GLOBAL

Hur kan vi hjälpa dig?

 

FAQ

Här har vi sammanfattat de vanligaste frågorna. Kontakta oss om du inte hittar det svar du söker här, Kontakt.

Produkt

Kan jag beställa Gustafs panellösningar i specialanpassade dimensioner?
+

Ja, upp till en 3000 mm längd och 1200 mm bredd kan ni anpassa dimensionerna fritt.
Paneler med en längd på 2400 mm och längre har en maximal bredd på 600 mm.
Ni kan spara in kostnader genom att använda våra standardformat: 600×600, 1000×600, 1200×600, 1500×600, 1800×600, 2400×600, 3000×600 mm.

Kan jag beställa Gustafs Linear-lösningar i specialanpassade dimensioner?
+

Vi har många, men fasta dimensioner på Gustafs Linear Rib. Längdanpassningar är mer flexibla. Ribborna tillverkas, beroende på deras dimension, i hela längder på 2400, 2550 eller 2970 mm, anpassade längder kapas från dessa. Som exempel kan nämnas att längder på 1250 mm leder till upp till nästa 50 % spill, när ribborna kapas från en längd på 2400 mm.

Matchar massiva trädetaljer och lister utseendet på Gustafs fanerade lösningar?
+

Vi använder samma träslag, men det finns en liten avvikelse i struktur och färgintryck mellan massivt trä och faner.

Stämmer färgerna och fanerutseendet med bilderna på hemsidan?
+

Bilderna ger en god bild av produkterna, men färger och toner kan variera beroende på kvaliteten och kalibreringen av din skärm. Trä är en naturprodukt och varje träfanér är unikt. Variation i färg, mönster och textur är en naturlig del av utseendet.

Vad är skillnaden mellan Gustafs produkter för väggar och tak?
+

Det finns inga skillnader när det gäller ytor eller klassificering av akustik och brandsäkerhet.
De flesta lösningar har vissa begränsningar när de gäller det maximala dimensionerna för takanvändning. I övrigt kommer installationssystemet att vara annorlunda och följaktligen även de matchande detaljerna på Gustafs Panel och Gustafs Linear.

Var tillverkas Gustafs produkter?
+

Gustafs är ett varumärke som ägs helt av Gustafs Scandinavia AB. Vår produktion ligger i den lilla byn Gustafs i hjärtat av Dalarna och Sverige.

Blockerar Gustafs paneler störande buller utifrån eller från andra rum?
+

Gustafs produkters ljudblockerande egenskaper är begränsade. Men den höga densiteten hos våra fibergipsbaserade produkter är mer fördelaktig jämfört med lättare träbaserade material som MDF och plywood.

Vad är livslängden för Gustafs produkter?
+

Gustafs produktlösningar med kärna av fibergips, med mer eller mindre samma utformning och konstruktion, har tillverkats och installerats sedan 1986. Träfanér på våra lösningar åldras vackert och kärnan är död och påverkas inte av tiden. Vi garanterar en livslängd på minst 50 år!

Överst på sidan >>

Installation

Kan jag installera Gustafs produkter utan mellanrum?
+

Ja, alla Gustafs lösningar med en kärna av fibergips är okänsliga för variationer i temperatur och luftfuktighet. Dimensionerna kommer att vara stabila över tid och i kombination med Gustafs Capax-installationskomponenter garanterar vi installationer med tät fog. För Gustafs Panel på alla fyra sidor, för Gustafs Linear Rib i in-line-skarvarna.

Kan jag montera Gustafs produkter direkt på väggen eller i undertaket?
+

Ja, det kan ni. Observera att installation med Gustafs Capax innebär att det totala installationsdjupet ökar med minst 4 mm för paneler och 17 mm för ribbor. De flesta väggar och undertak kan behöva sadlas ut för att få ett bra slutresultat.

Kan jag montera Gustafs produkter utomhus?
+

Gustafs produkter är avsedda för inomhusbruk, men vi har gjort många installationer i parkeringshus, ingångar till butiker och kontor, tunnelbanestationer osv. Alla i delvis utomhusklimat med alltid skyddade från direkt regn och solljus. Kontakta oss innan ni föreskriver Gustafs produkter för sådana miljöer.

Kan jag använda Gustafs produkter på dörrar?
+

Ja, det är inga problem att använda våra produkter på dörrar. Vi kan också förse dörrtillverkarna med faner från vår interna fanerverkstad för att matcha utseendet på väggar och undertak.

Kan Gustafs produkter användas på böjda ytor?
+

Ja, men det varierar beroende på vilken produkt som ska användas.

– Panelerna behöver en slitsad baksida för radier ner till 1000 mm. Fanerriktningen måste vara längs den böjda ytan.

– Linear Rib kan installeras på böjda ytor utan extra efterbehandling.

– Lamellow and Lamellow+ paneler kan böjas ner till en radie på minst 1000 mm.

– Lamellow Flex and Lamellow Flex+ kan böjas till en radie på 300 mm, konvex och konkav.

– Moduler måste tillverkas böjda i sin slutliga form.

– Feltfon Linear som använder Capax-systemet BASE-WFC för böjda väggar, kan användas på ytor med en radie på minst 600 mm.

Kan jag montera lampor eller högtalare i Gustafs takpaneler?
+

Ja, högst ett hål per takpanel med mittposition och tillbehör med en vikt på högst 1kg. Maximal panelbredd: 600mm.

Vilken akustisk lösning ger det minsta totala installationsdjupet?
+

Gustafs Nano Panel. När det gäller de akustiska egenskaperna är Gustafs Nano mindre beroende av isolering och luftspalt bakom panelerna.

Överst på sidan >>

Användning & Underhåll

Hur rengör jag Gustafs produkter?
+

Rengöring sker med torr mopp eller dammsugare. Använd syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak på fett-, frukt-, vin- och kaffefläckar. Blodfläckar avlägsnas med kallt vatten. Alla lackerade ytor och Gustafs Acoustex 9 är godkända för rengöringsmedel som innehåller upp till 70 % alkohol.

Kan jag använda Gustafs produkter i miljöer med mycket trafik, där slitaget är större än genomsnittet?
+

Ja det kan ni, men tänk på följande.

• Underkonstruktioner bör stödja Panel-och Linear-produkter var 300 mm istället för 600 mm som standard. Vi rekommenderar att ni använder Gustafs EHIP-paneler.

• Djupare Linear Rib är känsligare för sidokollisioner än ribbor med litet djup.

• Hörnen är extra utsatta för stötar och vi rekommenderar att man använder skyddande hörnprofiler som Gustafs Capax 3229, 3239 and 3208.

• Ytor som utsätts för stötar från vassa föremål, som mobila sjukhussängar, bör skyddas ytterligare.

Kan jag använda Gustafs produkter i sjukhusmiljöer?
+

Ja, eftersom alla lackerade ytbehandlingar kan rengöras med produkter som innehåller upp till 70 % alkohol är de mycket lämpliga för användning i vårdlokaler.

Kan jag använda Gustafs produkter i idrottshallar?
+

I idrottshallar rekommenderar vi Gustafs EHIP paneler.

Läs mer om EHIP Panels

Kan jag använda Gustafs produkter i konserthus?
+

Gustafs produkter med kärna av fibergips, har en hög densitet och minskar vibrationerna till ett minimum för optimal ljudreflektion, vilket gör dom perfekt lämpade för konsertsalar. Att kombinera ljudreflekterande och ljudabsorberande mekanismer i en och samma lösning ger det perfekta verktyget för varje akustiker. Gustafs robusta installationssystem Capax, bidrar till ännu mindre resonerande beklädnader.

Vi flyttar till nya lokaler, kan jag ta med mig Gustafs produkter?
+

Ja, ni kan återanvända Gustafs produkter, eftersom alla är eller finns tillgängliga i helt demonterbara versioner.

Kan Gustafs produkter spara energi?
+

Gustafs Panel och Linear med en kärna av fibergips, har en hög termisk massa och är bra på att lagra värmeenergi. De hjälper till att utjämna dagliga fluktuationer i rumstemperaturen och sparar energiförbrukning. Om ni använder ljusare färger i er design hjälper ni dagsljuset att reflektera längre in i rummet och minskar behovet av artificiell belysning.

Läs mer om Gustafs Light Reflection Values >>

Överst på sidan >>

Brandsäkerhet

Har typen av yta betydelse för brandklassificeringen?
+

Gustafs brandcertifieringar med med klass A2-s1,d0 är gällande oavsett vilken fanertyp som används. Högtryckslaminat och faner med akustiska Nano-perforeringar når klass B-s1,d0 och inte högre.

Har ytbehandlingen någon inverkan på brandklassificeringen?
+

Det kan ha en inverkan, men Gustafs brandklassificeringar gäller alltid för vår lack, pigmenterad lack, bets, olja och färg.

Uppfyller Gustafs perforerade paneler brandskyddsklassificeringarna?
+

Ja, panelens brandsäkerhet påverkas inte av de akustiska perforeringarna eftersom panelens kärna är ett obrännbart material. En luftspalt bakom en perforerad panel kan dock ge en skorstenseffekt, och för perforerade paneler måste luftspalten vara fylld med mineralullisolering för att att brandklassificeringen skall gälla.

Hur är det med avståndet mellan Linear Rib när det gäller brandsäkerhet?
+

Gustafs Linear Rib har testats när det installerats med ett mellanrum och med luftspalt, alternativt med en luftspalt fyllt med mineralull. Därför kan vi erbjuda bergsäkra brandklassificeringar för alla typer av installationer.

Varför uppnår Gustafs Panel, klass A2,s1-d0 och Gustafs Linear Rib, klass B-s1,d0?
+

Linear Rib är omslutna av faner och den totala ytan av faner per kvadratmeter som utsätts för brand är större än fanerytan på paneler.

Överst på sidan >>

Akustik

Vilken av era produkter behöver jag för att förbättra akustiken i mitt rum?
+

Rumsakustiken bestäms av rummets form och volym och dessutom av ljudabsorptionen hos vägg- och takbeklädnader. Även möbler och andra föremål påverkar ljudet. Vi rekommenderar att ni konsulterar en akustiker för att få bästa möjliga resultat.

Förblir de mycket små hålen i Gustafs Nano öppna med tiden?
+

Ja, i vår egen nanohålsproduktion stansar vi bort cirkulära materialhattar med en diameter på 0,5 mm. 300 000 stycken per kvadratmeter. Materialet avlägsnas och inte bara skjuts i sidled, vilket är fallet när billigare tekniker med spetsiga nålar används.

Stänger ytbehandlingen igen Gustafs Nano-hålen?
+

Ja, men bara om fel ytbehandlingsteknik används. Eftersom vi är specialister på Nano och tillverkar allting internt, har vi utvecklat flera metoder så att ni kan lägga till behandlingar från klara lacker till mörka pigmenterade lacker på Nano-perforerade ytor, utan att hålen blir mindre.

Hur kan Gustafs Nano ha samma ljudabsorption som perforering med stora hål?
+

Ljudvågor omvandlas till värmeenergi redan när de tränger in i de små nanohålen. Jämfört med perforeringar med stora hål är Gustafs Nano-lösningar mindre beroende av isoleringen och luftrummet bakom panelerna.

Läs mer om Nano-arbsorbenter på “Gustafs sound absorbers”>>

Läs mer om Nano-paneler Nano Panels >>

Varför behöver jag isolering bakom Gustafs akustiklösningar?
+

Gustafs Panel eller Linear Rib absorberar inte ljud i sig själva, men perforeringarna med runda hål eller avstånden mellan Gustafs Linear Rib gör det möjligt för ljudvågorna att nå den akustiska filten och den ljudabsorberande isoleringen. Gustafs Nano, Gustafs Feltfon och Gustafs Lamellow absorberar ljudet som de är och behöver mindre tillsatta isoleringsmaterial bakom sig för att uppnå jämförbara resultat.

Vad är skillnaden mellan isolering och ljudspalt?
+

Grovt räknat absorberar isolering ljud dubbelt så effektivt som ett lufttomt utrymme. För att uppnå ungefär samma resultat måste luftrummet vara dubbelt så djupt som isoleringen. Utöver detta är isoleringens densitet och struktur andra parametrar för ljudabsorptionen.

Påverkar ribbdjupet ljudabsorptionen?
+

Våra tester har inte kunnat visa på några signifikanta och mätbara skillnader mellan låga och höga ribbdjup. Det är avståndet mellan ribborna som gör skillnaden. Varierande ribbdjup kan påverka spridningen och reflektionen av ljudvågor.

Har ytan och ytbehandlingen någon inverkan på de akustiska egenskaperna?
+

Nej.

Överst på sidan >>

KONTAKT

Fick du inte svar på din fråga?

Kontakta oss här så hjälper vi dig

KONTAKTA OSS

KONTAKT EXPORTPARTNER

Gustafs lokala distributörer

LOKALA PARTNERS

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA