Gustafs ljudabsorbenter

I detta avsnitt beskriver och förklara vi fem olika typer av ljudabsorbenter, hur ljudabsorbenter fungerar, deras unika egenskaper och hur de relaterar till Gustafs produktsortiment.
Våra produkter spänner från effektiva ljuddämpare till diffusorer och är samtidigt mycket dekorativa. Att använda ljudabsorbenter som vägg och tak gör att du effektivt dämpar både buller och störande ekon utan att göra avkall på estetiken.

LJUDABSORBENTER

A. Mid-resonansabsorbenter, Paneler (Helmholtz)

B. Mid-resonansabsorbenter, Linear Rib (Helmholtz)

C. Nano-absorbenter (Nano + Helmholtz)

D. Porösa absorbenter

Illustrationen visar en ungefärlig bild av frekvensbanden för de olika absorbenterna och när de presterar som bäst.

A. Mid-resonansabsorbenter, paneler (Helmholtz)

Helmholtz-absorbenter används för att reducera mellan-frekvenser. Helmholtz-konstruktionen består av en ”kammare” (1) (luftrummet) som står i förbindelse med rummet genom en ”nacke” (2) (perforeringshål). Luften i nacken påverkas av ljud och sätter luften i kammaren i resonans, vilket omvandlar ljudenergin till värmeenergi. Ljudabsorptionen ökar om avståndet till väggen, och därmed kammaren/luftspalten, ökar. Helmholz-absorbenter fungerar över ett kort spann av frekvenser, men det kan utökas genom att fylla luftrummet med ett poröst mineral-ull (1) och genom att sätta en filt med luftgenomsläpp (3) direkt bakom ”nacken”.

B. Mid-resonansabsorbenter, Linear Rib (Helmholtz)

Helmholtz-absorbenter används för att reducera mellan-frekvenser. Helmholtz-konstruktionen består av en ”kammare” (1) (luftrummet) som står i förbindelse med rummet genom en ”nacke” (2) (mellanrummet mellan ribborna). Luften i nacken påverkas av ljud och sätter luften i kammaren i resonans, vilket omvandlar ljudenergin till värmeenergi. Ljudabsorptionen ökar om avståndet till väggen, och därmed kammaren/luftspalten, ökar. Helmholz-absorbenter fungerar över ett kort spann av frekvenser, men det kan utökas genom att fylla luftrummet med ett poröst mineral-ull (1) och genom att sätta en filt med luftgenomsläpp (3) direkt bakom ”nacken”.

REKOMMENDERADE GUSTAFS PRODUKTER
Linear Rib-R
Linear Rib-S
Linear Stripe XL

sound absorber

C. Nano-absorbenter (Nano + Helmholtz)

Nano-absorbenter används för att reducera mellan och mellanhöga frekvenser. Nano absorbenter fungerar enligt Helmholtz-mekanismen, men utan behov av den traditionella ”kammaren” för att absorbera ljudet. Ljudenergin transformeras istället till värmeenergi när ljudet tränger igenom den extremt trånga ”nacken” (2) här i form av Nano-perforeringshål (300.000/m²) med en diameter på endast 0,5 mm. Ljudabsorptionen kommer däremot att förbättras när en ”kammare” (5) läggs till på panelen, bakom Nano-perforeringslagret och när en filt med luftgenomsläpp (3) appliceras bakom panelen. När panelen installeras med ett avstånd till mellan väggen eller taket, förslagsvis fyllt med mineral-ull (1), kommer ljudabsorptionen att öka ytterligare. När en Nano-panel har installerats enligt ovan kombinerar produkten flertalet akustikmekanismer som ger dig den svårslagna absorptionsklassen B.

REKOMMENDERADE GUSTAFS PRODUKTER
Panel Nano

nano sound absorber

D. Porösa absorbenter

Porösa absorbenter (2) är normalt tillverkade av mineral- eller polyester-ull. Porösa absorbenter är bra på att reducera höga frekvenser. Ljudenergin transformeras till värmeenergi när den tränger igenom ullen två gånger, in och ut. Ljudabsorberingen ökar om avståndet till väggen, och därmed luftrummet, ökar. Fylls luftrummet (1) med ull ökar absorptionen ytterligare.

REKOMMENDERADE GUSTAFS PRODUKTER
Feltfon filtabsorbenter

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA