Akustikens fem grundprinciper

Beroende på funktion så kräver varje rum sina egna unika ljudegenskaper. Hur ett rum låter och upplevs beror till stor del på de akustiska egenskaperna hos materialen i rummet – exempelvis så är akustiken i en konsertsal anpassad för att förstärka orkesterns musik och om man skulle lyssna på samma orkester i låt oss säga ett bibliotek så kommer publiken förmodligen inte att uppskatta musiken lika mycket. Konsertsalar är nästan enbart utformade för sina akustiska egenskaper där viss ljudabsorption krävs men framför allt reflektion. Här spelar oftast en Akustiker en betydande rollen i lokalens utformning. Läs mer nedan om akustikens fem grundprinciper.

Reflektion

En bra reflektion av ljudet är avgörande för upplevelsen av ett rum, särskilt när man vill undvika elektrisk förstärkning. Ytor med hög densitet och icke vibrerande ytor är idealiska för att bära fram ljudvågorna till publiken.

Absorption

Genom att absorbera ljudvågorna förkortar absorberande ytor efterklangstiden och minskar störande ljud. Sammansättningen av absorption och reflektion samverkar, och genom optimala kombinationer skapas en harmonisk ljudupplevelse.

Transmission

Ljudtransmission är en viktig aspekt när det kommer till akustikdesign i en byggnad eller ett rum. Ljudtransmissionen mäter nivån av ljudisoleringen i en vägg- eller takbeklädnad. Transmission är viktig när det kommer till isoleringen av ljud i en byggnad.

Diffraktion

Precis som vilka vågor som helst så stannar inte ljudvågor när det stöter på ett hinder. Istället böjer sig ljudet runt barriären i sin egen riktning. Eftersom den är mer utpräglad vid långa våglängder hörs lågfrekventa ljud tydligare genom hinder än högfrekventa ljud.

Diffusion

En diffusor är ett element vars syfte är att reflektera och sprida en ljudkälla. Genom att reflektera och sprida ljudvågorna kan diffusionen skapa djup och förbättra den totala ljudupplevelsen i ett rum, om den används på rätt sätt. Det minskar ekot och gör att rummen känns större.

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA