Linear Plank Installation – Tak

Standardinstallation för Linear Plank och Linear Plank-P i fallande eller hela längder.

ANVÄNDNING

Undertak

TYP / LÖSNING

Linear System

INSTALLATION

CAPAX-system

Installation av Linear Plank Capax – Tak | helt demonterbart

Capax installationssystem för linjära plankundertak är ett användarvänligt aluminiumsystem för pålitlig installation och ett perfekt visuellt slutresultat. Inga verktyg behövs för att montera de sammankopplade komponenterna. Systemet är helt demonterbart, vilket är idealiskt när det krävs tillgång till kompletterande system.

Undertaksinstallation standardmontage Linear Plank och Plank-P

Viktigt att läsa innan du börjar installera

Planera

Välj Linear Plank efter färgnyans och planera din installation. Naturligt trä är ett levande material och vi rekommenderar att du blandar de olika nyanser som naturligt kan förekomma slumpmässigt.

Rumsförhållanden

Rumstemperaturen bör ligga mellan
18-50 C°. Luftfuktigheten bör ligga mellan 25-60 %. Fuktgraden i den underliggande konstruktionen (betongen) bör inte vara högre än 15%.

Väggkonstruktion

Gustafs Plank System kan monteras på de flesta typer av underlag. Men innan monteringen påbörjas måste montören försäkra sig om att konstruktionen bakom är väl förankrad och dimensionerad för att bära panelväggens vikt. Detta är särskilt viktigt till höga väggar och stora ytor.

Steg för steg instruktion med 2400 mm långa Linear Plank eller Plank-P

STEG 1

1. Fäst Nonius takhängare i taket. Planera placeringen av hängarna enligt steg 3 och 4 i denna instruktion.

STEG 2

2. Använd adapter Nonius-CD för att ansluta BASE-CD-profilen vid takhängarna.

nonius-cd hanger

STEG 3

3. Häng upp BASE-CD-profilerna med ett upprepat intervall av A=600 mm.

A=600 mm

STEG 4

4. Anslutningen till taket måste göras var 600 mm, mätt längs BASE-CD:s längd.

B = 600 mm

STEG 5

5. Justera höjden med hjälp av en laser och säkra den med låspinnen.

 

 

 

 

STEP 6

6. Säkra NONIUS-CD:ns position genom att böja ut de två vingarna

STEG 7

7. Vid behov, längdskarva BASE-CD profilen med profil 3263 och se till att cc-avståndet mellan fixeringshålen förblir konstant. Öka friktionsgraden mellan komponenterna genom att vrida ett hörn lätt inåt på varje BASE-CD.


Base-CD in-line connection using Capax profile 3263

STEG 8

8. Knäpp fast distansprofilen Capax 3262 vinkelrätt mot BASE-CD var 1200 mm. Fäst med självborrande skruvar i skärningspunkterna.

STEG 9

9. Två avståndsprofiler Capax 3262 kommer delvis att löpa parallellt om de är monterade på samma BASE-CD.

STEG 10

10. Placera Acoustex-15 isolering på BASE-CDns “T” sektion.

STEG 11

11. For 88 mm breda Plankor: Fäst en U-FIX-CDC i varje ände av den plankan med hjälp av M-BLOCK-CD verktyget. U-FIX-CDC måste placeras med fjäderklämman placerad närmast plankornas ändar.

For 138 and 188 wide Planks: Fäst 2 U-FIX-CDC i varje ände av den plankan med hjälp av M-BLOCK-CD verktyget. U-FIX-CDC måste placeras med fjäderklämman placerad närmast plankornas ändar.

STEG 12

12. Fäst ytterligare 3 U-FIX-CD på ett cc-avstånd av 600 ± 10 mm.

För Plank dimensioner 138 mm och 188 mm, placeras ytterligare U-FIX-CD clips i alternerande spår.

STEG 13

13. Fäst plankorna på BASE-CD genom att klicka in fjäderklämmorna i de rektangulära hålen.

STEG 14

14. En sammanfogning av två plankors kortsidor ska säkras med en BASE-CD-profil.

STEG 15

15. Du kan även använda U-FIX 200 för att koppla samman plankorna i linje. Observera att plankorna då inte kommer att vara helt demonterbara.

STEG 16

16. Plankans ände får inte sticka ut mer än max 200 mm utan stöttning.

BASE-CD

Takbärare. Längd: 3100mm

3262

Distansprofil, med spår var 50 mm. Längd: 3120 mm

3263

3263 Anslutning. Längd 300 mm

3263

U-FIX-CDC

Längd: 50 mm

U-FIX-CD

Längd: 50 mm

Nonius Hängare

Tillgänglig i längder från
200 mm-2000 mm

Nonius-CD

Adapter till BASE-CD

Locking pin

Till att säkra Nonius-CDs position.

CEILING & INSULATION

A. Nonius hängare
B. Nonius adapter
C. Nonius locking pin
D. 3262 distansprofile
E. U-FIX-CDC
F. BASE-CD
G. Plank
H. Acoustex
I. U-FIX-CD

Produkter med denna installationsmetod

Trä

Trä är en naturprodukt. Ton-, mönster- och strukturskillnader är normalt och är en del av inredningen. Välj plankor efter kulörton och planera noga din vägg- eller takinstallation innan du börjar. Vi rekommenderar att du blandar varierande nyanser slumpmässigt. Trä förändras och mognar med tiden när det utsätts för UV-ljus.

Villkor för förvaring, installation och användning

Används endast inomhus och får inte placeras i våtutrymmen. Förhållanden vid. förvaring, installation och användning: temperaturer mellan 18-50 °C och luftfuktighet mellan 25-60 % . Luftfuktigheten i den underliggande konstruktionen (betong) bör inte vara högre än 15 %. Gustafs paneler är känsliga för fukt och vatten, därför ska de alltid förvaras torrt och inomhus.

Förvaring och transport

– Transportera aldrig plankor som inte är fastspända.
– Stapla inte pallar.
– Håll emballaget stängt under lagring.
– Lyft plankorna plant, vertikalt och en i taget.
– Undvik exponering för starkt och direkt solljus.

Rengöring

Rengöring sker med torr mopp eller dammsugare. Använd syntetisk rengöringsvätska utan ammoniak för fettfläckar, frukt, vin och kaffe. Blod avlägsnas med kallt vatten.

Våra UV-belagda och laminerade ytor är godkända för rengöringsmedel för sjukhus som innehåller upp till 70 % alkohol.

På byggarbetsplatsen

– Undvik att plankorna utsätts för starkt och direkt solljus.
– Utsätt inte ytan för vassa föremål under installationen.
– Låt inte produkterna glida på varandra.
– Skydda både installerade och oinstallerade plankor från stötar från stegar, vagnar, möbelmontering etc., detta inkluderar även alla andra hantverkare och deras verktyg.

Ladda ner

PRODUKTBLAD
Installationssystem - GLS - XL - Plank - Undertak
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA