FIRE SAFETY

Finns det trä som inte brinner?

Nej, trä är ett organiskt och brandfarligt material. Hur uppnår Gustafs då en icke brännbar träpanel med brandklassificering A2-s1,d0? Jämfört med A1-klassificeringen tillåter den icke brännbara klassificeringen A2-s1,d0 ett innehåll med ett mycket lågt och begränsat energivärde, mätt i MJ/kg eller MJ/m². Därför kan ett icke-brännbart skivmaterial av fibergips plus ett tunt ytskikt, till exempel ett äkta träfanér, fortfarande uppnå klassificering A2-s1, d0.

 

Men en icke-brännbar kärna med en fanerad yta av äkta trä kan uppnå klassificering
A2-s1,d0.

Så försäkrar du dig om att en beklädnad uppnår brandklassen:

För att uppfylla de officiella brandbestämmelserna måste följande fyra faktorer tas i beaktande:

01

1. En giltig brandklassificering måste inkludera det dekorativa ytskiktet.

Gustafs produkter testas och klassificeras alltid som de används i verkligheten, inklusive den dekorativa ytan, som ett träfanér, ett HPL- eller CPL-laminat. Vissa leverantörer hävdar att de säljer en brandklassad skiva till vilken ett ytmaterial kan appliceras. Men det tillsatta ytmaterialet kommer att sänka brandklassificeringen för hela produkten till en ”icke accepterad” nivå.

02

2. En giltig brandklassificering måste inkludera ytbehandling.

Gustafs produkter testas och klassificeras alltid som de används som slutlig produkt, inklusive ytbehandlingar som lack, färg, olja eller bets.

Vissa leverantörer hävdar att de säljer en brandklassad skiva där en ytbehandlingen kan läggas till. Den extra ytbehandlingen kommer då att sänka brandklassificeringen för hela produkten till en ”icke accepterad” nivå.

03

3. En giltig brandklassificering måste inkludera installationskonstruktionen.

Gustafs produkter testas och klassificeras alltid som de används i verkligheten, inklusive profiler, luftspalt, öppna eller stängda fogar etc.

Vissa leverantörer säljer lösningar med brandklassificeringar endast relaterade till skivmaterialet, ett material som inte har testats som en slutlig installation och som därmed inte bekräftar den slutliga konstruktionen.

04

4. En giltig brandklassificering måste inkludera alla efterbearbetningar

Först och främst: efterbearbetningar på plats kan inte klassificeras alls. Gustafs produkter testas och klassificeras alltid som de används i verkligheten, inklusive de akustiska perforeringarna eller när vi kapar skivmaterialet i linjära lösningar. Återigen är det alltid den slutliga Gustafs-produkten som har klassificerats.

Vissa leverantörer säljer lösningar med brandklassificeringar för skivmaterialet utan de akustiska perforeringar som ingår i själva testet, eller efter att ha kapat materialet i linjära lösningar.

Hur gör du enklast upp en eld?

Helt enkelt genom att klyva veden – kluven ved brinner bättre! Därför är det en otrolig utmaning att producera ett linjärt system som uppnår Reaction to Fire B-s1,d0.
Genom att använda ett icke brännbart skivmaterial har vi på Gustafs skapat en linjär produkt som uppnår äkta brandklass
B-s1,d0, som inkluderar fanér, ytbehandlingen och installationssystemet. Gustafs Linear System kan installeras med öppen bakomliggande luftspalt eller en spalt fylld med mineralull för ökat akustisk ljudabsorbering.

GUSTAFS BRANDKLASSIFICERINGAR
Reaction to Fire | .pdf
Resistance to Fire | .pdf
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA