Skivmaterialguide för interiör beklädnad

FIBERGIPS

Om du gillar våra vackra ytor kommer du älska den döda kärna

Produktionen av inomhusbeklädnader för offentliga miljöer ställer höga krav på det material som ska installeras. Det är därför vi alltid rekommenderar våra kunder att använda våra produkter med fibergipskärna för sina projekt. Fibergips är ett dött material som bidrar med oslagbara fördelar när det gäller dimensionsstabilitet, brandbeständighet, akustik, utsläpp och hållbarhet. I det här avsnittet granskar och jämför vi olika skivmaterial.

Stabilitet

Fibergips påverkas inte av förändringar i inomhusklimatet och buktar därför varken, vrida sig eller svälla – vilket gör installationer med stora paneler och skarvar med noll mellanrum fullt genomförbara. Slutresultatet blir vackert och förblir så under hela livstiden.

Brandsäkerhet

Fibergips är obrännbart och homogent till sin natur och behöver inga kemikalier för att uppnå sin brandklassning, och är säkert även vid akustiska perforeringar eller när den kapas. Panelen, med träfanér och kantlist av massivt trä, består fortfarande till
97 % av fibergips och har en brandklass upp till A2-s1,d0.

Akustik

Akustiskt sett är det oftast fördelaktigt att använda väggbeklädnad med högre densitet jämfört med lättare material. Fibergipsbaserade skivor är tyngre än träbaserade väggbeklädnadsmaterial och ljudvågor får dem inte att vibrera eller resonera.

Hållbarhet

Tack vare skivmaterialets höga densitet och låga värmeledningsförmåga bidrar panelerna till att hålla rumstemperaturen konstant, vilket minskar behovet av kylning eller uppvärmning. Fibergips innehåller 94 % återvunnet material. Ännu bättre är att 17 % av det totala innehållet kommer från återvunna konsumentvaror, vilket är mycket viktigt för certifiering av byggnader.

Emissioner

Fibergipskärnor har extremt låga emissioner. Ett av skälen är att de tillverkas utan träbindemedel och därmed utan tillsats av urea-formaldehyd eller isocyanater. Interiörpaneler och ribbor som innehåller 97 % gipsfiber har per definition mycket låga TVOC- och formaldehydutsläpp.

Fibergips
LÄS ARTIKELN
Plywood
LÄS ARTIKELN
Jämförelse Matrix kärnmaterial
LÄS ARTIKELN
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA