Skapa rätt typ av eko

GRÖNA GUSTAFS

Ett val som känns bra i alla avseenden

Vi som arbetar på Gustafs bor och arbetar mitt i Dalarnas skogs- och lantbrukslandskap. Vi påminns dagligen om vårt ansvar för miljön, både i ett lokalt och globalt perspektiv. Med hållbarhet i vårt DNA har Gustafs därför tagit fram ett aktivt och progressivt miljöprogram.

Noll klimatavtryck är vårt mål och vi utmanar leverantörer och kunder att sträva efter samma sak. Det är lika naturligt för oss att säkerställa regnskogarnas överlevnad som att eliminera användningen av fossila bränslen eller hälsofarliga kemikalier i vår produktion.

Vi följer de lagstadgade kraven men sätter våra hållbara mål högre när vi anser dem vara möjliga att uppnå. Tredjepartsrevisioner utförs årligen för att ständigt förbättra våra processer.

 

GRÖNA GUSTAFS

Lokalt i förstahand

Noll klimatavtryck börjar i närområdet. Gustafs rekryterar i första hand personer som bor på ”cykelavstånd till jobbet”.

• Vid årskiftet 2022 kunde 37 % av våra anställda gå eller cykla till jobbet.

• Vid årskiftet 2022 hade 82 % av våra anställda 15 km eller mindre i pendlingsavstånd till jobbet.

• Vid årskiftet 2022 kunde 15% av våra anställda samåka till jobbet.

• För att främja elektriska drivmedel har vi laddstationer för våra anställda och besökare.

 

100% lokalt producerad elektricitet

Vi köper 100 % lokalt producerad el. När elen distribueras i elnätet försvinner en del av den på grund av överföringsförluster. Ju kortare distribution, desto mindre är förlusterna.

Det bevarar det arkitektoniska arvet. Genom att köpa el från lokala kraftverk håller man dem i drift och underhåller dem. Vissa av dem är småskaliga och på så sätt bevaras dessa, i många fall historiska byggnader, från att avvecklas och i slutändan förfalla.

GRÖNA GUSTAFS

Förnybara energikällor

Att minska vårt energibehov och hitta förnybara alternativ till fossil energi är ett fullbordat uppdrag för Gustafs. Sedan 2013 använder vi 100 % förnybar el för att driva vår fabrik och våra kontor, el som produceras av vatten-, vind- och solkraftverk.

Träavfall från vår egen produktion och från andra lokala industrier är den 100 % icke-fossila energikälla som används för uppvärmning av våra 10 500 m² stora lokaler i Gustafs.

GRÖNA GUSTAFS

Material

Vår FSC®-certifiering kräver en årliga kontroller av tredje part och ger oss ett styrsystem som mäter vår produktion på många olika sätt. Avfallshantering är en av dem.

Även om vi har kommit långt när det gäller vårt mål om noll avfall har vi fortfarande en del vackert spill från vår egen produktion. Förstklassiga material som borde återanvändas på ett sätt som de förtjänar. Alternativet ”Köp vårt spill” för oss ett steg närmare vårt mål. Besök Gustafs webbshop för mer information. Av miljömässiga skäl säljer vi endast vårt spill till svenska kunder.

 

 

MATERIAL

94% återvunnet material

Våra Gustafspaneler innehåller otroliga 98 % naturmaterial och 94 % återvunnet material. Ännu bättre är det faktum att 17 % av det totala innehållet kommer från återvunna konsumentvaror. Våra akustiska PET-filtar innehåller minst 50 % återvunna konsumentvaror.

MATERIAL

Ansvarsfullt skogsbruk

Med våra träfanér Gemini erbjuder vi ett ansvarsfullt skogsbruk, som ett substitut till förbjudna träslag som mahogny, teak och wenge.

MATERIAL

Inget tillsatt

Fibergipskärnan i våra produkter tillverkas utan isocyanatbindemedel och utan brandskyddsmedel. Brandsäkerheten garanteras av det inneboende brandskyddet i den obrännbara fibergipskärnan.

