TEST METHODS

Testmetoder för Reaktion på eld

Metoderna för testning av reaktion vid brand är utformade för att simulera de begynnande och tilltagande stadierna av en brand. Syftet är att utvärdera hur produkter och material bidrar till de tidiga stadierna av en brand vad gäller:

1. Antändbarhet
2. Flamspridning
3. Värmeutsläpp
4. Rökutveckling
5. Förekommandet av flammande droppar/partiklar

INTERIÖRA BEKLÄDNADER

Europeisk standard för interiörprodukter

Vägg- och takbeklädnader som används i offentliga miljöer får endast ha en ytterst liten bidragande inverkan på brand- eller rökutvecklingen. Den lägsta klassen som krävs i offentliga miljöer är Euroclass B-S1,d0.

1. Reaction to Fire, standard EN 13501-1 för byggnadsprodukter, inkluderar väggar och undertak.
2. Reaction to Fire, standard EN 13501-1 för golv.

EXTERIÖRA BEKLÄDNADER

Europeisk standard för exteriörprodukter

För exteriöra produkter som fasadbeklädnader gäller samma standard (EN 13501-1), men alternativa standarder för fasader finns och är godkända i vissa länder inom EU. För fasader i Skandinavien har vi till exempel ”SP FIRE 105”.

Tester för klassification av Reaction to Fire Classifications enligt 13501-1

Följande två tester utförs för klassificeringen av byggnadsprodukter (t. ex. Trä-baserat material) enligt EN 13501-1.

Testmetod EN ISO 11925-2
Lättantändligheten av byggnadsmaterialet genom direkt exponering av eldflammor.
Testmetod EN 13823
Termisk belastning från ett brinnande objekt.


Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA