Du tar en risk om du inte använder obrännbara kärnmaterial.

Katastrofen i Grenfell Tower är ett av de senaste exemplen som visar att brännbara material, vars brandsäkerhet har förbättrats genom att man har tillsatt brandskyddsmedel, inte alltid är ett säkert val. Nedan jämför vi de vanligaste typerna av träpaneler för väggar och tak i offentliga utrymmen. Jämförelsen gäller både själva kärnmaterialen och de slutliga lösningarna, inklusive faner, lack, perforeringar och tillverkning av linjära ribbor.

Fibergips

Kärnan

Fibergips innehåller minst 83 % icke brännbara mineraler och klassificeras som A1-S1,d0 eller A2-S1,d0. Inga impregnerande kemikalier eller brandhämmande lacker behöver användas.

Hela panelen eller ribban

Gustafs träpaneler med en kärna av brandsäkert fibergips håller klass A2-S1,d0, detta är inklusive lack och aktuell akustikperforering. Gustafs ribbor håller en stark B-s1,d0.

MDF

Kärnan

FR-MDF, förbättrad med brandhämmande medel och med klass B-s1,d0 finns tillgänglig.

Hela panelen eller ribban

Med ytterligare faner sjunker FR-MDF till brandklass C eller lägre. Ytterligare FR-lacker kan användas, men de salter och tjocklekar som krävs gör dem oklara. Perforerade hål kan inte lackeras. MDF testas normalt endast som en platta, inte som linjär ribba.

Plywood

Kärnan

Plywood kan impregneras och förbättras till klass
B-s1,d0. Impregnerings- och torkningsprocessen kan leda till att paneler eller ribbor blir skeva.

Hela panelen eller ribban

Impregneringar kan inte ta sig igenom limskikten i plywood och akustiska perforeringar kan exponera icke-impregnerat material. Fråga särskilt om toppfaner ingår i certifieringen. Plywood testas normalt endast som en skiva, inte som en linjär ribba.

Massivt trä

Kärnan

Massivt trä kan impregneras enligt B-s1,d0, även om endast ett fåtal leverantörer har certifikat för alla träslag och längd- och breddmått. Impregnerings- och torkningsprocessen kan leda till att paneler eller ribbor blir skeva.

Hela panelen eller ribban

Massivt trä kan impregneras till B-s1,d0, men lacker måste tillsättas efteråt. Brandklassificeringarna omfattar sällan ytbehandlingar som lack, olja eller bets. Linjelösningar med små breddmått ingår sällan i certifieringen.

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA