GLOBAL

Att uppnå naturlig rumsakustik:
Ett holistiskt tillvägagångssätt

av Johan de Sousa Mestre

”Under hela min karriär som professionell akustiker har mitt mål varit att skapa rum med naturliga ljudegenskaper. En nuvarande ambition är att hitta en lättillgänglig lösning som ger en platt kurva för efterklangstider och diffusion genom en blandning av akustikpaneler med varierande absorptionskoefficienter.”
– Johan de Sousa Mestre

ETT NATURLIGT LJUD

Ett naturligt ljud

Så vad definierar och beskriver ett naturligt ljud? Kärnan i ett naturligt ljud, som kan liknas vid lugnet i en gammal skog, kännetecknas av en balanserad diffusionsförmåga och enhetliga efterklangstider över alla frekvenser. Genom att hämta inspiration från naturen och använda modern kunskap kan vi skapa utrymmen med optimal rumsakustik.

Diffusion

Med relativt hög diffusionsförmåga får ett rum mer mjukhet och en större känsla av rymd. Detta är ett mångfacetterat arbete, som omfattar både tekniskt beräknad akustik och holistiska kvaliteter som vi inte kan beräkna. Vissa aspekter av lyssnarens intryck kan liknas vid den naturliga lockelsen i en skog, men vi måste också införliva tekniska egenskaper som inte finns i naturen.

Jämna efterklangstider

Att efterklangstiderna är enhetliga över olika frekvenser är ett viktigt mätvärde som enkelt kan mätas, vilket illustreras i diagrammet nedan. Jämn efterklangstid är särskilt viktigt i utrymmen som är utformade för talförstärkning och långvarigt lyssnande, för att minimera trötthet hos lyssnaren och förbättra ljudkvaliteten.

UPPGIFTEN

Uppgiften

Nuförtiden har de flesta moderna rum låga diffusionsnivåer, eftersom det ofta krävs hög kunskap för att skapa tredimensionell diffusivitet, särskilt i miljöer som skolor. I mina experiment vill jag demonstrera att en optimal kombination och placering av icke tredimensionella ytor med varierande akustiska absorptionskoefficienter effektivt kan ge en hög diffusionsförmåga. Jämfört med tredimensionella lösningar är detta tillvägagångssätt kostnadseffektivt och enkelt att implementera. Dessutom leder de testade ytorna i våra experiment till en önskvärd platt kurva för efterklangstider, vilket ger rum som låter verkligt naturliga med optimal akustik.

TESTRUMMET

Testrummet

Mina experiment genomfördes i ett rum som mäter 3,5 x 6,5 meter, vilket ger en total volym på 59,1 kubikmeter, som ett mötesrum med plats för 12-14 personer. Rummet har tre väggar av betong och en vägg av gips. Dessutom finns det två tunga dörrar, men inga fönster. Testerna genomfördes med ett standardiserat rumsakustiskt mätningsförfarande, där rumsakustiken mättes i flera positioner med hjälp av en svepande sinusstimulus.

KONFIGURATIONER

Konfiguration 1

Den inledande konfigurationen representerade ett tomt rum. Efterklangstiderna, illustrerade med kurva 1, indikerade lång efterklang och en kurva som var långt ifrån platt.

Konfiguration 2

I den andra konfigurationen lade jag till 10,8 kvadratmeter PET-isoleringsull i det tomma rummet. Isoleringen var 40 mm tjock med en densitet på 73 kg/m³ och fästes direkt i taket i en rektangulär form som mätte 3 x 3,6 meter i mitten av taket. Som framgår av efterklangskurva 2 minskade detta tillägg efterklangen, men kurvan saknade fortfarande den önskade planheten.

Konfiguration 3

I jämförelse med konfiguration 2 täckte jag i denna konfiguration isoleringsullen med en kombination av tre olika Gustafs-paneler inom samma 3 x 3,6 meters rektangulära område, utan någon ytterligare luftspalt. Denna kombination, kallad Trinity 1, bestod av icke-perforerade paneler, paneler med perforering RP8-Barcode och paneler med perforering PG5 (se bild). Efterklangskurvan är nu mycket platt, och genom att komplettera med stoppade stolar, bord och ytterligare några väggabsorbenter av denna Trinity-typ kommer detta utrymme att fungera effektivt som ett högkvalitativt mötesrum.

Konfiguration 4

Denna konfiguration liknar konfiguration 3 men Gustafspanelerna som används i konfiguration 4 har en annan perforeringsmix, kallad Trinity 2, bestående av icke-perforerade paneler, paneler med perforering RP8-Barcode och paneler med perforering RP8-C10. Resultatet är i stort sett jämförbart med konfiguration 3 men med ännu något kortare efterklangstider.
—————————
Diagrammet visar uppmätta efterklangstider för de fyra olika konfigurationerna. Den ideala kurvan är platt, vilket indikerar enhetlighet över alla frekvenser. Konfiguration 3 och 4 uppvisar de bästa resultaten i detta avseende. Bilden nedan visar perforeringskombinationen Trinity 1 (konfiguration 3).

Trinity 1 rumsakustiktest

Animationsvideo gjord av Kalle Hedqvist på Akustikkonsulten.

SAMMANFATTNING

Sammanfattning

Mina noggranna val, inklusive storlek på delytor, val av paneler och deras placering, bidrog till att uppnå en märkbart platt efterklangskurva i rummet. Att lyssna i rummet mellan de olika mättillfällena och analysera rummets impulssvar visade en ökad diffusivitet för Trinity 1 och Trinity 2 jämfört med PET. Varje experiment är unikt med avseende på vilket rum som används, vilka tilläggsmaterial som väljs och hur de placeras. Det är viktigt att betona att resultatet är en följd av alla dessa faktorer.

Även om ojämnheter i ytan traditionellt skapar diffusion, har mina tester visat att varierande ytabsorption är ett praktiskt alternativ för att förbättra diffusionsförmågan. De fyra konfigurationer vi testade visade att en relativt enkel lösning, med en kombination av släta och perforerade paneler, kan ge en utmärkt och naturlig rumsakustik. Vi konstaterade att ett installationsdjup på endast 53 mm och 50% täckning av ytan effektivt uppnådde detta resultat. Denna konfiguration lämnade 50% av taket synligt, vilket är ett attraktivt alternativ till den vanliga metoden med 100% täckning av undertaket.

De lösningar som valts bygger på min omfattande erfarenhet av att lyssna och mäta i en mängd olika typer av rumskonfigurationer. Dessutom har enastående rum med idealiska akustiska egenskaper blivit alltmer sällsynta, vilket gör min erfarenhet som sträcker sig så långt tillbaka som 1990-talet ovärderlig.

Gustafs paneler kännetecknas av ett kärnmaterial med en hög densitet på 1200 kg/m³. Dessa paneler – beroende på perforeringstyp – uppvisar en mängd olika egenskaper som både reflekterar och absorberar ljud samtidigt. De testade konfigurationerna med Trinity-mixen av Gustafspaneler uppvisade inte bara önskad planhet i efterklangen utan även hög ljuddiffusion. Resultatet är ett naturligt, lätthörbart ljud som förstärker tal och hörselupplevelser. För ytterligare information om mina Trinity-tester, tveka inte att kontakta mig.

KONTAKT

Fråga akustikern

Johan de Sousa Mestre har en lång karriär bakom sig som professionell rumsakustiker och operasångare. Hans ambition är att uppnå högklassig rumsakustik. Han tror att hans lösningar gör rum behagliga att vistas i och får människor att arbeta mer effektivt. Johan når du på johan@akustikkonsulten.se, eller varför inte ringa honom! Hans telefonnummer är +46-(0)730-865800.

Alla foton: John Sandlund

STORIES

Våra senaste nyheter

Här kan du hitta inspiration till ditt nästa projekt. Bläddra bland våra många referensprojekt runt om i världen.

mars-24 Akustik, Artiklar,
Att uppnå naturlig rumsakustik: Ett holistiskt tillvägagångssätt

Erfarne akustikern Johan de Sousa Mestre använder en blandning av perforeringar för bästa efterklang och diffusion i sin strävan efter optimal rumsakustik.

mars-24 Akustik, Design, Hållbarhet, Produktnyheter,
Gustafs lanserar ny produktlinje – Feltfon

Vi introducerar en banbrytande akustisk serie tillverkad av filtabsorbenter inspirerade av naturen, som erbjuder ett brett urval av tysta designer för både väggar och tak.

februari-24 Akustik, Produktnyheter,
Ny design: Lamellow+ Puzzle

Utforska nya designmöjligheter med vår senaste Lamellow+-design; Puzzle. Denna kollektion innehåller tolv unika modeller som erbjuder obegränsade monteringsvariationer.

januari-24 Artiklar, Utmärkelser,
Gustafs är Årets Varumärke i Dalarna 2023

Prisades på Stjärngalan 2024 efter dubbla nomineringar.

december-23 Artiklar, Design, Hållbarhet, Intervju,
Potentialen med 3D-printat trä

Designern Simon Mattissons samarbete med Gustafs för att 3D-printa akustikpaneler från spillmaterial.

november-23 Artiklar, Design, Välmående,
Design för sjukvård

Utformning av vårdmiljöer som förbättrar hälsa och välbefinnande.

november-23 Artiklar, Design, Intervju, Välmående,
Tre tankar om material i vårdmiljöer

BDPs Vicky Casey om användningen av naturmaterial vid Southmead Hospital i Bristol.

oktober-23 Artiklar, Design,
Inredning för detaljhandeln och dess framtid

Läs om varför upplevelser och materialval är nyckeln till framtidens detaljhandel.

september-23 Design, Intervju, Välmående,
Curanten: Framtidens hälsohus

BAU Stockholm om holistisk vårddesign inspirerad av hotell.

juli-23 Design, Intervju,
Gustafs lyfter fram ”En levande historia”

Den kreativa byrån Nineties Studio förklarar konceptet bakom Gustafs nya varumärkesidentitet.

juli-23 Design, Intervju,
Tre tankar om material och belysning

Erfarne konsulten Paul Nulty om hur man kombinerar belysning och material som trä.

juli-23 Design, Hållbarhet, Intervju, Välmående,
Skandinaviens första nollenergihotell

House of Choice av White Arkitekter ger gästerna ett grönare val.

juli-23 Design, Hållbarhet, Intervju,
Tre tankar om återanvändning inom arkitektur

Carol Costello, verksamhetsledare för Cullinan Studio, diskuterar vad design- och arkitektbyråer kan göra själva när det gäller deras miljöpåverkan.

juni-23 Design, Intervju, Projektnyheter,
Ombyggnad av en historisk byggnad i London

Användningen av ny teknik och naturliga material som trä var central för ombyggnaden av Royal College of Surgeons, av arkitekterna Hawkins\Brown.

juni-23 Design, Hållbarhet, Intervju,
Tre framtida material

Chris Lefteri, känd expert inom materialteknik, pratar om framtidens material.

december-22 Design, Hållbarhet, Intervju,
Villazero: Ett koldioxidneutralt hem

Mondo Arkitekter bygger Sveriges första koldioxidneutrala hus.

december-22 Design, Intervju,
Karen Haller om färg i interiörer

En ledande internationell auktoritet inom färg- och design-beteendepsykologi talar om hur designers kan använda sig av färg i interiörer

november-22 Akustik, Hållbarhet, Produktnyheter,
Vi presenterar Feltfon Linear

Nytt flexibelt system för ljudabsorption.

november-22 Design, Hållbarhet, Intervju,
Design för livslängd

Thomas Sandell om design med hållbar attraktionskraft.

maj-22 Artiklar, Design, Projektnyheter,
Topp fem interiörer av ask

Vi lyfter fram fem exceptionella projekt som både visar på askens skönhet och praktiska användbarhet.

maj-22 Design,
Interiörer med geometriska mönster

Design från antiken till idag

maj-22
Gustafs träslagsguide

Vi utforskar de naturliga mönstren och färgerna på våra mest populära träfanér

mars-22 Intervju, Projektnyheter, Välmående,
Biophilisk skoldesign

Hur naturliga influenser kan förbättra inlärningsmiljöer

mars-22
Andrew Waugh om att bygga med trä

Andrew Waugh, medgrundare av Waugh Thistleton Architects, berättar om sin långvariga uppskattning av trä

mars-22
White’s Anna Graaf om materials cirkularitet

Anna Graaf, hållbarhetschef på White Arkitekter.

mars-22 Hållbarhet, Välmående,
Biophilisk design

Vi utforskar biofili inom arkitektur och design.

februari-22
Modern tillverkning på det skandinaviska sättet

Hur svensk tillverkningsindustri drivs av naturen.

januari-22
3XN:s centrum för klimatforskning och samarbete

Jan Ammundsen diskuterar Klimatorium i Lemvig, Danmark

januari-22 Akustik,
En arkitekts introduktion till kontorsakustik

An overview of how material choices affect sound absorption in a workplace environment.

januari-22
Mindre spill och mer naturliga material

C.F. Møllers Ola Jonsson om att omvärdera byggmaterial.

december-21 Design, Välmående,
En introduktion till neurodiversitet i design

Hur skapar man inkluderande interiör design och hur kan arbetsgivare och designers skapa arbetsplatser för neurodiversitet? Design för autism

december-21
Designa tillgängliga arbetsplatser

Gatun Arkitekter om deras inställning till human arkitektur

november-21 Hållbarhet, Intervju,
Tre tankar om byggmaterial med Jan Ammundsen

Jan Ammundsen, Senior Partner och Design Director på 3XN, pratar med oss om materialval och framtidens byggmaterial.

