BREEAM2019-10-11T08:04:10+02:00

GUSTAFS BIDRAG TILL BREEAM

BREEAM är ett miljöcertifieringsprogram för byggnader. Byggnadsprodukter kan däremot bidra med poäng för att bidra till en högre värdering av byggnadens klassificering.

Gustafs produkter bidrar med många poäng på olika områden inom dem olika BREEAM-kategorierna, som utgör bedömningen för byggnaden. Däremot är värdet av Gustafs produkter, sett till hela byggnaden, relativt låg och Gustafs bidrag med poäng bör inte överdrivas.

En BREEAM-bedömning använder sig av erkända mått för prestanda som ställs emot etablerade riktvärden för att utvärdera en byggnads specifikation, design, konstruktion och användning. De mått som används representerar många kategorier och kriterier, allt från energi till ekologi. Den innefattar energi och vattenförbrukning, den interna miljön (hälso- och välmående), utsläpp, transport, material, avfall, ekologi och ledningsprocesser.

BREEM points with Gustafs products

Gustafs produkter bidrar till poäng till BREEAM

GUSTAFS BIDRAG TILL BREEAM

BREEAM är ett miljöcertifieringsprogram för byggnader. Byggnadsprodukter kan däremot bidra med poäng för att bidra till en högre värdering av byggnadens klassificering.

Gustafs produkter bidrar med många poäng på olika områden inom dem olika BREEAM-kategorierna, som utgör bedömningen för byggnaden. Däremot är värdet av Gustafs produkter, sett till hela byggnaden, relativt låg och Gustafs bidrag med poäng bör inte överdrivas.

En BREEAM-bedömning använder sig av erkända mått för prestanda som ställs emot etablerade riktvärden för att utvärdera en byggnads specifikation, design, konstruktion och användning. De mått som används representerar många kategorier och kriterier, allt från energi till ekologi. Den innefattar energi och vattenförbrukning, den interna miljön (hälso- och välmående), utsläpp, transport, material, avfall, ekologi och ledningsprocesser.

BREEM points with Gustafs products

LÄR DIG MER OM BREEAM

BREEAM är världens främsta miljöbedömningsmetod och standard för byggnader. 200 000 byggnader har tilldelats BREEAM-certifiering samt att runt en miljon ansökningar har kommit in för bedömning sedan den lanserades 1990.

BREEAM.COM