ACOUSTICS

Den optimala kombinationen av ljudabsorption och reflektion

Visst ljud måste reduceras eller elimineras, medan annat ljud ska styras ut mot en publik, hela vägen till sista bänkraden i ett auditorium.

Gustafs paneler och Gustafs Rib låter dig kombinera absorption och reflektion, något som är särskilt eftertraktat i auditorium, konserthallar eller liknande rum. Gustafs akustikpaneler har en relativt liten area för absorption som lämnar kvar en stor andel reflekterande yta. Reflektionen hos en Gustafspanel är välbalanserad icke vibrerande tack vare panelens tyngd och dess höga densitet, med start från 15kg/m².

Bra ljudatmosfär inom sjukvården

• Sömn är viktigt för en patients återhämtning – rum med bra akustik och ljudabsorption kan minska antalet uppvaknanden med upp till 40%.

• I rum med lite oljud och en kort efterklangstid minskar stressen och blodtrycket.

• Bullerreducering på akutmottagningar och i operationssalar ökar noggrannheten med upp till 50%.

• Undersökningar visar på samband mellan låg bullernivå och minskat behov av medicinering.

• Minskad bullernivå ökar personalens välmående och arbetsinsats

Bra ljudatmosfär inom utbildning och skola

Inom skola och utbildning är det oerhört viktigt att hålla nere bullernivån och bakgrundsljud som är störande. En bra ljudnivå är över lag något att sträva efter. Om man kan uppnå en bra ljudatmosfär så är det en seger för både elever och lärare:

• Högre minneskapacitet. (1)
• Förbättrad läsförmåga. (1)
• Lägre stressnivå och blodtryck. (1)
• Högre provresultat. (1)
• Gör att eleverna talar lägre. (2 & 5)
• Eleverna känner sig mer benägna att delta och att vara inkluderade. (4)
• Elever med högre fokus och mindre trötthet. (6)
• Bättre tal-klarhet ger en ökad förståelse. (3)

1. Shield, B.M. and Dockrell, J.E.: The effects of environmental and classroom noise on the academic attainments of primary school children. Journal of the Acoustical Society of America 123(1), 133-144, USA (2008)

2. MacKenzie, D. J.; Airey, S.: Classroom Acoustics – A Research Study, Heriot-Watt University, United Kingdom (1999)

3.Klatte, M.; Lachmann, T.: [A lot of noise about learning: acoustic conditions in classrooms and what they mean for teaching] Germany (2009)

4. Canning, D.; James, A.: The Essex Study – Optimized classroom acoustics for all, United Kingdom (2012)

5. Tiesler, G., Oberdörster, M.: Bremen University [Acoustic ergonomics in schools], Germany (2006)

6. Schönwälder, H.-G.; Ströver, F.; Tiesler, G.: [Health promoting influences on performance ability in school education] Germany (2008)

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA