Standard-perforering2021-04-20T15:34:42+02:00

GUSTAFS STANDARD-PERFORERING

Vår breda uppsättning akustikpaneler med standardperforering har något för alla akustiska behov. Mönstren har testats och dokumenterats för absorption för både väggar och innertak. Vi rekommenderar att du först kontaktar en professionell akustiker för att uppnå en önskad akustik.

Generella frismått för väggpanel

B och C =30 mm.
Vid grupperad perforering B och C kan variera mellan 30 – 95 mm.

Generella frismått för takpanel

B och C = 40 mm.
Vid grupperad perforering B och C kan variera mellan 40-95 mm.

1 Panel

2 Akustikfilt

3 Mineralull

4 Luftspalt 30mm

5 Luftspalt 200mm

Vägginstallation

Takinstallation

>20% öppen area

PD8 Domino-perforering 8 mm
Absorptionsklass B.

Öppen area 24%

PD8-perforering på fanér

PD8 perforeringsmönster

10-20% öppen area

PH10-perforering 10 mm
Absorptionsklass C.

Öppen area 18%

PH10-perforering på fanér

PH10 perforeringsmönster

PH8-perforering 8 mm
Absorptionsklass D.

Öppen area 12%

PH8-perforering på fanér

PH8 perforeringsmönster

2-10% öppen area

PG8 Grupp-perforering 8 mm
Absorptionsklass D.

Öppen area 8%

PG8-perforering på fanér

PG8 perforeringsmönster

PH5-perforation 5 mm
Absorptionsklass D.

Öppen area 5%

PH5-perforering på fanér

PH5 perforeringsmönster

PG5 Grupp-perforering 5 mm
Absorptionsklass E/D.

Öppen area 3%

PG5-perforering på fanér

PG5 perforeringsmönster

PS2 Dubbelsidig perforering 3/10 mm
Absorptionsklass E.

Öppen area 2%

PS2-perforering på fanér

PS2 perforeringsmönster

FÖRESKRIV GUSTAFS

CAD-/BIM-FILER

FÖRESKRIVANDE TEXTER

PRODUKTBLAD – VÄGG

PRODUKTBLAD – UNDERTAK

PANELINSTALLATION

Läs mer om akustik
KONTAKTA GUSTAFS