkitekter förtroendet att utforma den nya Kungliga Musikhögskolan, KMH i Stockholm. Resultatet blir en toppmodern musikhögskola med högsta krav på akustik och klangbehandling.

Varje sal är ämnad för olika musikaliska inriktningar med skilda akustiska behov vilket har resulterat i olika unika uttryck för varje rum.

Vi har haft nöjet att jobba nära arkitekten Annika Askerblom från AIX Arkitekter, ansvarig för konsertsalarna, och akustikern Jan-Inge Gustafsson från Norconsult. Utifrån de arkitektoniska koncepten för de fyra publika konsertsalarna och akustiska önskemål arbetades vackra och ändamålsenliga lösningar fram för respektive sal.

I den stora konsertsalen, den röda salen, sitter fasetterade lådor i 10 olika vackra röda nyanser och i Kammarmusiksalen sitter våra paneler i vågor efter väggarna. Allt går i olika behagliga nyanser av blått och guld.

Inflyttning av KMH kommer att ske i maj 2016.