Feltfon Installation – Tak

ANVÄNDNING

Undertak

TYP / LÖSNING

Linear System

INSTALLATION

CAPAX-system

Feltfon Capax installation – tak | Fullständigt demonterbart

Capax installationssystem för Linear Feltfon är ett användarvänligt och pålitligt system av aluminium som ger ett perfekt visuellt slutresultat. Inga verktyg behövs för att montera de sammanfogade komponenterna. Installationssystemet är helt demonterbart, vilket är idealiskt där man kommer att behöva access till bakomvarande konstruktioner.

Steg för steg med 2400 mm långa Linear Feltfon-ribbor.

1. Fäst Nonius takpendel i undertaket.

2. Använd adaptern NONIUS-CD för att ansluta BASE-CF profilen till takpendlarna.

3. Häng upp BASE-CF profilerna med ett upprepat intervall av 600 mm, mätt från profilernas mittpunkter (cc).
4. Anslutningen till taket måste göras var 600mm, mätt i Capax BASE-CF:s längdriktning.

5. Justera höjden med hjälp av en laser och säkra den med låspinnen.

6. Säkra NONIUS-CD:ns position genom att böja de 2 vingarna.

7. Vid behov, längdskarva BASE-CF profilen med capax profil 3263 och säkerställ att cc-avståndet mellan fixeringslägena blir kontant.

8. Knäpp fast distansprofilen Capax 3262 vinkelrätt mot BASE-CF var 1200 mm.

9. Två avståndsprofiler Capax 3262 kommer delvis att löpa parallellt om de är monterade på samma BASE-CF.

10. Alternativt, installera Acoustex-9-isolering på BASE-CF:s “T”-sektion. Bredden på Acoustex-9 kommer att vara 544 mm.

11. Fäst Linear Feltfon-ribbor på BASE-CF.
En Feltfon-ribbas ände får inte sticka ut mer än max 200 mm utan stöd.

12. Förbindelsen mellan två Feltfon-ribbor ska säkras med en BASE-CF profil.

Capax takprofiler

Nonius-hanger

nonius-cd hanger for gustafs feltfon
Nonius takpendel

Nonius-CD

nonius-cd hanger for gustafs feltfon
Adapter för att fästa Base-CF.

Base-CF


Basprofil. Längd: 3000 mm.

 

 

Capax 3265 Connector


Anslutning till Base-CF. Längd: 300 mm.

Capax profile 3262

capax 3265 distance profile
Distansprofil 3262

Nonius Lock

lock Nonius hanger with Nonius-CD

TAKSYSTEM

A.  Nonius-Hängare
B.  Nonius-CD
C.  Nonius locking pin
D.  Capax profil 3262
E.  Acoustex isolering
F.  Capax 3265 Connector 200
G.  Feltfon ribba
H.  BASE-CF

MÅTT TAKSYSTEM

Rengöring

Använd en torr mopp eller dammsugare för att ta bort damm. Feltfon är godkänd för produkter med 70 % alkohol.
För fettfläckar, frukt, vin och kaffe, använd syntetisk rengöringsvätska utan ammoniak.

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA