Polisens Nationella Beredskapscenter | Oslo2020-12-01T15:54:21+01:00

Project Description

Pålitligt panelsystem på beredskapscenter

En ambitiös samlokalisering

Polisens nationella beredskapscenter utanför Oslo är en ambitiös samlokalisering av landets beredskapsresurser som har som mål att förebygga och ge en snabb, effektiv och säker hantering vid extraordinära händelser eller kriser.

Det enorma komplexet uppgår totalt till 35 000m² fördelat på flera byggnader som ger rum åt landets insatsstyrka, bombgrupp, krishantering, helikoptertjänster och mycket mer.

Ett pålitligt interiört panelsystem

Till de stora väggarna och undertaken i ankomst- och huvudbyggnaden har arkitekterna valt att arbeta med Gustafs Panel System för installationen av både trä- och akustikpaneler.

Fördelen med kombinationen av vårt Capax installationssystem och våra träpaneler med fibergipsskiva är möjligheten att beklä stora ytor och samtidigt uppnå en hög dimensionsstabilitet och homogen installation som håller över tid – något som är riktigt svårt när man arbetar med trä.

Undertaket i lokalerna har monterats med vår akustikpanel, Gustafs Nano. De små hålen som till utseendet ger ett intryck av en solid träpanel skapar en homogen känsla i hela byggnaden när den kombineras med våra släta träpaneler. Samtliga träpaneler har tillverkats med ekfanér.

Arkitekt: Nordic – Office of Architecture

Entreprenör: Skanska

Foto: Nordic – Office of Architecture / Knut Ramstad.