SundaHus2018-06-08T09:32:27+02:00

SUNDAHUS

GUSTAFS I SUNDAHUS

Självklart är alla Gustafs produkter bedömda och godkända med antingen högsta klass A, eller sämst klass B i SundaHus.

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet för medvetna materialval. SundaHus är en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut hälso- och miljöfarliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

OM SUNDAHUS

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

SundaHus logo

GUSTAFS I SUNDAHUS

Självklart är alla Gustafs produkter bedömda och godkända med antingen högsta klass A, eller sämst klass B i SundaHus.

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet för medvetna materialval. SundaHus är en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut hälso- och miljöfarliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

OM SUNDAHUS

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

SundaHus logo