Silesian tekniska universitet2019-12-19T10:49:32+01:00

Project Description

Silesian tekniska universitet

Kreativ auditoriumdesign i Gliwice

2007 genomfördes en modernisering av interiören på Silesian tekniska universitet i Gliwice, Polen. Ett projekt som innefattar en kreativ auditoriumdesign som dessutom har tilldelats pris i Polen. Projektet inkluderade tre hörsalar på universitetet. Alla tre hörsalarna (A,B och C) har beklätts med Gustafs väggpanel och Gustafs akustikpaneler i trä med speciallösningar för den kreativa belysningen som har installerats i salarna.

2007 vann även det här projektet en öppen arkitekturtävling i Polen.

Arkitekt: Zalewski Architecture Group

Läs mer:

Architektura (Pol)