Hållbarhetsarbete Gustafs – Resor

SUSTAINABILITY

Affärsresor

För att ytterligare minska Gustafs utsläpp av växthusgaser har vi minskat våra tjänsteresor och lagt om fler möten med projektgrupper och kunder till digitala möten. Detta är effektiva och självklara sätt att nå vår ambition att bli koldioxidneutrala.

Pandemitiden visade oss att vi kan upprätthålla starka relationer med våra kunder trots färre fysiska möten, och vi tog tillfället i akt att införa nya klimatmedvetna arbetssätt. Till exempel finns som standard alltid alternativet att delta i interna möten online, och endast de mest affärskritiska resorna accepteras. Framöver strävar vi att bibehålla den minskade användningen av flygresor för alla typer av resor. Vi har även tagit beslutet att inte deltaga på några mässor.

Våra företagsbilar kommer till största möjliga grad att övergå till elbilar, så snart som möjligt. I början av 2022 var vår bilflotta 37% elektrifierad och vi har investerat i laddningsstationer för våra anställda och besökares bilar.

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA