Är impregnering och brandhämmande beläggningar tillförlitliga?

Diskussionen om hur brandskydd ska uppnås, om den brännbara produkten måste impregneras eller behandlas med en brandhämmande beläggning, har aldrig förekommit i Gustafs värld. Den naturliga brandklassificeringen A2-s1, d0 gäller hela vägen genom den icke-brännbara kompositionen i våra produkter. Vi lämnar inget utrymme för tolkningar som kan sluta i ett oönskat resultat.

Innan du använder produkter som har förbättrat brandskyddet med impregneringar eller brandlacker, vänligen ta följande 4 faktorer i beaktande.

01

1. Impregneringar når kanske inte materialets inre kärna

Att förbättra brandskyddet i en produkt genom att impregnera produkten med brandskyddande medel är en sak, men att impregnera hela kärnmaterialet till 100% är svårt. Särskilt när det kommer till ett tätt träslag eller plywood. När det gäller plywood så fungerar limmet mellan det korslagda fanéret som en 100%-ig barriär för impregneringen att ta sig igenom. Det finns endast ett fåtal tillverkare som kan leverera riktigt impregnerat trä- och plywood-material, eftersom det är en unik metod som kräver en viss skicklighet och kunskap.

Om en brandskyddande impregnering inte har applicerats på rätt sätt kommer akustikpaneler, med tusentals perforeringshål/m², eller skivor sågade till ribbor att exponera material som inte har nåtts av impregneringen. Noterat även att MDF inte kan vakuumimpregneras.

02

2. Brandskyddande lack skyddar enbart det yttersta lagret.

Brandskyddande lack skyddar enbart ytan och inte kärnan på panelskivan eller ribbskivan. För akustikpaneler borde den brandskyddande lacken tillsättas efter perforeringen av dem tusentals hålen, men samtidigt kommer lacken aldrig att täcka insidan av perforeringshålen helt och hållet – vilket resulterar i en icke godkänd lösning. Att tillsätta brandskyddande lack på plats, efter exempelvis kapning av produkten, kan inte valideras och därmed inte inkluderas i Prestandadeklarationen (DoP). När en akustikpanel installeras med en luftspalt måste även baksidan av panelen lackas med brandskyddande medel.

Brandskyddande lack måste appliceras med ett relativt tjockt lager för att uppnå ett godkänt skydd och det i kombination med att brandskyddande lack måste innehålla salter så blir inte slutresultatet 100% slätt och transparent, vilket resulterar i en icke estetisk snygg produkt.

03

3. Brandskyddande salter är hygroskopiska

Salterna i brandskyddande impregnering och lacker är hygroskopiska, vilket betyder att de kan förlora sina brandskyddande effekter i miljöer med relativt hög fuktighet. Vågar du använda en produkt med eventuellt icke varaktigt brandskydd?

De hygroskopiska egenskaperna hos brandkemikalier (bland dem ammoniak och diammoniumfosfat), kan ha en negativ inverkan på miljön om de läcker ut. De har samma effekter som övergödning. En annan faktor, som fortfarande diskuteras bland forskare, är att brandskyddande medel kan överföras från produkter till människor och att det kan ge en ökad risk för cancer.

04

4. Kontrollsystem 1 mot kontrollsystem 3

Det faktum att en Prestandadeklaration (DoP) för produkter förbättrade med brandskyddsmedel kräver en striktare produktionskontroll genom system 1, indikerar att produktionen, för att dessa produkter skall kunna uppnå sina brandskyddande egenskaperna, är mindre pålitlig jämfört med produktionen för produkter som består av en icke brännbar skiva och som kan deklareras ”enbart” enligt det enklare kontrollsystemet 3.

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA