Brandklassat trä – äkta brandklass2020-10-19T09:16:19+02:00

FINNS DET ICKE BRÄNNBART TRÄ?

Nej, trä är ett organiskt och brandfarligt material. Hur uppnår vi då en icke brännbar träpanel med brandklassificering A2-s1,d0? Jämfört med A1-klassificeringen tillåter den icke brännbara klassificeringen A2-s1,d0 ett innehåll med ett mycket lågt och begränsat värmealstrande värde, mätt i MJ/kg eller MJ/m². Därför kan ett icke-brännbart skivmaterial av fibergips plus ett tunt ytskikt, till exempel ett äkta träfanér, fortfarande uppnå klassificering A2-s1, d0

SÅ FÖRSÄKRAR DU DIG ATT EN BEKLÄDNAD UPPNÅR BRANDKLASSEN

För att uppfylla de officiella brandbestämmelserna måste följande fyra faktorer tas i beaktande:

1. En giltig brandklassificering måste inkludera det dekorativa ytskiktet.

Väggbeklädnad med brandklassad ytbehandling

Gustafs produkter testas och klassificeras alltid som de används i verkligheten, inklusive den dekorativa ytan, som ett träfanér, ett HPL- eller CPL-laminat. Vissa leverantörer hävdar att de säljer en brandklassad skiva till vilken ett ytmaterial kan appliceras. Men det tillsatta ytmaterialet kommer att sänka brandklassificeringen för hela produkten till en ”icke accepterad” nivå.

2. En giltig brandklassificering måste inkludera ytbehandling.

tändskyddande beklädnad med brandklassad dekorativ yta

Gustafs produkter testas och klassificeras alltid som de används som slutlig produkt, inklusive ytbehandlingar som lack, färg, olja eller bets. Vissa leverantörer hävdar att de säljer en brandklassad skiva där en ytbehandlingen kan läggas till. Den extra ytbehandlingen kommer då att sänka brandklassificeringen för hela produkten till en ”icke accepterad” nivå.

3. En giltig brandklassificering måste inkludera installationskonstruktionen.

Fire resistant wood cladding including installation system

Gustafs produkter testas och klassificeras alltid som de används i verkligheten, inklusive profiler, luftspalt, öppna eller stängda fogar etc. Vissa leverantörer säljer lösningar med brandklassificeringar endast relaterade till skivmaterialet, ett material som inte har testats som en slutlig installation och som därmed inte bekräftar den slutliga konstruktionen.

4. En giltig brandklassificering måste inkludera alla efterbearbetningar

Perforerade träpaneler testade för brandsäkerhet

Först och främst: efterbearbetningar på plats kan inte klassificeras alls. Gustafs produkter testas och klassificeras alltid som de används i verkligheten, inklusive de akustiska perforeringarna eller när vi kapar skivmaterialet i linjära lösningar. Återigen är det alltid den slutliga Gustafs-produkten som har klassificerats. Vissa leverantörer säljer lösningar med brandklassificeringar för skivmaterialet utan de akustiska perforeringar som ingår i själva testet, eller efter att ha kapat materialet i linjära lösningar.

NEDLADDNING

RESISTANCE TO FIRE GUSTAFS PRODUKTER

BRANDKLASS RESISTANCE TO FIRE

REACTION TO FIRE GUSTAFS PRODUKTER

BRANDKLASS REACTION TO FIRE

DET HÄR BEHÖVER DU VETA OM BRANDLACKER OCH IMPREGNERINGAR

Diskussionen om hur brandskydd ska uppnås, om den brännbara produkten måste impregneras eller behandlas med en brandhämmande beläggning, har aldrig förekommit i Gustafs värld. Den naturliga brandklassificeringen A2-s1, d0 gäller hela vägen genom den icke-brännbara kompositionen i våra produkter. Vi lämnar inget utrymme för tolkningar som kan sluta i ett oönskat resultat.

Innan du använder produkter som har förbättrat brandskyddet med impregneringar eller brandlacker, vänligen ta följande 4 faktorer i beaktande.
 
 

1. Brandskyddande impregneringar når kanske inte materialets inre kärna

Brandskyddande impregnering

Att förbättra brandskyddet i en produkt genom att impregnera produkten med brandskyddande medel är en sak, men att impregnera hela kärnmaterialet till 100% är svårt. Särskilt när det kommer till ett tätt träslag eller plywood. När det gäller plywood så fungerar limmet mellan det korslagda fanéret som en 100%-ig barriär för impregneringen att ta sig igenom. Det finns endast ett fåtal tillverkare som kan leverera riktigt impregnerat trä- och plywood-material, eftersom det är en unik metod som kräver en viss skicklighet och kunskap.

Om en brandskyddande impregnering inte har applicerats på rätt sätt kommer akustikpaneler, med tusentals perforeringshål/m², eller skivor sågade till ribbor att exponera material som inte har nåtts av impregneringen. Noterat även att MDF inte kan vakuumimpregneras.

2. Brandskyddande lack skyddar enbart det yttersta lagret.

Brandlack för impregnerat trä

Brandskyddande lack skyddar enbart ytan och inte kärnan på panelskivan eller ribbskivan. För akustikpaneler borde den brandskyddande lacken tillsättas efter perforeringen av dem tusentals hålen, men samtidigt kommer lacken aldrig  att täcka insidan av perforeringshålen helt och hållet – vilket resulterar i en icke godkänd lösning. Att tillsätta brandskyddande lack på plats, efter exempelvis kapning av produkten, kan inte valideras och därmed inte inkluderas i Prestandadeklarationen (DoP). När en akustikpanel installeras med en luftspalt måste även baksidan av panelen lackas med brandskyddande medel.

Brandskyddande lack måste appliceras med ett relativt tjockt lager för att uppnå ett godkänt skydd och det i kombination med att brandskyddande lack måste innehålla salter så blir inte slutresultatet 100% slätt och transparent, vilket resulterar i en icke estetisk snygg produkt.

3. Brandskyddande salter är hygroskopiska

Brandskyddande salter är hygroskopiska

Salterna i brandskyddande impregnering och lacker är hygroskopiska, vilket betyder att de kan förlora sina brandskyddande effekter i miljöer med relativt hög fuktighet. Vågar du använda en produkt med eventuellt icke varaktigt brandskydd?

De hygroskopiska egenskaperna hos brandkemikalier (bland dem ammoniak och diammoniumfosfat),  kan ha en negativ inverkan på miljön om de läcker ut. De har samma effekter som övergödning. En annan faktor, som fortfarande diskuteras bland forskare, är att brandskyddande medel kan överföras från produkter till människor och att det kan ge en ökad risk för cancer.

4. Kontrollsystem 1 mot kontrollsystem 3

DoP kontrollsystem 1 jämfört med kontrollsystem 3

Det faktum att en Prestandadeklaration (DoP) för produkter förbättrade med brandskyddsmedel kräver en striktare produktionskontroll genom system 1, indikerar att produktionen, för att dessa produkter skall kunna uppnå sina brandskyddande egenskaperna, är mindre pålitlig jämfört med produktionen för produkter som består av en icke brännbar skiva och som kan deklareras ”enbart” enligt det enklare kontrollsystemet 3.

EN BRANDKLASS SOM INKLUDERAR INSTALLATIONSSYSTEMET

Brandklassen hos en Gustafsprodukt kommer från kompositionen av en icke brännbar kärna och den slutliga brandklassen inkluderar ytan, ytbehandlingen och installationssystemet. Utan några tillsatta kemikalier.

Skarvlöst perforeringsmönster för akustikpanel i trä
Installations details for Gustafs timber panels

HUR SKULLE DU GÖRA UPP EN ELD?

Helt enkelt genom att klyva veden – kluven ved brinner bättre! Därför är det en otrolig utmaning att producera ett linjärt system som uppnår Reaction to Fire B-s1,d0.
Genom att använda ett icke brännbart skivmaterial har vi på Gustafs skapat en linjär produkt som uppnår äkta brandklass B-s1,d0, som inkluderar fanér, ytbehandlingen och installationssystemet. Gustafs Linear System kan installeras med öppen bakomliggande luftspalt eller en spalt fylld med mineralull för ökat akustisk ljudabsorbering.

LÄS MER OM BRAND

Gustafs brandguide

BRANDGUIDE

Gustafs brandklass reaction to fire

REACTION TO FIRE

Gustafs brandklass resistance to fire

RESISTANCE TO FIRE

Gustafs prestandadeklaration DoP

PRESTANDADEKLARATION (DoP)

NEDLADDNING

RESISTANCE TO FIRE GUSTAFS PRODUKTER

BRANDKLASS RESISTANCE TO FIRE

REACTION TO FIRE GUSTAFS PRODUKTER

BRANDKLASS REACTION TO FIRE