Brandsäkerhet2020-10-19T09:16:18+02:00

BRANDSÄKERHET

I den här guiden förklarar vi de Europeiska brandstandarder som gäller för interiöra väggar och tak, och hur dessa förhåller sig till Gustafs produkter. Vi kommer även att förklara skillnaden mellan Gustafs produkter, och hur vi har skapat en obrännbar produkt, och andra produkter som förbättrar sitt brandskydd med hjälp av brandskyddsmedel.

BRANDSÄKERHET I BYGGNADER

Brandsäkerhet är ofta ett grundkrav vid konstruktion av byggnader enligt EU Construction Products Regulation, CPR. Brandsäkerhet i byggnader rör ofta den personliga säkerheten och även skyddet av materiella värden. Data från brandolyckor indikerar att det är rök och giftiga gaser som orsakar dem flesta dödsfallen.Rök och giftiga gaser dödar långt innan temperaturen har stigit eller innan eld har utvecklats. Därför är det viktigt att bygga förebyggande så att människor enkelt kan ta sig ut i säkerhet vid brandolyckor.

Varför vi på Gustafs brinner för brandsäkerhet

Bränder kommer fortsätta att uppstå. Enbart i Europa dör tusentals människor i brandrelaterade olyckor, varje år. Läs International Fire Death Rate Trends i pdf:en nedan

International Fire Death Rate Trends

BRANDSÄKERHET I BYGGNADER

Brandsäkerhet är ofta ett grundkrav vid konstruktion av byggnader enligt EU Construction Products Regulation, CPR. Brandsäkerhet i byggnader rör ofta den personliga säkerheten och även skyddet av materiella värden. Data från brandolyckor indikerar att det är rök och giftiga gaser som orsakar dem flesta dödsfallen.Rök och giftiga gaser dödar långt innan temperaturen har stigit eller innan eld har utvecklats. Därför är det viktigt att bygga förebyggande så att människor enkelt kan ta sig ut i säkerhet vid brandolyckor.

Varför vi på Gustafs brinner för brandsäkerhet

Bränder kommer fortsätta att uppstå. Enbart i Europa dör tusentals människor i brandrelaterade olyckor, varje år. Läs International Fire Death Rate Trends i pdf:en nedan

International Fire Death Rate Trends
Brandens utveckling

BRANDUTVECKLINGEN I ETT RUM

Begynnelse: Det första steget i brandens uppbyggnad. Oftast skapad av en extern värmekälla, som en öppen flamma eller något som ligger och pyr.

Tillväxtfasen: Under den här fasen växer elden snabbt eller långsamt beroende på bränsletillgången, förbränningstypen och tillgången till syre.

Övertändning: Det här är övergångsfasen mellan tillväxtfasen och en fullt utvecklad brand. Övertändningen är ett fenomen som skapas av termisk instabilitet i rummet.

Fullt utvecklad brand: Under den här fasen har branden nått sin fulla potential och kan endast begränsas av tillgången till syre.

Avtagande fasen: Under den här fasen begränsas bränsletillgången och syret, andra gaser samt temperaturen minskar. Branden börjar avta på egen hand om det inte tillsätts något ytterligare syre i rummet.

Diagram över brandutvecklingen

BRANDUTVECKLINGEN I ETT RUM

Begynnelse: Det första steget i brandens uppbyggnad. Oftast skapad av en extern värmekälla, som en öppen flamma eller något som ligger och pyr.

Tillväxtfasen: Under den här fasen växer elden snabbt eller långsamt beroende på bränsletillgången, förbränningstypen och tillgången till syre.

Övertändning: Det här är övergångsfasen mellan tillväxtfasen och en fullt utvecklad brand. Övertändningen är ett fenomen som skapas av termisk instabilitet i rummet.

Fullt utvecklad brand: Under den här fasen har branden nått sin fulla potential och kan endast begränsas av tillgången till syre.

Avtagande fasen: Under den här fasen begränsas bränsletillgången och syret, andra gaser samt temperaturen minskar. Branden börjar avta på egen hand om det inte tillsätts något ytterligare syre i rummet.

LÄS MER OM BRAND I VÅRA GUIDER

Gustafs brandklass reaction to fire

REACTION TO FIRE

Gustafs brandklass resistance to fire

RESISTANCE TO FIRE

Icke-brännbar träpanel för interiöer

ÄKTA BRANDKLASS

Gustafs prestandadeklaration DoP

PRESTANDADEKLARATION (DoP)

NEDLADDNING

RESISTANCE TO FIRE

BRANDKLASS RESISTANCE TO FIRE

REACTION TO FIRE GUSTAFS PRODUKTER

KLASSIFICERING REACTION TO FIRE