FIRE SAFETY

Vad är Brandresistens?

Resistance to Fire mäter byggnadsmaterialets förmåga att skydda underkonstruktionen och förhindrar att byggmaterialet själv faller ner under evakueringen av byggnaden. Testresultaten uttrycks i hur många minuter strukturen motstår branden innan gränsen för varje testkriterium överskrids. Invändiga vägg- och takbeklädnader, tak, golv och till och med byggsystem, inklusive ventilationskanaler och rör, måste klassificeras baserat på deras brandmotstånd. Brandegenskaperna testas i en fullskalig ugn som efterliknar en naturlig brand i enlighet med temperatur och kronologisk utveckling.

 

Resistance to Fire klassificering enligt European Standard EN 13501-2
KLASS TESTFÖRHÅLLANDEN NÖDVÄNDIGA FUNKTIONER
  Material under takbeklädnadenet Temperaturökning bakom beklädnaden Inget nedfallande material Ingen skada bakom beklädnaden Tid
K1-10 Material < 300 kg/m³ < 250 °C x x 10 minuter
K2-10 Spånskiva < 250 °C x x 10 minuter
K2-30 Spånskiva < 250 °C x x 30 minuter
K2-60 Spånskiva < 250 °C x x 60 minuter

Brandresistens klassificering för Gustafs Panel System & Linear System

Gustafs produkter är klassificerade enligt tabellen nedan.

Gustafs SystemSkivmaterialBrandklass
Gustafs System med släta paneler (icke perforerade)FibergipsskivaK2-10 (Ingen stenull behövs)
Gustafs System akustikpaneler (Perforerade)FibergipsskivaK2-10 (Luftspalt fylld med stenull)
Gustafs System Linear RibFibergipsskiva / HIR SandwichK2-10 (Luftspalt fylld med stenull)
Gustafs System Linear Plank (stängda fogar)FibergipsskivaK2-10 (Ingen stenull behövs)
Gustafs System Linear Plank(öppna fogar)FibergipsskivaK2-10 (Luftspalt fylld med stenull)
Gustafs System Linear Module Fibergipsskiva / HIR Sandwich / Massivt träK2-10 (Luftspalt fylld med stenull)

Kan brandlacker och brandskyddande färg förbättra en produkts Brandresistens?

Brandlack och brandskyddande färg i sig själv kan inte uppnå en godkänd klassificering. Brandskyddande beläggningar behöver ytterligare ett specifikt substrat för att överhuvudtaget uppnå en klassificering. Endast de substrat som är angivna i testprotokollet kan godkännas. Brandskyddande beläggningar måste genomgå en väldigt strikt produktionskontroll (Se kontrollsystem DoP) för att garantera att rätt antal lager och tjocklek på lagret har använts när man applicerar brandskyddande lack eller färg. Genom att applicera brandskyddande beläggningar på plats, eller genom att till exempel applicera det efter sågning och borrning på plats, kan inte godkännas eller klassificeras!

Europeisk standard för interiörprodukter

Väggar och undertak får inte gå sönder och kollapsa under dem tidiga faserna när evakuering och räddningsinsatser fortfarande kan genomföras.

1. ”Resistance to Fire”, standard EN 13501-2 byggnadsprodukter, inkluderar väggar och tak.
2. ”Resistance to Fire”, standard 1366, termiska isoleringar för rör.

Resistance to Fire – EN 13501-2

Den andra delen av den europeiska standarden EN 13501 är uppdelad i flera klasser som visar materialets motstånd i tid.

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA