Lamellow Installation T24 – Tak

Installation med 200 mm luftspalt ger den akustiska klassificeringen A. Ingen isolering krävs.

TYP / LÖSNING

Linear Panels

ANVÄNDNING

Undertak

INSTALLATION

CAPAX-system

Lamellow-T24 installation – tak | Fullständigt demonterbart.

Capax Lamellow-T24 installationssystem är ett användarvänligt och pålitligt system av aluminium som ger ett perfekt visuellt slutresultat. Inga verktyg behövs för att montera de sammanfogade komponenterna. De linjära Lamellow panelerna kommer att vara helt demonterbara, vilket är idealiskt där man kommer att behöva access till bakomvarande konstruktioner.

Steg för steg, installation för 600 mm breda Lamellow paneler

STEG 1

1. Fäst Nonius takhängare i taket. Planera placeringen av hängarna enligt steg 3 och 4 i denna instruktion.

STEG 2

2. Använd adapter 4001 för att koppla samman T24 profilen (Capax 3261) med Nonius takhängaren.

STEG 3

3. Häng upp 3261-profilerna med ett upprepat intervall av A=600 mm.

STEG 4

4. Anslutningen till taket måste göras var 600 mm, mätt i Capax 3261:s längdriktning.

B=600 mm.

STEG 5

5. Justera höjden med hjälp av en laser och säkra den med låspinnen.

STEG 6

6. Vid behov ansluts längdskarvas Capax 3262 med profilen Capax 3263 och se till att cc-avståndet mellan fixeringshålen förblir konstant. Öka friktionsgraden mellan komponenterna genom att vrida ett hörn lätt inåt på varje BASE-CD.

STEG 7

7. Snäpp fast distansprofilen Capax 3262 vinkelrätt mot Capax 3261 var 1200 mm. Lås fast positionen med självborrande skruvar i skärningspunkterna.

STEG 8

8. Två disstansprofiler Capax 3262 kommer delvis att löpa parallellt om de är monterade på samma Capax 3261.

STEG 9

9. Lägg in Lamellow-paneler i T24 nätverket.

 

Nonius takhängare


Finns i längderna 200 mm-2000 mm

Nonius 4001

BASE T-24


Basprofil T-24. Längd: 3100 mm

3263

3263
3263 Connector. Längd 300 mm

3262


Distansprofil, med spår var 50 mm. Längd: 3120 mm

Locking pin


För att säkra Nonius-CD.

Produkter som kan installeras med detta system

LAMELLOW+ BARCODE
LAMELLOW+ LINEAR
LAMELLOW SPA

A. Nonius hanger
B. Nonius (4001)
C. Nonius locking pin
D. Capax 3262
E. BASE-T24
F. Lamellow-T24
G. Capax 3263 connector

Lamellow+

Trä

Trä är en naturprodukt och varje faner är unik. Färg-, mönster- och strukturskillnader betraktas som normala och är en del av inredningen. Välj därför paneler efter färgnyans och planera din takinstallation innan du börjar. Trä mognar i färgton över tid genom ljusexponering.

Rengöring

Rengöring sker med en torr mopp eller dammsugare. För fett-, frukt-, vin- och kaffefläckar används syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak. Blodfläckar avlägsnas med kallt vatten.

Förvaring och transport

· Transportera inte paneler som inte är säkrade.
· Stapla inte pallar.
· Håll förpackningen stängd under lagring.
· Lyft panelerna plant, vertikalt och en i taget.
· Undvik exponering för starkt och direkt solljus.

Villkor för förvaring, installation och användning Lamellow+

Lamellow+ är endast avsedd för användning inomhus och bör inte användas i våtutrymmen. Vid förvaring, installation och bruk ska temperaturförhållandena ligga inom intervallet 18-50 C° och luftfuktigheten mellan 25-60 %. Luftfuktigheten i den underliggande konstruktionen (betong) bör inte vara högre än 15 %. Lamellow+ är känslig för fukt och vatten, därför ska de alltid förvaras torrt och inomhus.

På byggarbetsplatsen

– Undvik att panelen utsätts för starkt och direkt solljus.
– Låt inte produkterna glida mot varandra. Luta panelerna mot en vägg för kortvarig förvaring.
– Utsätt inte synliga ytor för vassa föremål under installationen.
– Skydda panelerna från stötar från exempelvis stegar, vagnar, möbelmontering, andra arbetare och deras verktyg etc.

 

 

Lamellow SPA

Trä

Trä är ett levande material och varje faner är unikt.
Variationer i färg, ton, mönster och textur är en naturlig del av utseendet. Trä och likaså faner mognar i sin färgton med tiden och genom exponering av UV-ljus.

Förvaringsförhållanden

Panelerna ska förvaras horisontellt innan de installeras.

Undvik direkt solljus.

Rengöring

Rengöring genomförs med en torr mopp eller dammsugare. På fläckar använd syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak. Eftertvätta med svamp och rent vatten.

Fukt

Lamellow Spa är tillverkade för att installeras i fuktiga miljöer, men Lamellow Spa är inte avsedd för användning i miljöer där produkten utsätts för långvarig direktkontakt med vatten, t.ex. i duschkabiner eller liknande. Installationen måste alltid ventileras med minst 5 mm avstånd till angränsande ytor. Akustikfilten fungerar som luftspalt på panelens baksida.

Villkor för förvaring, användning och installation

– Från -40 C ° till 100 C ° och upp till 100 % relativ fuktighet.

– Undvik exponering från starkt och direkt solljus.

Förvaring och transport

· Transportera aldrig paneler som inte är säkrade.
· Stapla inte pallar.
· Håll förpackningen stängd under lagring.
· Lyft panelerna plant, vertikalt och en i taget.
· Undvik exponering för starkt och direkt solljus.

PRODUKTBLAD
Installationssystem - Panel - Module - Lamellow - Tak
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA