Påverkar arkitektur blodtrycket?2021-10-01T10:40:30+02:00

Project Description

Påverkar arkitektur blodtrycket?

Påverkar arkitektur blodtrycket?

Bullriga arbetsplatser kan öka medarbetarnas stressnivåer

Forskning visar att överdrivet buller på arbetsplatsen kan ha en negativ inverkan på de anställdas blodtryck. I den här artikeln undersöker vi hur man kan skydda arbetstagarnas välbefinnande genom att utforma arbetsplatser med akustik i åtanke.

Högt blodtryck är känt som den ”tysta mördaren”. Symtomen är sällan uppenbara och drabbar ungefär en av fyra vuxna i världen, och år 2025 förutspås det att mer än 1,5 miljarder människor kommer att leva med detta farliga hälsoproblem. Högt blodtryck ökar risken för hjärtsjukdomar, hjärtattacker, stroke och vaskulär demens, som tillsammans med andra hot är en risk för vår hälsa. Det finns många saker – både miljömässiga och ärftliga – som kan öka risken för högt blodtryck. De mest diskuterade orsakerna har att göra med dåliga kostvanor, brist på motion och ålder. Den byggda miljön kan dock också spela en viktig roll. Ett av de sätt på vilka arkitektur kan påverka blodtrycket är genom akustik; den ”tysta mördaren” är mycket mottaglig för ljud. Vi vet alla att överdrivet buller kan innebära problem för öronhälsan och hörseln, men regelbunden exponering för höga ljud i vår miljö är också nära kopplad till dålig kardiovaskulär hälsa, inklusive högt blodtryck, på grund av dess tendens att öka stressnivån.

Påverkar en dålig arbetsmiljö vårt blodtryck

I en studie från 2018 som publicerades i American Journal of Industrial Medicine konstaterades att personer som utsattes för höga ljud på jobbet hade ett förhöjt blodtryck och kolesterolnivåer – de tvingades höja rösten eller skrika för att bli hörda av någon som stod några meter bort – fyra eller fler timmar om dagen, flera dagar i veckan. Detta visar hur viktigt det är att ta hänsyn till en balanserad akustik och bullerreducerande metoder när man utformar arbetsplatser. Förutom buller på arbetsplatsen kan det finnas externa ljud som tränger in på kontoret och stör medarbetarna, vilket gör det svårt att fokusera och kommunicera effektivt. Detta ökar sannolikt medarbetarnas irritation och stressnivå, och förlänger säkert arbetsdagen och gör det svårare att sova på natten. Dessutom är det känt att dåliga sömnmönster ökar risken för fetma, vilket i sin tur förvärrar högt blodtryck.

Fokus på akustiken i EQTs huvudkontor

Genom att ta hänsyn till akustiken i ett tidigt skede av arbetsplatsens utformning och ta itu med de många olika bullerkällor som medarbetarna kan utsättas för, minskar man inte bara risken för högt blodtryck utan förbättrar också de anställdas allmänna välbefinnande, komfort och produktivitet.Att föreskriva ljuddämpande material, som Gustafs akustikpaneler, är en bra början för att få en balanserad akustik i alla miljöer. Panelerna är tillverkade med en fiberförstärkt gipskärna under ett träfaner, vilket drastiskt kan förbättra ljudabsorptionen och minska de anställdas exponering för höga ljud. Användningen av naturmaterial ger också biofiliska fördelar i ett utrymme, bland annat minskad stress och ökat välbefinnande. Bra arkitektur kan få oss att må bra på så många sätt, och det är nu uppenbart att en arbetsplats där akustiken är noggrant avvägd kan påverka medarbetarnas blodtryck på ett positivt sätt och förbättra deras allmänna välbefinnande.

Prenumerera på Stories
LÄR DIG MER OM AKUSTIK