House of Ports 2018-03-22T14:27:01+00:00

Project Description

House of Ports

När House of Ports skulle fira sitt 20 års jubileum beslutade man att bygga ett eget kontorshus. Nadén Arkitektur fick uppdraget och resultatet blev detta vackra Green Building-certifierade hus. Besökarna till företaget möts av ett luftigt entré där flödande ljus spelar mot det vackra ribbverket av Gustafs Linear Rib i björkfanér som omger rummet.

Inför sitt 20-års jubileum önskade House of Ports bygga sitt egna kontorshus. Ambitionen var att företagets olika specialistkunskaper skulle knytas ännu starkare samman i en byggnad, där medarbetarna effektivt kan samverka och förstärka var andra. Viktigt har också varit att gestalta byggnaden med de värden, kvalitet och säkerhet , som genomsyrar House of Ports leverans av tjänster. Därför skapades en rund byggnad med stor inre öppenhet och korta sektioner mellan byggnadens olika delar. Huset delades upp i två plan – ett entréplan med gemensamma funktioner och ett andra plan med arbetsplatser – där allt är organiserat kring ett stort entrérum.

Besökaren möts av ett runt luftigt entrérum. För att hantera ljudet i den krökta formen löper Gustafs träribbor runt väggarna. För att släppa in ventilationsluft har hål gjorts direkt i ribborna. Ribbväggen länkas sedan ihop med Gustafs Släta paneler i björk.

Byggnaden har avsevärt lägre energianvändning än vad som krävs enligt svensk byggnorm och har därför certifierats till Green Building. Byggnaden är näst intill självförsörjande på värme då serverhallens kylbehov leder till ett värmeöverskott som återvinns. Så väl ventilation, värme som belysning är helt och hållet behovsstyrt .

HOUSE OF PORTS
Kontorshus, Härryda kommun
ÅR: 2013 – 2014

ARKITEKT:
Nadén Studio

BYGGHERRE:
House of Ports, Hans Thorén

GUSTAFS PRODUKT: Gustafs Linear System Björk.
Gustafs Panel System Björk

FOTO: Per Nadén