oktober-21 Design, Intervju, Välmående,
Vikten av tysta studieplatser

Design för högre utbildning med Colin Moses, Designchef för MCW Architects

november-21 Design, Välmående,
Arkitektur för mentalt välbefinnande

Att skapa lyckliga städer

november-21 Artiklar,
Träribbor: Ny forskning om brandsäkerhet

Brandingenjör Håvard Strøm Halvorsen undersöker brandsäkerhet

oktober-21 Design, Intervju,
Tre anledningar till varför jag älskar trä

Anna Ervast Öberg, från fastighetsutvecklaren Folkhem

oktober-21 Intervju,
Flexibla inlärningsmiljöer

Ross Hunter från Graven förklarar studions tillvägagångssätt för utvecklingen av sociala utrymmen

oktober-21
Tre viktiga punkter att känna till om brandsäkra träpaneler

Fördelarna med att undvika brandskyddsmedel

september-21
Påverkar arkitektur blodtrycket?

Bullriga arbetsplatser kan öka medarbetarnas stressnivåer

september-21 Akustik, Brand, Design, Intervju,
Associated Architects syn på universitetsbibliotek

Joe Belcher lists his key learnings from The Davison Library, University of London.

augusti-21 Akustik, Artiklar, Intervju,
Malmö Live, ett gemenskapshus på internationell nivå

Ett samtal med Kristian Ahlmark, designchef på Schmidt Hammer Lassen.

augusti-21
Topp tre trender inom svensk skoldesign

Arkitekter fokuserar på dagsljus, akustik och material i utbildningslokaler

augusti-21
Verktyg för arkitekter att utforma rum med bra akustik

Gustafs stöder forskning och utveckling av programvara för ljudsimulering.

juli-21
Spira Kulturhus

Den framstående arkitekten Gert Wingårdh berättar om inspirationen bakom kulturhuset Spira i Jönköping.

juni-21 Design,
Harmoni i hemmet

Naturliga element medför flera fördelar till heminredning.

juni-21 Design, Intervju,
Tengbom – essensen i skandinavisk design

Take a trip around Arlanda VIP Services as Mark Humphreys of Tengbom Arkiteker explains how it epitomises Scandinavian style.

juni-21 Intervju, Välmående,
En djupare inblick i skogsbad

Kan skogsbad snart bli receptbelagt? Tre frågor till hälsoexperten Jenny Lovebo, som har undersökt skogsbadets positiva effekter på välbefinnandet i alla åldrar.

maj-21
Hejmdal Cancerpatienternas hus i Århus

Ett danskt rådgivningscenter som utnyttjar fördelarna med trä.

april-21
Line up for linear interiors

Why vertical lines can add colour, texture and drama to a space. While artist Paul Klee may have famously likened drawing to ‘taking a line for a walk’ in the early part of the twentieth century, creatives in other disciplines – from fashion designers to architects – have also played with the idea of lines […]

mars-21
Kungliga Musikhögskolans nya campus

Annika Askerblom förklarar hur inredningsdesign, materialitet och akustik kombinerades på ett skickligt sätt för att skapa fantastiska scenutrymmen.

februari-22 Akustik, Välmående,
Optimera rumsakustiken för att förbättra välbefinnandet

Vi undersöker hur man genom att minska buller och skapa harmoniska ljudmiljöer kan förbättra välbefinnandet.

februari-21
Forest bathing – Skogsbad

Skogen har blivit en plats att socialisera på

februari-21 Akustik,
Ljud i digitala möten

Du är mjutad! Så gör du dig själv hörd under digitala möten

februari-21
Arkitektur skapad av musik

Vi samtalar med den legendariske akustikern, Jan-Inge Gustafsson, om konserthallar, samarbeten med arkitekter och den kreativa processen

januari-21
Brandsäkerhet i träinteriörer

Tre frågor till Anders Bach Vestergaard, COWI consulting

november-20 Välmående,
Slöjd – nästa skandinaviska export?

I den här artikeln utforskar vi den skandinaviska kulturen av
undervisande slöjd och dess potential att inspirera framtida generationer av träorienterade formgivare.

juni-21 Intervju,
Återblick: Renovering av Riksdagen

Om Gustafs uppdrag att förnya interiören i Riksdagshuset.

mars-21
Gustafs återblickar: ursprunget

Från en skog på den svenska landsbygden till ett panelsystem i världsklass, vi utforskar hur Gustafs har blivit det företag som de är idag.

november-20 Artiklar, Gustafs historia,
En färgstark dag för Gustafs

Vi minns utmaningarna och glädjen med att förverkliga en spektakulär akustiklösning – från design till installation.

november-20
Skandinavisk innovation och snickeriarbete, exporterat till Doha

Förverkligande av Emiren av Qatars vision för Qatar National Convention Centre: en tredimensionell akustikvägg ”som tar andan ur våra besökare!”

november-20 Artiklar, Välmående,
Besegra stress med träinteriörer

Trä är naturens ursprungliga stressreducerare, och studier har visat att användningen av trä i den byggda miljön kan förbättra vårt välbefinnande avsevärt.

november-20 Artiklar, Välmående,
Kontor för samarbeten

Vi pratar med Wingårdhs Arkitektkontor om kontorens framtid och arbetsplatsernas skiftande roll.

december-21
Top 3 trender i svensk skoldesign

Arkitekter fokuserar på dagsljus, akustik och material i utbildningslokaler.

maj-21 Produktnyheter,
Vi lanserar Lamellow+, en vacker kombination av trä och filt

Gustafs introducerar Lamellow+, en vacker kombination av filt och trä för offentliga utrymmen inomhus med naturliga brandskyddsegenskaper.

maj-21 Produktnyheter, Utmärkelser,
Ciscos Webex Room Panorama tilldelas Red Dot: Best of the Best

Gustafs samarbete med Cisco har resulterat i en fantastisk konferenslösning som har belönats med Red Dot: Best of the best

maj-20 Produktnyheter,
Nya Narrow RIB-dimensioner ger fler installationsmöjligheter

En smalare modell till vårt Linear Rib-system finns nu tillgänglig för vägg och undertak – för mer kreativa installationer.

februari-20 Produktnyheter,
Lund tingsrätt representerad i Årets byggnad på ArchDaily

Lunds tingsrätt är representerad på ArchDaily. Projektet är uppmärksammat under Best Applied Products (bäst tillämpade produkter).

januari-20 Akustik, Produktnyheter,
Upplev Gpod på Stockholm Furniture Fair 2020

Ännu en gång har vi en ny produkt att presentera på möbelmässan i Stockholm – kom och upplev vår nya mötespod.

maj-19 Brand, Produktnyheter,
Nya Stripe-XL uppnår unik brandklassificering – A2-s1, d0

Som ett mål i att leda utvecklingen för brandsäkra träbeklädnader till offentliga miljöer så har vi på Gustafs tagit fram en helt ny linjär produkt som uppnår marknadens högsta brandklass, A2,-s1, d0.

februari-19 Akustik, Produktnyheter,
Ett mobilt mötesrum med modern design – Gustafs Gpod

Gustafs Gpod är det nya mobila mötesrummet för kontoret, utformad för både möten och som en exklusiv trämöbel med perfekt akustik.

januari-19 Produktnyheter,
Produktlansering på Stockholm Furniture Fair

Under Stockholm Furniture Fair lanserar vi en helt ny produkt.

december-18 Produktnyheter,
Vi introducerar Gustafs D-Line Spot

Vi fortsätter att utveckla vårt produktsortiment. Det är nu möjligt att installera spotlights som D-Line, vi introducerar Gustafs D-Line Spot.

oktober-18 Projektnyheter,
DTU tilldelas DETAIL inside specialpris 2018

Biosfären på Danmarks tekniska universitet har tilldelats det ansedda Detail Inside Special Prize.

september-18 Produktnyheter,
Vi presenterar Linear RIB-S – En ny Linear RIB-design

Vi presenterar Linear RIB-S-designen, en ny design med skarpare kanter som ger den ökade känslan av en massiv träribba.

augusti-18 Produktnyheter,
Linjär belysning för undertak med Gustafs D-Line

Infälld LED-belysning för undertak

oktober-18 Projektnyheter, Utmärkelser,
Biblioteksprojekt mottar RIBA utmärkelse

Biblioteksprojekt mottar RIBA utmärkelse

december-15 Hållbarhet, Utmärkelser,
Gustafs får utmärkelse för miljöarbete
november-14 Projektnyheter,
Emporia, årets BREEAM-byggnad

Gustafs har bidragit med väggpaneler med laminat och träytor till Emporia, årets BREEAM-byggnad.

december-13 Projektnyheter,
Gustafs första projekt i Kina

Vi är glada att kunna presentera Gustafs första projekt i Kina. Vi har producerat och levererat träpaneler till denna aula.

maj-13 Projektnyheter,
Nya Mariinsky-teatern i S:t Petersburg

Tillsammans med vår ryska kollegor har Gustafs tillverkat och levererat brandsäkra träpaneler till den här historiska byggnaden.

januari-13 Produktnyheter,
Gustafs’ print på McDonald’s

Unik designmöjlighet med Gustafs BF-print.

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA