En djupare inblick i skogsbad2021-06-07T15:13:42+02:00

Project Description

En djupare inblick i skogsbad

En djupare inblick i skogsbad

Kan skogsbad snart bli receptbelagt? Tre frågor till hälsoexperten Jenny Lovebo, som har undersökt skogsbadets positiva effekter på välbefinnandet i alla åldrar.

Vi kontaktade Jenny Lovebo, universitetslektor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö, och pratade om hennes forskning kring skogsbad och dess framtida roll i att förbättra hälsa och välbefinnande.

Jenny Lovebo, a senior lecturer at the department of health and caring sciences at Linnaeus University in Sweden

Jenny Lovebo, universitetslektor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö

Vad ville du undersöka genom din forskning?

Att förstå betydelsen av tätortsnära skogsområden och skogsbad, och vilken inverkan de har på människors hälsa och välbefinnande. En grupp sjuksköterskestudenter observerade en grupp frivilliga patienters hälsotillstånd, och i samband med detta erbjöds de skogsbad som en hälsofrämjande åtgärd. Vi använde oss av ett skogsområde här i Växjö dit deltagarna gick under en timmes tid, två gånger i veckan under en fyra veckors period. Vi gav dem även en “skogsdagbok” där de kunde skriva ner sina känslor.

Vi har försökt att lista ut vad det är med skogsbad som gör att människor mår bra. En sak som vi noterade var att trots att skogen låg centralt i staden, med en trafikerad väg i närheten, sa deltagarna att de hörde trafiken men att den kändes avlägsen, som att skogen skapade en känsla av att de befann sig i en bubbla. Vi kallar detta för en “hörbar tystnad”. Fågelsång kan också ha spelat en roll, liksom andra ljud från naturen.

Vilka är de andra positiva aspekterna av skogsbad?

Skogen främjar vårt välmående genom att få oss att fokusera vår uppmärksamhet åt ett annat håll. Omgivningen stimulerar din “spontana uppmärksamhet”, det får din “fokuserade uppmärksamhet” att vila – det är den här uppmärksamheten du använder i ditt arbete eller vid problemlösningar – du känner dig därför fräsch och fokuserad efter ett skogsbad.

Vi har även funderat en del på om fördelarna med skogsbad kan återskapas, om man till exempel skulle kunna erbjuda skogsbad genom VR-glasögon till äldre. Men för att maximera den känslan tror jag även att man måste arbeta med dofter och med ljud, därför blir det intressant att fundera över vilka aspekter som bara kan uppnås genom att enbart befinna sig där, i skogen.

Vilka är dina nästa steg i forskningen?

Vi har börjat titta på effekterna hos unga vuxna. Barn går ofta ut och leker i skogen tillsammans med sina föräldrar eller på förskolan, men i tonåren blir besöken mindre frekventa. Stress och mental ohälsa blir allt vanligare inom den här gruppen, så vi tänkte att det skulle vara intressant att förstå vad de tycker om skogen och vad som skulle få dem att gå ut och använda den mer för rekreation.

Härnäst måste vi rekrytera personer med stressrelaterade hälsoproblem som ska följa ett program för skogsbad och mäta resultatet av det. Jag hoppas även på någon slags folkrörelse där fler människor börjar använda skogen för rekreation och välbefinnande, inte enbart som en behandling av hälsoproblem, utan även för att själva hålla sig lugna och friska.

What are the other positive aspects to forest bathing?
Prenumerera på Stories
BESÖK VÅRT PROJEKTGALLERI