Om ljudabsorbenter och efterklangstid

EUs ljudabsorbtionsklassificering (EN ISO 11654)

Ljudabsorptionskoefficienter mäts enligt ISO 354. Den viktade ljudabsorptionskoefficienten (αw) och ljudabsorptionsklassen som visas i tabellen nedan har räknats enligt ISO 11654.

AbsorptionsklassViktad absorptions-koefficientBeskrivning
Aαw 0,90 – 1,00Extremt absorberande
Bαw 0,90 – 0,85Extremt absorberande
Cαw 0,60 – 0,75I hög grad absorberande
Dαw 0,30 – 0,55Absorberande
Eαw 0,15 – 0,25Knappt absorberande
Ingen klassαw 0,00 – 0,10Reflekterande

US ljudabsorbtionsklassificering (ASTM 423)

NRC bestäms av ett värde som kommer från medelvärdet som uppnås på följande frekvenser: 250, 500, 1000 och 2000 Hz. Ungefärlig översättning från αw till NRC:

αwNRC
ANRC > 0,75
BNRC > 0,75
C0,5 < NRC < 0,75
D0,5 < NRC < 0,75
E0,25 < NRC < 0,5
No ClassNRC < 0,25

OBS! genom att använda produkter med exempelvis absorptionsklass B, resulterar inte per automatik att ett rum uppnår akustikklass B. Hela rummet kan faktiskt klassas både högre eller lägre.


Efterklangstid

Efterklangstid är den tid som det tar för ett ljud att bli icke hörbar, eller mer exakt tiden som det tar för ett ljud att reduceras med 60 dB. En lång efterklangstid kan upplevas som störande och gör det svårt att uppfatta talljud, behålla koncentrationen och skapar stress.

Genom att dubbla absorptionen så halveras efterklangstiden. Det krävs dubbelt så stor yta för en α=0,50 absorbent jämfört med en α=1 absorbent att uppnå samma efterklangstid.

Låga frekvenser har en längre efterklangstid än höga frekvenser. Olika typer av rum har även olika ideala efterklangstider:

Kyrka  4 – 8 sekunder

Klassrum  0,6 sekunder

Kontor  0,5 – 0,8 sekunder

Konserthall  2 sekunder

Tre faktorer som påverkar efterklangstiden

  • 1. Rummets volym. Ett stort rum betyder längre efterklangstid.
  • 2. Ytorna i rummet. Fler absorberande ytor ger en kortare efterklangstid.
  • 3. Objekt i rummet. Mer föremål i rummet resulterar i kortare efterklangstid.

Den totala ljudabsorberande effekten av ytmaterialet i ett rum är ett resultat av hur väl materialet absorberar ljud, multiplicerat med den totala ytan som väggar och tak täcker.

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA