Byggmaterial fritt från impregnering

Med Gustafs produkter kan du andas ut.
Och alla andra kan andas in.

Fibergipskärnan i Gustafs-panelerna anses, precis som sten, keramik, metaller, glas och betong vara ett naturligt material som inte släpper ut flyktiga organiska föreningar. Produkterna är också helt fria från impregnering och det är därför som våra produkter naturligt har mycket låga utsläpp, vilket garanterar en hälsosam luftkvalitet i rummet. Vi menar allvar med harmoni i livsmiljöer och vårt omfattande testprogram bevisar att våra produkter väl uppfyller en lång rad standarder för utsläppsklassificering av byggmaterial.

EMISSIONER

Naturligt mycket låga utsläpp

Vi tillsätter ingenting till våra gipsbaserade produkter. Gips är ett icke brännbart material och behöver inga brandskyddsmedel för att vara säkert. Gips behöver inte heller bindemedel med isocyanater för att bli en skiva. Den lilla mängd lim och lack som används i våra produkter är NAF-certifierade, vilket betyder No Added Urea-Formaldehyde.

– Inga brandskyddsmedel
– Inga isocyanatbindemedel
– NAF-system

PERFORERADE PANELER

Påverkas inte av akustiska perforeringar

Utsläppsnivån av flyktiga organiska föreningar är i hög grad relaterad till beklädnadens totala yta. Akustikperforeringar kan lätt fördubbla en skivas yta och kommer framför allt att frilägga mer kärnmaterial. Fibergipskärnan i Gustafs-paneler är utsläppsfri och akustikperforeringarna ökar inte VOC-halterna.

Godkänd för följande byggnadscertifieringar
LÄS ARTIKELN
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA