HÅLLBARHET

Certifieringsprogram Leed, Breeam, Byggvarubedömningen, Svanen, Sunda hus

Certifieringsprogram

Gustafs har omfattande, ackrediterade testdata för ett stort antal kriterier som brand, akustik, utsläpp och många andra. Vi har alla möjligheter att uppfylla dagens moderna byggnormer för ditt projekt.

LEED
BREEAM
BVB
SVANEN
SUNDA HUS

CERTIFIERINGSPROGRAM

LEED

LEED är ett hållbarhets-certifikat för byggnader och inte för byggnadsmaterial. Byggnadsmaterial kan bidra med fler eller färre poäng till den totala klassificeringen beroende på materialets egenskaper. Gustafs lösningar bidrar med utmärkta egenskaper som bidrar med poäng inom flertalet områden som räknas in i LEED-klassificeringen. LEED startade 1993 i USA. Byggprodukter kan bidra med poäng för att uppnå klassificeringsnivåerna Platina, Guld eller Silver för byggnaden, beroende på produkternas egenskaper. LEED-certifierade byggnader kommer att:

1. Spara pengar
2. Förbättra effektiviteten
3. Lägre koldioxidutsläpp
4. Skapa hälsosammare platser för människor

LEED anses vara det mest använda systemet för bedömning av grönt byggande i världen.

Gustafs produkter bidrar med utmärkta egenskaper och ger poäng i ett stort antal LEED-kategorier som används för bedömning av byggprodukter. Mängden eller värdet av Gustafs produkter i förhållande till den totala byggnaden är normalt sett låg och bör inte överskattas.

LÄS MER OM LEED HÄR

Gustafs produkters bidrag till LEED-poäng

EA Credit 1: Optimize Energy Performance
+

Walls and especially ceilings with a high thermal mass, similar to our fiber-gypsum core, can even out daily fluctuations in room temperature caused by external temperature changes. These energy savings regarding heating or cooling of the building can contribute to points. The credit awarding system differs for new and existing buildings.

High light reflecting walls and ceilings improve the overall lightning conditions and reduce the need of indirect and artificial light sources. By using light and glossy surfaces the total building energy use can be improved and can contribute to gaining points. The credit awarding system differs for new and existing buildings.

MR Credit 1.2: Building Reuse – Maintain Interior Nonstructural Walls and Ceilings
+

The Gustafs Panels can be used to cover existing walls and ceilings. By reusing at least 50% of non structural elements, 1 point can be gained.

MR Credit 2: Construction Waste Management
+

All our panels can be recycled or salvaged. A total  of 50% gives 1 point, 75% contributes with 2 points. Gustafs can supply cut-to-size and ready to use panels reducing waste to a minimum. When we carry out the installation, we can offer a full redirection of waste, back to the manufacturing process. Gustafs panels can not cover 50-75% of the construction debris, so they must be combined with other materials to achieve this credit.

MR Credit 3: Materials Reuse
+

Due to the life time expectancy and the demountable feature, all our panels can be relocated in new constructions or renovation projects. 1 point can be earned by reusing 5%, 2 points by reusing 10% of the total material costs, calculated to new replacement value.

MR Credit 4: Recycled content
+

Gustafs Panels contain recycled raw materials. 77% is pre-consumer and 17% is post-consumer. 1 or 2 points can be earned depending on the choice of materials and to what extent that the builder decides to use them.

MR Credit 5: Regional Materials
+

For projects within a certain distance from Gustafs, Sweden, our panels can contribute to 2 points. This is providing that 20% in total cost of all used materials are regional.  Regional means manufactured within 800 km when transported by truck, 2400 km by train and 12000 km by sea (see the approximate map).

MR Credit 6: Rapidly Renewable Materials
+

A project can earn 1 point by using 2,5% rapidly renewable materials. This can be achieved by using for example Bamboo or Banana Leaf veneers as a surface for our panels in the contribution of renewable materials. Since our product is a composite assembly of materials, use only the value of the veneer.

MR Credit 7: Certified wood
+

Gustafs Panels use FSC certified wood veneer and can help to achieve this 1 point credit. In total 50% FSC certified wood, based on costs, needs to be used in a permanent way. Since this product is a composite assembly, use only the value of the veneer.

IEQ Credit 3.1: Construction indoor air quality management plan – during construction
+

Our absorptive materials are protected from moisture damage during the on-site storage and can contribute to achieve this 1 point credit.

IEQ Credit 3.2: Construction Indoor Air Quality Management Plan – Before Occupancy
+

Gustafs panels have very low emissions with regard to Formaldehyde and VOC’s. Consequently the panels will provide the best possible conditions to achieve an indoor air quality that guarantees the comfort and well-being for construction workers and building occupants alike. Gustafs can contribute to earning 1 point.

IEQ Credit 4.1: Low-Emitting Materials – Adhesives and Sealants
+

The standard installation for Gustafs panels is carried out mechanically using the Gustafs CAPAX fixtures. In exceptional situations adhesives or sealants that may be used, are declared non-odorous/irritating and harmless. The Gustafs panel system can contribute to achieve this credit, worth 1 point.

IEQ Credit 4.4: Low-Emitting Materials – Composite Wood and Agrifiber Products
+

All our interior panel substrates and other millwork products contain no added urea-formaldehyde resins and meet the LEED requirements for this credit.

EQ Credit 4, option 6: Low-Emitting Materials
+

Gustafs acoustical ceiling systems and wall coverings will meet the low-emitting requirements for VOC emissions.

EQ Credit 9: Enhanced Acoustical Performance in Schools
+

The acoustical absorbing and transmission qualities of Gustafs Panels can contribute with 1 point. This can be attained by limiting the unoccupied background noise to below 40dB(A) in combination with core walls for learning environments rated with the minimum sound transmission class per room.

CERTIFIERINGSPROGRAM

BREEAM

BREEAM är ett miljöcertifieringsprogram för byggnader inte byggmaterial. BREEAM startade 1990 i Storbritannien. Byggnadsprodukter kan bidra med färre eller fler poäng för att förbättra byggnadens klassificeringsnivåer Outstanding, Excellent, Very Good eller Good, beroende på produkternas egenskaper. BREEAM-certifierade byggnader har utvärderats med avseende på:

1. Netto nollutsläpp av koldioxid
2. Prestanda under hela livscykeln
3. Hälsa & social påverkan
4. Cirkuläritet och motståndskraft
5. Biologiskt mångfald

Gustafs lösningar bidrar med utmärkta egenskaper och ger poäng i ett stort antal BREEAM-kategorier som används för att bedöma byggprodukten. Mängden eller värdet av Gustafs produkter i förhållande till den totala byggnaden är normalt sett låg och Gustafs produkters bidrag med poäng i absoluta tal bör inte överdrivas.

BREEAM är en av världens främsta miljöbedömningsmetoder och klassificeringssystem för byggnader.

 LÄS MER OM BREEAM HÄRByggvarubedömningen

Byggvarubedömningen startade 2007 och är en ideell organisation som ägs av stora byggare och fastighetsägare i Sverige. BVB – utvärderar byggrelaterade produkter utifrån deras kemiska innehåll, miljöpåverkan under hela livscykeln och, i förlängningen, de sociala konsekvenserna i leveranskedjan. BVB främjar produktutveckling mot en giftfri och välbyggd miljö och en ansvarsfull leverantörskedja.

De flesta av Gustafs lösningar är BVB-toppklassade som rekommenderade och några få som godkända. Ingen av Gustafs produkter har klassificerats som To Be Avoided. Sök på ”Gustafs” på BVB:s webbplats för att se alla våra bedömda produkter.

Svanen

Svanenmärket skapades 1989. Syftet var att göra det enkelt för konsumenter att hitta miljövänliga produkter och för företag att producera dessa produkter. Svanen är ett samarbete mellan statligt ägda företag i Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark.
Svanenmärket har kriterier för märkning av flerbostadshus, småhus, förskolor och skolor. En märkning ger bevis på att byggnaden presterar inom de fem huvudområdena för Svanens obligatoriska krav:

1. Att ha en låg energiförbrukning
2. Uppfylla stränga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter.
3. Säkerställer en god inomhusmiljö och låga utsläpp.
4. Har en kvalitetssäkrad byggprocess.

Gustafs lösningar är energibesparande tack vare sin höga termiska massa, innehåller inga tillsatta kemikalier, har naturligt mycket låga utsläpp och byggandet på plats är kvalitetssäkrat tack vare användningen av Gustafs Capax installationssystem.

SundaHus

SundaHus grundades 1990 och arbetar aktivt för att fasa ut farliga ämnen under byggnadens hela livscykel. SundaHus är en aktör inom området medvetna materialval för bättre inomhusmiljöer.

Gustafs Panel- och Ribbsystem innehåller inga tillsatta kemikalier, har naturligt mycket låga utsläpp och har fått bästa möjliga A-betyg i SundHus bedömning.

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA