Installation Module – Vägg

Linear Module är massiva ribbor och akustikfilt monterade i kassetter, färdiga att installera.

TYP / LÖSNING

Linear Panels

ANVÄNDNING

Vägg

Linear Module installation – vägg | fullt demonterbar

Modulerna monteras upp med hjälp av hakprofiler, som säkras fast med skruv. Skruven kommer att döljas bakom akustikfilten, då systemet har en överlappningsprincip för ett stilrent och dolt resultat.

Steg för steg vid montage av 600 mm breda Linear Modules.

STEG 1

1. Fäst hakreglarna horisontellt på väggen med hjälp av en lasermätare. Stöd varje modul med minst 2 reglar. Placeringen av reglarna bestäms av modulens utformning och dimensioner.

STEG 2

2. Som ett alternativ kan du lägga till isolering på baksidan av modulerna och fylla tomrummen mellan hakreglarna.

STEG 3

3. Säkra reglarna med minst två skruvar. Skruvarna ska placeras under den akustiska filten.

 

STEG 4

4. Montera nästa modul genom att överlappa den föregående med 5 mm.

 

'

Produkt med denna installationsmetod

TEKNISK RITNING

A. Modulribbor
B. Hakregel på modul
C. Hakregel på vägg
D. Skruv för väggfäste
E. Isolering

Trä

Trä är en naturprodukt. Färg-, mönster- och strukturskillnader betraktas som normala och är en del av produkten. Trä förändras och mognar med tiden när det utsätts för UV-ljus.

Villkor för förvaring, installation och användning

Endast för inomhusbruk bör inte användas eller förvaras i fuktiga miljöer. Förhållanden vid förvaring, installation och användning: temperaturer mellan 18-50 °C och luftfuktighet mellan 25-60%. Luftfuktigheten i den underliggande konstruktionen (betong) bör inte vara högre än 15 %. De flesta av Gustafs lösningar är känsliga för fukt och vatten, därför ska de alltid förvaras torrt och inomhus.

Förvaring och transport

– Transportera aldrig moduler som inte är fastspända.
– Stapla inte pallar.
– Håll emballaget stängt under lagring.
– Lyft modulerna plant, vertikalt och en i taget.
– Undvik exponering för starkt och direkt solljus.

Rengöring

Rengöring sker med torr mopp eller dammsugare. Använd syntetisk rengöringsvätska utan ammoniak för fettfläckar, frukt, vin och kaffe.

Våra UV-belagda ytor är godkända för rengöringsmedel avsedda för sjukhus som innehåller upp till 70% alkohol.

På byggarbetsplatsen

– Undvik att modulen utsätts för starkt och direkt solljus.
– Utsätt inte ytan för vassa föremål under installationen.
– Låt inte produkterna glida på varandra.
– Luta modulerna mot en vägg vid kortvarig förvaring.
– Skydda modulerna från stötar från stegar, vagnar, möbelmontering etc. detta inkluderar även alla andra hantverkare och deras verktyg.

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA