REAKTION PÅ ELD

Vad är ”Reaktion på eld” och Euroclass EN 13501?

Reaction To Fire är en klassificering av hur mycket ett material bidrar till utvecklingen av en brand i ett tidigt skede. Testmetoderna är utformade för att simulera eldens begynnande och tillväxtfaser för att bestämma brandklassen för ett byggmaterial. Det europeiska klassificeringssystemet för brandskydd infördes 2001 med standarden EN 13501. De tidigare nationella standarderna för Reaction To Fire av byggnadsmaterial har ersatts av detta nya europeiska klassificeringssystem. Detta avsnitt ger dig en inblick i Gustafs produkter och deras brandklassificeringar.

Klassificeringar för träbaserade material

Plywood, OSB och spånskivor utan brandskyddsbehandling har en “Reaction to fire” klassning enligt tabellen nedan.

DOWNLOAD

Reaction to Fire – Classifications

KlassBrännbarhetBidrag till brand
A1Icke-brännbart materialInget bidrag till brand
A2Icke-brännbart materialInget märkbart bidragande till brand
BBrännbart materialMycket begränsat bidrag till brand
CBrännbart materialBegränsat bidrag till brand
DBrännbart materialBidrar till brandutveckling
EBrännbart materialStort bidrag till brandutveckling
FBrännbart materialFaller inte inom ramen för A1-E
S1 Materialet ger ett obetydligt bidrag till rökutveckling
d0Materialet avger inga brinnande föremål eller droppar

Euroclass Brandklassning & Reaktion på eld för Gustafs produkter

Tabellen nedan visar brandklassen för den slutliga produkten som den installeras.

ProduktKärnmaterialBrandklass – Slutgiltig produkt
GustafspanelFibergipsskivaA2-s1,d0
GustafspanelMDF med Brandskyddsmedel* Core class
GustafspanelPlywood med Brandskyddsmedel* Core class
Gustafs Linear RibFibergipsskivaB-s1,d0
Gustafs Linear RibMDF med Brandskyddsmedel* Core class
Gustafs Linear RibMDFD-s2,d0
Gustafs Linear PlankFibergipsskivaA2-s1,d0
Gustafs Linear PlankMDF med Brandskyddsmedel* –Core class
Gustafs Linear PlankMDFD-s2,d0
Gustafs Linear ModuleMassivt trä med Brandskyddsmedel* Core class
Gustafs Linear ModulePlywood med Brandskyddsmedel* Core class
Gustafs Linear ModulePlywoodD-s2,d0
* Observera att brandreaktionen för dessa produkter har förbättrats genom att man har lagt till brandhämmande ämnen (impregneringar och lacker). Läs mer om detta här >>

Ladda ner Gustafs dokument för brandklasser

Tabellen ovan visar en översikt av brandklassen för våra produktkategorier. För en mer detaljerad beskrivning över variationer mellan material och ytbehandlingar ladda ner dokumentet här nedan.

Nedladdning av dokument

Läs mer om våra produkters brandklassificering.

GUSTAFS BRANDKLASSIFICERINGAR
Reaction på eld | .pdf
GUSTAFS BRANDKLASSIFICERINGAR
Brandresistens | .pdf
GENERELLA BRANDKLASSIFICERINGAR
Träbaserat material | .pdf

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA