CE Märkning och prestandadeklaration (DoP)

En entreprenör eller underentreprenör som installerar väggbeklädnader för interiörer har det slutliga ansvaret att byggprodukter med rätt brandklassificering används.

DoP

För byggnadsmaterial räcker det inte enbart med att tillhandahålla ett test som visar en brandklass enligt EN 13501-1. Som en del av CE-certifieringen måste även brandklassen finnas i en Prestandadeklaration enligt en för produkten gällande standard (lika med Declaration of Perfomance – DoP). För Gustafs produkter gäller standarden för fibergipsskivor enligt standard EN 14190:2014. Det finns en avgörande skillnad i DoP för brännbara produkter som förbättrats med brandskyddsmedel och produkter med en icke-brännbar materialkomposition. Du bör verkligen be om en prestandadeklaration innan du föreskriver en produkt som kan rädda liv. Läs mer nedan så att du kan göra ett säkert val.

Kontrollsystem för brandklasser

I en DoP måste det framgå om produktens prestanda har validerats genom en självdeklaration (system 3) eller genom en tredjeparts deklaration (system 1). Se Annex V i standard EN 14190:2014.

System 1: Prestandadeklarationen måste utfärdas av ett registrerat produktcertifieringsorgan, baserat på produktionskontroller och vidare tester på provbitar som genomförs på fabriken. Brandtester enligt EN 13501-1 måste genomföras av en tredje part.
System 3: Prestandadeklarationen får utfärdas av tillverkaren, och tillverkaren ansvarar själv för produktionskontroller. Alla brandtester enligt EN 13501-1 måste dock fortfarande genomföras av en tredje part.

När det gäller prestandan för Reaction to Fire, så anger tabell ZA.2, i standard EN 14190:2014 för byggnadsprodukter, att en Prestandadeklaration (DoP) måste vara godkänt enligt kontrollsystem 1 eller system 3.

– Validering genom system 1 krävs för samtliga produkter där brandklassen har förbättrats genom att tillsätta brandskyddsmedel (impregnering eller lack).
– Validering genom system 3 används för alla produkter där brandklassen inte är ett resultat av brandskyddsimpregnering eller lack.
– På byggplatsen: Efterbearbetning med brandskyddslacker som sker på byggarbetsplatsen kan inte CE-certifieras.

Gustafs Prestandadeklaration (DoP)

Gustafs prestandadeklaration är inte tillgängliga för direktnedladdning. Skicka oss en förfrågan för att få tillgång till dokumenten.

DoP FÖRFRÅGAN

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA