Gdansk tekniska universitet2019-12-19T10:50:26+01:00

Project Description

Gdansk tekniska universitet

En mix av slitsade träpaneler på tekniska universitetet i Gdansk

Universitetets största hörsal har installerats med en mix av Gustafs träpaneler och slitsade träpaneler, som fungerar som absorbenter och reflektorer i hörsalen, för att uppnå bästa möjliga akustik. Akustikpanelerna är installerade både på väggarna och i undertaket i hörsalen. Perforeringen som har använts i akustikpanelerna är SH5-perforering. Samtliga paneler är Gemini Sandy Maple träfanér.

Fakulteten för elektronik, telekommunikation och information är en av dem största fakulteterna på det Tekniska universitetet i Gdansk. Den består av 16 avdelningar och har cirka 3500 studenter, i allt från kandidatexamen till doktorsstudier.

Arkitekt: Andrzej Prusiewicz