Panel – Installation – vägg

Gustafs Panel System monteras med hjälp av Capax-monteringsprofiler och varje panel blir individuellt låst på alla fyra sidor. Capax monteringssystem är helt integrerat med panelerna, dolt, tidsbesparande och pålitligt.

ANVÄNDNING

Vägg

TYP / LÖSNING

Panel System

INSTALLATION

CAPAX-system

Capax – Panel installation på vägg

Gustafs Paneler monteras på väggar med hjälp av Capax-monteringsprofiler så att varje panel blir individuellt låst på alla fyra sidor.  Capax installationssystem är helt integrerat med panelerna, dolt, tidsbesparande och tillförlitligt. Konstruktionen är vridstyv och självbärande, vilket gör att det inte behövs någon förankring i angränsande väggar. Gustafs Capax-system ger full demonterbarhet för panelen och du får därmed tillgång till underliggande tekniska installationer med bibehållen stabilitet och bärighet.

Anvisningarna på denna sida avser vår standardinstallation. För andra lösningar, som exempelvis böjda väggar, luckor och dörrfoder, kontakta vår support.

KONTAKTA SUPPORT

INSTALLATION +
INSTALLATION

Gustafs väggpaneler monteras på vägg med hjälp av Capax-monteringsprofiler så att varje panel är individuellt låst på alla fyra sidor. Montaget är dolt, mycket tidsbesparande och pålitligt.

Produkter med denna installationsmetod

Så installerar du Gustafs Paneler på vägg

För att resultatet ska bli helt tillfredsställande är det viktigt att underlaget är jämnt både vertikalt och horisontellt. Om panelväggen är perforerad eller slitsad och ska fungera som ljudabsorbent bör underkonstruktionen vara utbyggd för att ge utrymme för mineralullsisolering och luftspalt. Mineralullen ska alltid placeras tätt bakom panelen. Se tekniska ritningar för väggkonstruktion.

 

 

Innan du börjar installera

Planera din installation

Välj ut paneler efter ton och utseende och planera din vägginstallation. Trå är ett naturligt material och variationer kommer att förekomma. Vi rekommenderar att du blandar olika nyanser slumpmässigt.

Rumsförhållanden

Rumstemperaturen bör ligga mellan
18-50 C°. Luftfuktigheten bör ligga mellan 25-60 %. Luftfuktigheten i den underliggande konstruktionen (betong) bör inte vara högre än 15 %.

Väggkonstruktion

Gustafs Panel System kan monteras på de flesta typer av underlag. Men innan monteringen påbörjas måste montören försäkra sig om att konstruktionen bakom är väl förankrad och dimensionerad för att bära panelväggens vikt. Detta är särskilt viktigt till höga väggar och stora ytor.

Steg för steg – Installationsguide


1. Montera reglar noga på en väl förankrad vägg. Använd laser för att justera reglarna exakt.


2. Kontrollera att reglarna är helt raka, vertikala och horisontella, justera vid behov.


3. (För akustiska installationer) Placera isoleringen mellan fogarna.

 


4. Montera den första Capax-profilen på reglarna. Avlägsna eventuellt skräp som kan ha hamnat i profilen.

 


5.
Montera den första panelen på den nedersta profilen

 


6. Fixera sedan panelen genom att montera nästa profil.
Sortera panelerna efter träets färg och textur.

 


6. Fortsätt sedan med nästa panel, och upprepa proceduren.
Om det skulle behövas kan du såga panelerna på plats. Se då till att putsa panelens kanter efter sågning.

 


7. Avsluta montaget med lister och hörnlösningar.

Start Profiler

CAPAX 3200

capax-28-3200 Gustafs panel wall installation profile

CAPAX 3203

Capax 3203 start profile

CAPAX 3207

Capax 3207 wall installation

CAPAX 3202

capax-3201

Avslutsprofiler

CAPAX 3204

capax-3201

CAPAX 3205

Capax 3205

CAPAX 3251 / 3231 (HPL)

Capax 3251 3231

Profiler - slutna skarva

CAPAX 3201

Capax 3201

CAPAX 3208

Capax 3208

CAPAX 3217

Capax 3217

Profiler för öppna skarvar

CAPAX 3202 / 3212 (HPL) 10mm

Capax 3202 3212

CAPAX 3202 / 3212 (HPL) 5mm

Capax wall 3202 5mm

CAPAX 3206

Capax 3206 wall installation profile open joint

Ytterhörn profiler

CAPAX 3209 / 3239 (HPL)

Capax 3209 corner

CAPAX 3215

Capax 3209 corner

CAPAX 3218

capax 3218

 

CAPAX 3219 / 3229 (HPL)

Capax corner 3219 / 3229

CAPAX 3201

Corner with Capax 3201

CAPAX 3205

Corner with capax 3205

 

Innerhörnsprofiler

CAPAX 3203

Inner corner 3203

CAPAX 3218

inner corner panel

Startprofiler för demonterbara paneler

CAPAX 3200

Demountable panel start

CAPAX 3200

demountable start profile 3200

Skarvprofiler för demonterbara paneler

CAPAX 3202 5mm

demountable panel capax 3202

CAPAX 3202 10mm

Demopuntable panels capax 3202

CAPAX 3202 15mm

Demountable panels open joint 15mm gap

Slutprofiler för demonterbara paneler

CAPAX 3203

Demountable panel end profile

EXEMPEL VÄGGKONSTRUKTION
Akustikkonstruktion 88 mm

1. Betongvägg
2. Reglar och luftspalt
3. Reglar
4. Isolering
5. Capax profil
6. Gustafs panel

 

EXEMPEL VÄGGKONSTRUKTION
Akustikkonstruktion 38 mm

1. Betongvägg
2. Regel
3. Isolering
4. Capax profil
5. Gustafs panel

 

EXAMPEL VÄGGKONSTRUKTION
Konstruktion för skiljeväggar 17 + 24 mm

1. Metallregel
2. 12 mm plywood
3. 12 mm Fibergipsskiva
4. Capax profil
5. Gustafs panel

Skötsel och underhåll

Trä

Trä är en naturprodukt och varje fanérteckning är unik. Ton-, mönster- och strukturskillnader är normalt och är en del av inredningen. Välj paneler och ribbor efter kulörton och planera noga din vägg- eller takinstallation innan du börjar. Vi rekommenderar att du blandar varierande nyanser slumpmässigt. Trä förändras och mognar med tiden när det utsätts för UV-ljus.

Villkor för förvaring, installation och användning

Används endast inomhus och får inte placeras i våtutrymmen. Förhållanden vid. förvaring, installation och användning: temperaturer mellan 18-50 °C och luftfuktighet mellan 25-60 % . Luftfuktigheten i den underliggande konstruktionen (betong) bör inte vara högre än 15 %. Gustafs paneler är känsliga för fukt och vatten, därför ska de alltid förvaras torrt och inomhus.

Förvaring och transport
 • Transportera aldrig paneler som inte är fastspända.
 • Stapla inte pallar.
 • Håll emballaget stängt under lagring.
 • Lyft panelerna plant, vertikalt och en i taget. Panels som är 1800 mm eller längre bör hanteras av två personer och lyftas och bäras med en av långsidorna uppåt för att undvika böjning.
 • Undvik exponering för starkt och direkt solljus.

 

 

Rengöring
 • Rengöring sker med torr mopp eller dammsugare. Använd syntetisk rengöringsvätska utan ammoniak för fettfläckar, frukt, vin och kaffe. Blod avlägsnas med kallt vatten.
 • Våra UV-belagda och laminerade ytor är godkända för rengöringsmedel för sjukhus som innehåller upp till 70 % alkohol.
På byggarbetsplatsen
 • Undvik att panelen utsätts för starkt och direkt solljus.
 • Utsätt inte ytan för vassa föremål under installationen.
 • Låt inte produkterna glida på varandra.
 • Luta panelerna mot en vägg vid kortvarig förvaring.
 • Skydda både installerade och oinstallerade panelerna och ribbor från stötar från stegar, vagnar, möbelmontering etc., detta inkluderar även alla andra hantverkare och deras verktyg.
Brandsäkerhet

Observera att brandklassificeringen för perforerade paneler endast gäller när en mineralullsisolering används bakom.
Tjocklek 45 mm Densitet, minst 28 kg/m³, Euroklass A1 eller A2.

Paneldimensioner väggpaneler

01. Dimensioner vägg

Väggpanelerna finns i format upp till 2400 x 1200 mm, 3000 x 600 mm.

Panelerna med längderna 2401-3000 mm har en maximal bredd på 600 mm.

Panelens tjocklek 13,2 mm

02. Vikt

Panel med nanoperforering: 10,7 kg/m²

Ladda ner

PRODUKTBLAD
Installationssystem - GPS - Plank - Vägg
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA