Tre viktiga punkter att känna till om brandsäkra träpaneler2021-10-22T13:13:31+02:00

Project Description

Tre viktiga punkter att känna till om brandsäkra träpaneler

Tre viktiga punkter att känna till om brandsäkra träpaneler

Fördelarna med att undvika brandskyddsmedel

Letar du efter brandsäkra träpaneler? I den här artikeln lyfter vi fram tre viktiga punkter som arkitekter bör förstå när de väljer träpaneler för ett projekt, och varför brandskyddsmedel inte är den enda vägen till en säker och vacker inredning i trä.

brandsäkra träpaneler - hur är produkten sammansatt

1. Materialets sammansättning har betydelse

Trots sina många naturliga fördelar är trä ett brännbart material. När man väljer träpaneler eller ribbor för ett projekt är det alltid viktigt att tänka på brandsäkerheten i ett tidigt skede av processen, och det finns ett par alternativ att överväga.

Det första alternativet som man kanske tänker på är att använda brandhämmande medel för att förbättra träbeklädnadens brandegenskaper. Men en säkrare väg att gå är att använda produkter med en komposition som är fri från brännbara material, vilket ger dig en sinnesro genom hela projektet – och längre än så.

Detta kan uppnås eftersom paneler av icke brännbara material, t.ex. fibergips, kan kläs med äkta träfaner och ändå behålla sin klassificering som ”icke brännbar” enligt standarden EN 13501-1 Reaction to Fire. Klassificeringen A2 i standarden EN 13501-1 tillåter en mycket liten andel brännbara material, och det är där det naturliga träfanéret kommer in i bilden.

Att använda icke brännbara material som huvudkomponent i panelen är i allmänhet en mer tillförlitlig metod än brandskyddsbehandlade lösningar och kan ge en högre brandklass. Eftersom du inte tillför några kemiska behandlingar till beklädnadens yta behöver du dessutom inte oroa dig för eventuella negativa effekter på inomhusluftens kvalitet.

Trots sina många naturliga fördelar är trä ett brännbart material. När man väljer träpaneler eller ribbor för ett projekt är det alltid viktigt att tänka på brandsäkerheten i ett tidigt skede av processen, och det finns ett par alternativ att överväga.

Det första alternativet som man kanske tänker på är att använda brandhämmande medel för att förbättra träbeklädnadens brandegenskaper. Men en säkrare väg att gå är att använda produkter med en komposition som är fri från brännbara material, vilket ger dig en sinnesro genom hela projektet – och längre än så.

Detta kan uppnås eftersom paneler av icke brännbara material, t.ex. fibergips, kan kläs med äkta träfaner och ändå behålla sin klassificering som ”icke brännbar” enligt standarden EN 13501-1 Reaction to Fire. Klassificeringen A2 i standarden EN 13501-1 tillåter en mycket liten andel brännbara material, och det är där det naturliga träfanéret kommer in i bilden.

Att använda icke brännbara material som huvudkomponent i panelen är i allmänhet en mer tillförlitlig metod än brandskyddsbehandlade lösningar och kan ge en högre brandklass. Eftersom du inte tillför några kemiska behandlingar till beklädnadens yta behöver du dessutom inte oroa dig för eventuella negativa effekter på inomhusluftens kvalitet.

Brandklassen är endast giltig som slutprodukten ska användas

2. Förstå hela produkten i dess slutliga form

En annan viktig sak att veta är att brandklassningen endast är giltig när hela produkten används i den form som den ursprungligen testades. Därför måste du förstå egenskaperna hos den kompletta produkten som du föreskriver, inklusive till exempel ytskikt och ytbehandlingar, installationssystem och efterbehandlingar i fabriken, som perforeringar.

I en intervju om brandsäkerhet i träinteriörer förklarade Anders Bach Vestergaard, senior brandspecialist på konsultgruppen COWI, hur viktigt det är att förstå hur varje beståndsdel brinner. ”Att ändra en variabel kan låta obetydligt, men det kan väsentligt påverka hur produkten reagerar på brand – särskilt när det gäller massivt trä och brandskyddsbehandlade lösningar”.

När brandskyddsmedel har använts uppnås brandskyddet för beklädnaden inte genom materialets sammansättning, utan genom en behandling av materialet t.ex. genom impregnering eller lackering.

När man överväger hela produktens egenskaper kan det därför uppstå frågor om huruvida en panel eller ribba har impregnerats enhetligt genom hela materialets tjocklek, och hur behandlingen sedan fungerar tillsammans med t ex perforeringar i akustikpaneler, eller om impregneringen förlorar sina egenskaper över tid på grund av hygroskopicitet (absorberar eller drar till sig fukt från luften) och därmed uppstår läckage (förlust av de brandhämmande kemikalierna).