GRÖNA GUSTAFS

Produktionen

Vår produktion leds av ett ambitiöst energisparprogram. Här är några av våra senaste uppdateringar:

• Varje år byter vi ut 20 % av våra fabrikslampor mot energisparande LED-lampor. Från och med 2019 har vi nu, fram till årsskiftet 2022, bytt ut 60 %. Vi har också ökat inflödet av naturligt dagsljus genom nya större takfönster.

• Vi slutförde installationen av växelriktare på alla stora elmotorer i våra maskiner och sparar värdefull energi genom att optimera driftsparametrarna.

• Sedan 2019 har vi värmeväxlare på alla våra frånluftsfilter.

• I vårt nordiska klimat ger en bättre isolering av våra lokaler stora energibesparingar. Vi hittar och förbättrar ständigt värmeläckor.

• Produktionen drivs och värms upp av 100 % förnybar energi sedan 2013.

• För transporter i fabriken har alla gaffeltruckar inomhus och utomhus elektrifierats under 2020.

Användningen av kemiska produkter är begränsad till små mängder av NAF-fanérlim och det vattenbaserade lacksystemet.

Träspillet säljs i vår webbshop som hobbymaterial eller används för uppvärmning av våra lokaler.
Gipsavfallet återanvänds för att tillverka nya gipsskivor.

TRANSPORT

Distribution

För att undvika lufttransporter använder vi specialtillverkade förpackningar för våra anpassade produkter. Gustafs har en egen produktion av kartonger som är skräddarsydda. För att fylla lastbilar på ett optimalt sätt använder vi ett innovativt staplingsystem för pallade varor.

Alla Gustafs-ägda lastbilar körs på biodiesel med minst 27 % förnybart innehåll och vi följer noga elektrifieringen av lastbilar. Alla däck som används är fria från cancerogena HA-oljor.

Alla förare måste genomgå ett utbildningsprogram för miljövänlig körning.

TRANSPORT

Affärsresor

För att ytterligare minska Gustafs utsläpp av växthusgaser har vi minskat antalet tjänsteresor och lagt om fler möten med projektgrupper och kunder till digitala lösningar, vilket har varit ett effektivt och uppenbart sätt att uppfylla vår ambition att bli koldioxidneutrala.

2020 och COVID-19-nedstängningen visade oss att vi kan upprätthålla bra relationer med våra kunder trots färre resor, och vi tar tillfället i akt att införa nya klimatmedvetna arbetssätt. Till exempel är alla interna möten online, som standard, och endast de mest affärskritiska resorna accepteras. Framöver strävar vi efter att bibehålla den minskade användningen av flygresor. Vi ställer inte ut på mässor.

Gustafs-ägda bilar kommer att konverteras till elbilar så snart som möjligt och där det är möjligt. Vid årsskiftet 2022 är vår bilpark 37 % elektrifierad och vi har investerat i laddstationer för våra anställda och besökare.

GRÖNA GUSTAFS

Installation

99 % av våra produkter tillverkas i specialanpassade dimensioner, redo att användas med Gustafs Capax installationssystem och utan behov av efterbearbetning på plats. Avfallet på plats kommer därför att reduceras till ett absolut minimum. Istället kommer avfallet att finnas i fabriken och återvinnas på ett professionellt sätt.

Den mekaniska fixeringen med Capax-profiler och det nästan obefintliga behovet av att såga på plats ger en arbetsmiljö som är fri från farligt sågdamm och emissioner från lim.

GRÖNA GUSTAFS

Användnings- och återanvändningsfasen

Under deras långa livscykel på mer än 50 år kan den lätt rengörbara ytan på våra paneler underhållas med skonsamma rengöringsmedel eller vatten.

Energibesparing

Gustafs paneler har en hög termisk massa och är bra på att lagra värmeenergi. På så sätt hjälper de till att utjämna dagliga fluktuationer i rumstemperaturen. Denna enkla användning av naturlig kylning och uppvärmning kan drastiskt resultera i betydande besparingar av energiförbrukningen.

Vi bryr oss också om din arbetsmiljö! Gustafs fibergipslösningar tillverkas alltid utan tillsatt ureaformaldehyd. Våra naturligt lågemitterande lösningar har extremt låga utsläpp av VOC, formaldehyd och cancerframkallande ämnen.

Och slutligen

Alla Gustafs paneler är helt demonterbara, redo att återanvändas om dina planer ändras med tiden.

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
POPULÄRA