Skivmaterial2018-08-31T10:33:38+02:00

GUSTAFS SKIVMATERIAL

Vi på Gustafs är experter på att producera produkter som baseras på en fibergipsskiva med hög densitet. I den här guiden kommer vi att lära dig om varför vi använder det materialet som vi gör. Fibergips har svårslagna egenskaper jämfört med andra liknande skivmaterial när det kommer till brandsäkerhet, formstabilitet, designen, akustik, återvunnet material och utsläpp.

GUSTAFS SKIVMATERIAL

FIBERGIPS

Fibergips är ett skivmaterial som ger våra paneler och ribbor många svårslagna egenskaper vilket gör att produkterna enkelt kan föreskrivas och installeras utan restriktioner, för användning i både väggar och tak – även i dem mest krävande rummen. Fibergipsprodukterna är extremt bra anpassade för användning i nödutgångar, höghus, skolor, mötesrum, konserthallar, hotell, flygplatser, restauranger och alla andra offentliga rum och mötesplatser.

DESIGN

Fibergips är inte känsligt för klimatförändringar inomhus. Det gör att du som designer kan arbeta med paneler med stora format och utan mellanrum mellan panelerna. Den här kombinationen ger dig ett vackert slutresultat som håller över tid, utan förändringar i panelens form. Fibergips-ribborna kommer att vara 100% raka och förbli 100% raka.

BRAND

Fibergipsbaserade paneler och ribbor får naturliga brandegenskaper upp till ”icke brännbart” för den kompletta produkten, utan något behov av att förbättra brandskyddet med impregneringar eller extra ytbehandlingar. Istället är det den mekaniska kompositionen av komponenterna i respektive produkt som skapar brandskyddet. Jämfört med andra produkter som använder impregnerat skivmaterial eller skyddande toppbeläggningar, kommer fibergipsskivan alltid behålla 100% av sina brandegenskaper, även när panelen perforeras med tusentals akustikhål/m² eller när produkterna kapas på plats. Resultatet är utan tvekan brandklass upp till K2-10 / A2-s1,d0, inkluderat ytmaterialet, ytbehandlingen och installationssystemet.

EMISSIONER

Fibergipsskivan är extremt låg-emitterande. En av anledningarna är att de är tillverkade utan lim och därmed tillsätts det per automatik inget urea-formaldehyd i skivan. Paneler och ribbor, som innehåller 97% fibergips, kommer per definition att vara väldigt lågt TVOC- och formaldehyd-emitterande. Den totala ytan på en produkt har en väldigt stor påverkan på nivån av utsläpp. Eftersom fibergips är nästintill icke-emitterande kommer efterbehandlingar av produkten, som perforering och kapning, inte att påverka emissionen.

MDF

MDF är ett träbaserat material som är väldigt väl anpassat för möbler och mer komplexa snickeri-lösningar. När byggnadskraven är högt ställda i ett offentligt rum eller byggnad så blir det snabbt restriktioner för användningen av MDF.

DESIGN

MDF är känsligt för klimatförändringar inomhus. Det gör att man bör undvika användningen av MDF vid större panelformat och utan mellanrum mellan panelerna. MDF är däremot väldigt bra vid användning för böjda paneler eller integrerade möbellösningar, som till exempel skåp och hyllor m.m.

BRAND

MDF kan inte vakuumimpregneras med kemiska brandskyddsmedel. För att skapa en brandsyddad MDF så måste brandskyddsmedlen förblandas i substratet när man tillvekrar MDF-skivan. MDF-skivan för en panel eller ribba kan klassificeras med B-s1,d0, men inte hela panelen eller ribban som helhet, tillsammans med fanéret, ytbehandlingen och installationssystemet. För att lösa det här problemet lägger vissa leverantörer på en brandskyddande lack på ytan, men det här måste appliceras med ett väldigt tjockt lager, vilket eliminerar möjligheten att arbeta fanérytor med bibehållen trästruktur. Brandskyddande lack innehåller salter, är inte helt transparent och tillåter inga efterbehandlingar som perforering eller kapning av panelen eller ribban på plats.

EMISSIONER

MDF-skivan är tillverkad med väldigt mycket lim, men godkända MDF-varianter tillverkade med rätt lim finns tillgängliga. Efterbehandlingen på en MDF-skiva, som perforering och kapning, kan komma att påverka emissionen.

PLYWOOD

Plywood är ett träbaserat material som vanligast används som byggnadsmaterial, inte som ytmaterial. Men det grova utseendet har ökat plywoodskivans popularitet. Byggnadskrav för offentliga miljöer betyder ofta restriktioner för användning av plywood som ytmaterial inomhus.

DESIGN

Plywood är känsligt för klimatförändringar inomhus, därför bör paneler med stora format och montage utan fogar undvikas. Plywood kan användas som det är genom enbart slipning och lackering av den svarvade fanérytan. Det går även att limma på ett annat fanér på ytan.

BRAND

Plywood kan vakuumimpregneras med kemiska brandskyddsmedel, men limmet mellan dem olika fanérlagren släpper inte igenom impregneringsvätskan, vilket gör det svårt för impregneringsvätskan att nå hela vägen in i plywood-skivan. Det är endast ett fåtal leverantörer som bemästrar den här kluriga processen.

EMISSIONER

Plywood-skivan är tillverkad med väldigt mycket lim, men godkända plywood-varianter tillverkade med rätt lim finns tillgängliga. Efterbehandlingen på en plywood-skiva, som perforering och kapning, kan komma att påverka emissionen.

fibergipsskiva som väggpanel

FIBERGIPS

Fibergips är ett skivmaterial som ger våra paneler och ribbor många svårslagna egenskaper vilket gör att produkterna enkelt kan föreskrivas och installeras utan restriktioner, för användning i både väggar och tak – även i dem mest krävande rummen. Fibergipsprodukterna är extremt bra anpassade för användning i nödutgångar, höghus, skolor, mötesrum, konserthallar, hotell, flygplatser, restauranger och alla andra offentliga rum och mötesplatser.

DESIGN

Fibergips är inte känsligt för klimatförändringar inomhus. Det gör att du som designer kan arbeta med paneler med stora format och utan mellanrum mellan panelerna. Den här kombinationen ger dig ett vackert slutresultat som håller över tid, utan förändringar i panelens form. Fibergips-ribborna kommer att vara 100% raka och förbli 100% raka.

BRAND

Fibergipsbaserade paneler och ribbor får naturliga brandegenskaper upp till ”icke brännbart” för den kompletta produkten, utan något behov av att förbättra brandskyddet med impregneringar eller extra ytbehandlingar. Istället är det den mekaniska kompositionen av komponenterna i respektive produkt som skapar brandskyddet. Jämfört med andra produkter som använder impregnerat skivmaterial eller skyddande toppbeläggningar, kommer fibergipsskivan alltid behålla 100% av sina brandegenskaper, även när panelen perforeras med tusentals akustikhål/m² eller när produkterna kapas på plats. Resultatet är utan tvekan brandklass upp till K2-10 / A2-s1,d0, inkluderat ytmaterialet, ytbehandlingen och installationssystemet.

EMISSIONER

Fibergipsskivan är extremt låg-emitterande. En av anledningarna är att de är tillverkade utan lim och därmed tillsätts det per automatik inget urea-formaldehyd i skivan. Paneler och ribbor, som innehåller 97% fibergips, kommer per definition att vara väldigt lågt TVOC- och formaldehyd-emitterande. Den totala ytan på en produkt har en väldigt stor påverkan på nivån av utsläpp. Eftersom fibergips är nästintill icke-emitterande kommer efterbehandlingar av produkten, som perforering och kapning, inte att påverka emissionen.

Gustafs träpanel med mdf-skiva

MDF

MDF är ett träbaserat material som är väldigt väl anpassat för möbler och mer komplexa snickeri-lösningar. När byggnadskraven är högt ställda i ett offentligt rum eller byggnad så blir det snabbt restriktioner för användningen av MDF.

DESIGN

MDF är känsligt för klimatförändringar inomhus. Det gör att man bör undvika användningen av MDF vid större panelformat och utan mellanrum mellan panelerna. MDF är däremot väldigt bra vid användning för böjda paneler eller integrerade möbellösningar, som till exempel skåp och hyllor m.m.

BRAND

MDF kan inte vakuumimpregneras med kemiska brandskyddsmedel. För att skapa en brandsyddad MDF så måste brandskyddsmedlen förblandas i substratet när man tillvekrar MDF-skivan. MDF-skivan för en panel eller ribba kan klassificeras med B-s1,d0, men inte hela panelen eller ribban som helhet, tillsammans med fanéret, ytbehandlingen och installationssystemet. För att lösa det här problemet lägger vissa leverantörer på en brandskyddande lack på ytan, men det här måste appliceras med ett väldigt tjockt lager, vilket eliminerar möjligheten att arbeta fanérytor med bibehållen trästruktur. Brandskyddande lack innehåller salter, är inte helt transparent och tillåter inga efterbehandlingar som perforering eller kapning av panelen eller ribban på plats.

EMISSIONER

MDF-skivan är tillverkad med väldigt mycket lim, men godkända MDF-varianter tillverkade med rätt lim finns tillgängliga. Efterbehandlingen på en MDF-skiva, som perforering och kapning, kan komma att påverka emissionen.

Gustafspanel med träfaner på plywood-skiva

PLYWOOD

Plywood är ett träbaserat material som vanligast används som byggnadsmaterial, inte som ytmaterial. Men det grova utseendet har ökat plywoodskivans popularitet. Byggnadskrav för offentliga miljöer betyder ofta restriktioner för användning av plywood som ytmaterial inomhus.

DESIGN

Plywood är känsligt för klimatförändringar inomhus, därför bör paneler med stora format och montage utan fogar undvikas. Plywood kan användas som det är genom enbart slipning och lackering av den svarvade fanérytan. Det går även att limma på ett annat fanér på ytan.

BRAND

Plywood kan vakuumimpregneras med kemiska brandskyddsmedel, men limmet mellan dem olika fanérlagren släpper inte igenom impregneringsvätskan, vilket gör det svårt för impregneringsvätskan att nå hela vägen in i plywood-skivan. Det är endast ett fåtal leverantörer som bemästrar den här kluriga processen.

EMISSIONER

Plywood-skivan är tillverkad med väldigt mycket lim, men godkända plywood-varianter tillverkade med rätt lim finns tillgängliga. Efterbehandlingen på en plywood-skiva, som perforering och kapning, kan komma att påverka emissionen.

NEDLADDNING