En annan viktig sak att veta är att brandklassningen endast är giltig när hela produkten används i den form som den ursprungligen testades. Därför måste du förstå egenskaperna hos den kompletta produkten som du föreskriver, inklusive till exempel ytskikt och ytbehandlingar, installationssystem och efterbehandlingar i fabriken, som perforeringar.

I en intervju om brandsäkerhet i träinteriörer förklarade Anders Bach Vestergaard, senior brandspecialist på konsultgruppen COWI, hur viktigt det är att förstå hur varje beståndsdel brinner. ”Att ändra en variabel kan låta obetydligt, men det kan väsentligt påverka hur produkten reagerar på brand – särskilt när det gäller massivt trä och brandskyddsbehandlade lösningar”.

När brandskyddsmedel har använts uppnås brandskyddet för beklädnaden inte genom materialets sammansättning, utan genom en behandling av materialet t.ex. genom impregnering eller lackering.

När man överväger hela produktens egenskaper kan det därför uppstå frågor om huruvida en panel eller ribba har impregnerats enhetligt genom hela materialets tjocklek, och hur behandlingen sedan fungerar tillsammans med t ex perforeringar i akustikpaneler, eller om impregneringen förlorar sina egenskaper över tid på grund av hygroskopicitet (absorberar eller drar till sig fukt från luften) och därmed uppstår läckage (förlust av de brandhämmande kemikalierna).

Alla europeiska byggprodukter som har en CE-märkning måste också inneha en prestandadeklaration (DoP)

3. Egenskapernas tillförlitlighet speglas i kravet på produktionskontroller.

Alla europeiska byggprodukter som har en CE-märkning måste också inneha en prestandadeklaration (DoP). I deklarationen förklaras en produkts egenskaper, inklusive brandklassificering för Reaction to Fire, vilket hjälper arkitekter och byggherrar att förstå hur varje produkt kommer att bete sig. Alla tillverkare ska kunna tillhandahålla prestandadeklarationer för sina produkter, och det är viktigt att be om dessa.

För att säkerställa att sammansättningen och tillverkningen (och därmed egenskaperna) hos en byggprodukt inte förändras med tiden finns det olika nivåer av årliga produktionskontroller som måste utföras av tillverkaren själv eller av en tredje part.

När det gäller beklädnader med en icke brännbar materialsammansättning krävs ingen produktionskontroll från tredje part. Mindre avvikelser i produktionen och materialsammansättningen för dessa produkter anses inte påverka produktens slutliga brandegenskaper eller certifieringsklass.

Träpaneler som tillverkas av massivt trä, plywood eller MDF och som förbättras med hjälp av brandhämmande ämnen omfattas däremot av ett annat kontrollsystem som kräver strikta, årliga produktionskontroller genomförda av en oberoende tredje part. För dessa produkter kan till och med mindre avvikelser i tillverkningsprocessen ha stora konsekvenser för de slutliga brandegenskaperna. Det går inte heller att kontrollera slutprodukten visuellt; till exempel är det omöjligt att se om en impregnering är genomförd på ett korrekt sätt eller ej.

Det är också viktigt att notera att en prestandadeklaration inte får ges för produkter som har behandlats under icke-kontrollerade former; till exempel på byggplatsen med brandhämmande lacker eller färg.

Alla europeiska byggprodukter som har en CE-märkning måste också inneha en prestandadeklaration (DoP). I deklarationen förklaras en produkts egenskaper, inklusive brandklassificering för Reaction to Fire, vilket hjälper arkitekter och byggherrar att förstå hur varje produkt kommer att bete sig. Alla tillverkare ska kunna tillhandahålla prestandadeklarationer för sina produkter, och det är viktigt att be om dessa.

För att säkerställa att sammansättningen och tillverkningen (och därmed egenskaperna) hos en byggprodukt inte förändras med tiden finns det olika nivåer av årliga produktionskontroller som måste utföras av tillverkaren själv eller av en tredje part.

När det gäller beklädnader med en icke brännbar materialsammansättning krävs ingen produktionskontroll från tredje part. Mindre avvikelser i produktionen och materialsammansättningen för dessa produkter anses inte påverka produktens slutliga brandegenskaper eller certifieringsklass.

Träpaneler som tillverkas av massivt trä, plywood eller MDF och som förbättras med hjälp av brandhämmande ämnen omfattas däremot av ett annat kontrollsystem som kräver strikta, årliga produktionskontroller genomförda av en oberoende tredje part. För dessa produkter kan till och med mindre avvikelser i tillverkningsprocessen ha stora konsekvenser för de slutliga brandegenskaperna. Det går inte heller att kontrollera slutprodukten visuellt; till exempel är det omöjligt att se om en impregnering är genomförd på ett korrekt sätt eller ej.

Det är också viktigt att notera att en prestandadeklaration inte får ges för produkter som har behandlats under icke-kontrollerade former; till exempel på byggplatsen med brandhämmande lacker eller färg.

Prenumerera på Stories
LÄS MER OM BRANDSÄKERHET