Muirhead Tower2019-12-19T10:28:50+01:00

Project Description

Muirhead Tower

Hörsal med akustikperforerade träpaneler

Muirhead Tower är en av Birminghams Universitets mest ikoniska byggnader. Byggnaden återöppnades 2009 efter en två år lång renovering.

Byggnaden behöll sin välkända fasad men gjordes om helt och hållet på insidan. Ombyggnationen innefattade även en ny hörsal som har försetts med Gustafs Panel System. Panelerna är en mix av träpaneler och akustikpaneler med både slitsad perforering och standardperforering, till båda väggar och tak. Projektet är ett samarbete med vår Engelska partner LSA Projects.

Arkitekt: Associated Architects