Rib-installation2021-09-13T12:38:17+02:00

GUSTAFS RIB-INSTALLATION

Capax är vårt dolda installationssystem i aluminium som ger dig en pålitlig, snabb och kostnadseffektiv installation. Ribborna och installationdetaljerna är designade som ett integrerat system och garanterar dig en spikrak installation. Inga särskilda verktyg behövs för att montera ribborna. En demonterbar version finns även tillgänglig.

VÄGGINSTALLATION

Capax Vägginstallation

 1. Capax Base-W
 2. Väggskruv
 3. Luftspalt eller isolering
 4. Capax U-FIX
 5. Capax skarvprofil
 6. Gustafs Ribba
 7. Fjäderklämma
Beskrivning för installation av ribbväggRibbpanel vägginstallation - installationsdetaljerDetaljer för installation av ribbvägg

VÄGGINSTALLATION

Capax Vägginstallation

 1. Capax Base-W
 2. Väggskruv
 3. Luftspalt eller isolering
 4. Capax U-FIX
 5. Capax skarvprofil
 6. Gustafs Ribba
 7. Fjäderklämma
Beskrivning för installation av ribbväggRibbpanel vägginstallation - installationsdetaljerDetaljer för installation av ribbvägg

INSTRUKTIONER FÖR VÄGGINSTALLATION

Installation med luftspalt

1. Montera Capax-profilen BASE-W (1) med 600 mm avstånd, med hjälp av laser eller distanser.

2. Fäst Capax U-FIX clips (4) till BASE-W profilen (1) med demonterbara fjäderclips eller permanenta skruvar.

3. Vrid U-FIX clipsen 90° till en vinkelrät position gentemot BASE-W.

4. Fäst ribban försiktigt till U-FIX-clipset genom att använda en gummiklubba. Använd gärna en fixtur under installationen, för att linjera ribborna.

Installation med isolering & Acoustex-filt

1. Valfritt: Montera träreglar på väggen med hjälp av laser och distanser.

2. Montera Capax-profilen BASE-W (1) med 600 mm avstånd.

3.  Installera 17 mm isolering (3). Alternativt 45 mm isolering i kombination med 28 mm tjocka träreglar.

4. Installera Acoustex akustikfilt med dubbelhäftande tejp för att hålla det på plats under installationen.

5. Fäst Capax U-FIX clipset (4) på BASE-W profilen, detta håller även Acoustex-filten på plats.

6. Vrid U-FIX-clipset 90° så att de är vinkelräta gentemot BASE-W.

7. Fäst ribborna försiktigt på U-FIX-clipset med hjälp av en gummiklubba. Använd en fixtur för att linjera ribborna. Vid behov, rätta till linjeringen genom att använd en gummiklubba med skyddskloss och slå försiktigt i änderna av ribborna.

Capax Väggprofiler

U-FIX 50

U-FIX 50, Grepprofil för ribbor, med hål, längd 50 mm

U-FIX 200, in-line skarvprofil för ribbor, längd 200 mm

BASE-W, väggprofil, längd 3000 mm

Standardinstallation med 17 mm isolering – dolt och enkelt

Dold installation av träribbor
Base-W
Standardinstallation för ribbpaneler
Installationssystem för böjda ribbväggar

DEMONTERING

När ribborna är installerade med fjäderklipps kan de monteras ned genom att försiktigt dra vid infästningspunkterna. Försök inte dra ned hela ribban på en gång utan börja från en ände!

Återinstallation

I händelse av återinstallation av en nedmonterad ribba, försäkra dig om att alla fjäderklipps är positionerade mot mittpunkterna av hålen i av BASE-W profilen innan du stadigt trycker dem på plats igen.

INSTALLATION UNDERTAK

Capax Takinstallation

 1. Takupphängning
 2. Bärprofil Capax BASE-C
 3. Distansprofil Capax 3262
 4. Greppprofil Capax U-Fix 50
 5. In-Line Skarvdel
 6. Gustafs Ribba
 7. Fjäderklämma
 8. Acoustex, Akustikfilt
Details linear rib ceiling suspensionlinear rib capax ceiling suspension detailslinear rib ceiling suspension details

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR UNDERTAK

1. Häng upp Capax profilen BASE-C (2) från taket med 600 mm avstånd mellan profilerna. Skarva vid behov med 3262-6H eller montera omlott enligt bild för att säkra bibehållen cc 50 mm avstånd mellan ribborna även över profilskarven. Avståndet mellan upphängningspendlarna ska vara 400 mm.

= Upphängningspunkter

2. Montera Capax 3262 (3) till BASE-C profilen med 1200 mm avstånd och säkra med en självborrande skruv i skärningspunkten.

3. Valfritt: installera Acoustex akustikfilt med dubbelhäftande tejp för att hålla den på plats under installation.

4. Fäst Capax U-FIX (4) till BASE-C profilen med demonterbara fjäderclips eller med permanenta skruvar. Detta steg gör även att Acoustex-filten hålls på plats permanent.

5. Vrid U-FIX (4) 90° till en vinkelrät position mot BASE-C.

6. Tryck ribban (6) mot U-FIX klipps.

7. Om så önskas, installera isoleringsmaterial för att fylla luftspalten bakom ribborna.

Linear Rib ceiling installation base c

Capax Takprofiler

BASE-C Bärprofil

3262 – distansprofil

U-FIX 50, Grepprofil för ribbor, med hål, längd 50 mm

INSTALLATION UNDERTAK

Capax Takinstallation

 1. Takupphängning
 2. Bärprofil Capax BASE-C
 3. Distansprofil Capax 3262
 4. Greppprofil Capax U-Fix 50
 5. In-Line Skarvdel
 6. Gustafs Ribba
 7. Fjäderklämma
 8. Acoustex, Akustikfilt
Details linear rib ceiling suspensionlinear rib capax ceiling suspension detailslinear rib ceiling suspension details

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR UNDERTAK

1. Häng upp Capax profilen BASE-C (2) från taket med 600 mm avstånd mellan profilerna. Skarva vid behov med 3262-6H eller montera omlott enligt bild för att säkra bibehållen cc 50 mm avstånd mellan ribborna även över profilskarven. Avståndet mellan upphängningspendlarna ska vara 400 mm.

= Upphängningspunkter

2. Montera Capax 3262 (3) till BASE-C profilen med 1200 mm avstånd och säkra med en självborrande skruv i skärningspunkten.

3. Valfritt: installera Acoustex akustikfilt med dubbelhäftande tejp för att hålla den på plats under installation.

4. Fäst Capax U-FIX (4) till BASE-C profilen med demonterbara fjäderclips eller med permanenta skruvar. Detta steg gör även att Acoustex-filten hålls på plats permanent.

5. Vrid U-FIX (4) 90° till en vinkelrät position mot BASE-C.

6. Tryck ribban (6) mot U-FIX klipps.

7. Om så önskas, installera isoleringsmaterial för att fylla luftspalten bakom ribborna.

Linear Rib ceiling installation base c

Capax Takprofiler

BASE-C Bärprofil

3262 – distansprofil

U-FIX 50, Grepprofil för ribbor, med hål, längd 50 mm

DEMONTAGE

När ribborna är installerade med fjäderklipps kan de demonteras genom att försiktigt dra vid infästningspunkterna. Dra inte ned hela ribban på en gång utan börja från ena änden!

ÅTERINSTALLATION

Vid återinstallation av en demonterad ribba, försäkra dig om att alla fjäderklipps är positionerade mot mittpunkterna av hålen i BASE-W-profilen innan du stadigt trycker dem på plats igen.

DEMONTAGE

När ribborna är installerade med fjäderklipps kan de demonteras genom att försiktigt dra vid infästningspunkterna. Dra inte ned hela ribban på en gång utan börja från ena änden!

ÅTERINSTALLATION

Vid återinstallation av en demonterad ribba, försäkra dig om att alla fjäderklipps är positionerade mot mittpunkterna av hålen i BASE-W-profilen innan du stadigt trycker dem på plats igen.

DEMONTAGE

När ribborna är installerade med fjäderklipps kan de demonteras genom att försiktigt dra vid infästningspunkterna. Dra inte ned hela ribban på en gång utan börja från ena änden!

ÅTERINSTALLATION

Vid återinstallation av en demonterad ribba, försäkra dig om att alla fjäderklipps är positionerade mot mittpunkterna av hålen i BASE-W-profilen innan du stadigt trycker dem på plats igen.

MÖJLIGA LÖSNINGAR

BÖJD RIB-INSTALLATION

Standard böjd ner till 300 mm radie.

Ribbvägg och ribbtak installerat i hörsal
böjd installation av ribbvägg och ribbtak
BASE-W-C50 (underkonstruktion krävs)
Standardmått för böjda ribbpaneler
Böjd ribbpanel för vägg- och undertaksinstallation

OLIKA LÖSNINGAR OCH AVSLUT

Avslut

Lodrätt installation av Gustafs ribbpaneler

Dörrfoder

Lösning för el-uttag med Gustafs ribbpaneler
Hörnlösning vid installation av ribbpaneler
Avslut för installation av ribbpaneler
Detaljbild för ribbinstallation
Installationsdetaljer för Linear Rib
KONTAKTA GUSTAFS

NEDLADDNING