Mindre spill och mer naturliga material2022-01-13T13:10:50+01:00

Project Description

Mindre spill och mer naturliga material

Mindre spill och mer naturliga material

C.F. Møllers Ola Jonsson om att omvärdera byggmaterial.

Vi fortsätter våra samtal om byggmaterial och den här gången pratar vi med Ola Jonsson, Partner på C.F. Møller i Sverige, en av Skandinaviens ledande arkitektbyråer. Byrån är verksam internationellt och integrerar arkitektur, produktdesign, inredning, landskapsdesign och stadsplanering. Deras projekt sträcker sig över alla sektorer, och de är välkända för sin expertis inom design för sjukvård.

Arkitekturen har hållit jämna steg med vår ständigt föränderliga digitala värld. Ola inleder samtidigt vårt samtal med att påpeka att arkitektkontorets vision på många sätt har varit densamma sedan 1920-talet, då C.F. Møller Architects grundades. Arkitektur är ett hantverk där design och material kombineras för att skapa bättre miljöer. Vi bad Ola Jonsson att berätta om sina tre favoritmaterial.

Wood as building material

1. Trä, självklart!

Det första valet är självklart för Ola. Under en stor del av sin karriär har han forskat inom hållbart träbyggande och arkitektur. ”Trä kan vara många saker, det kan vara ett konstruktionselement såväl som ett material för inredning. Det är otroligt mångsidigt”, säger Ola. Han förklarar också hur arbetet med ett organiskt material som trä ger en extra dimension till ett projekt: ”Trä är inte bara mångfacetterat, det skiljer sig också från ett konstgjort material genom att det är förnybart med en livscykel, och förändras med tiden.”

Ola pekar på träets hållbarhetsegenskaper och förklarar: ”Trä är också det mest självklara valet för mig när det gäller byggmaterial, eftersom det bidrar till vår framtid. Det är av avgörande betydelse att arkitektens roll numera även omfattar globala frågor; materialval är nära kopplat till klimatkrisen.”

Det första valet är självklart för Ola. Under en stor del av sin karriär har han forskat inom hållbart träbyggande och arkitektur. ”Trä kan vara många saker, det kan vara ett konstruktionselement såväl som ett material för inredning. Det är otroligt mångsidigt”, säger Ola. Han förklarar också hur arbetet med ett organiskt material som trä ger en extra dimension till ett projekt: ”Trä är inte bara mångfacetterat, det skiljer sig också från ett konstgjort material genom att det är förnybart med en livscykel, och förändras med tiden.”

Ola pekar på träets hållbarhetsegenskaper och förklarar: ”Trä är också det mest självklara valet för mig när det gäller byggmaterial, eftersom det bidrar till vår framtid. Det är av avgörande betydelse att arkitektens roll numera även omfattar globala frågor; materialval är nära kopplat till klimatkrisen.”

the materials we don't use

2. Material som vi inte behöver använda

Tvåa på listan är de material som aldrig kommer till byggplatsen genom att optimera ett projekt. Med andra ord: de material som vi kan undvika att använda. Han förklarar: ”Genom att designa med resurseffektivitet i fokus kan vi skapa byggnader som är strukturellt sunda, vackra och ändamålsenliga – samtidigt som vi använder så få material som möjligt.”

Ola påpekar att detta också innebär att vara öppen i materialvalsprocessen, för att nå våra mål måste vi inte bara fokusera på hållbara material, utan också på hur vi använder dem. ”Ibland kan effektivitet ta formen av hybridlösningar; till exempel trä i kombination med andra material eller olika former av industriell träteknik. Och låta materialen vara synliga i sitt råa tillstånd, snarare än att täcka dem med fler element.”

Tvåa på listan är de material som aldrig kommer till byggplatsen genom att optimera ett projekt. Med andra ord: de material som vi kan undvika att använda. Han förklarar: ”Genom att designa med resurseffektivitet i fokus kan vi skapa byggnader som är strukturellt sunda, vackra och ändamålsenliga – samtidigt som vi använder så få material som möjligt.”

Ola påpekar att detta också innebär att vara öppen i materialvalsprocessen, för att nå våra mål måste vi inte bara fokusera på hållbara material, utan också på hur vi använder dem. ”Ibland kan effektivitet ta formen av hybridlösningar; till exempel trä i kombination med andra material eller olika former av industriell träteknik. Och låta materialen vara synliga i sitt råa tillstånd, snarare än att täcka dem med fler element.”

reusing existing materials

3. Materialen som redan finns där

Återanvändning av befintliga material bör vara utgångspunkten för alla projekt enligt Ola. Vare sig det handlar om element som redan finns på platsen eller om material som har återanvänts från andra byggnader, bör allting helst få ett nytt liv. Han förklarar: ”En av fördelarna med att erbjuda integrerade tjänster är att vi kan återanvända material inom alla discipliner; arkitektur, inredning och landskapsarkitektur. Precis som med ett lapptäcke undersöker vi möjligheten att ta vara på rester från andra projekt.” 

Detta är dock ingen lätt uppgift, särskilt med tanke på bygglovsrestriktioner: ”Problemet är att vi inte alltid kan ange i förväg hur den slutliga designen kommer att se ut när vi använder återanvända byggnadsmaterial: det beror på vad som är tillgängligt för oss vid den tidpunkten.” En framgångshistoria är dock den återvunna kopparfasaden till Carlsbergs huvudkontor i Köpenhamn.. ”Det fanns ett visst motstånd mot detta, men vi gjorde det och det ser bra ut!”

Ola menar att det kanske måste göras vissa estetiska kompromisser: ”Jag tror att det är möjligt att ändra vår uppfattning om vad arkitektur kan vara; kanske kan den vara mindre formell? Genom att i allt större utsträckning använda återanvända material kan man få fasader som ser ut och känns annorlunda. Det kan i sin tur påverka beteenden; hur vi agerar och vill agera i vår byggda miljö, vilket kan leda till mer positiva förändringar.”

Återanvändning av befintliga material bör vara utgångspunkten för alla projekt enligt Ola. Vare sig det handlar om element som redan finns på platsen eller om material som har återanvänts från andra byggnader, bör allting helst få ett nytt liv. Han förklarar: ”En av fördelarna med att erbjuda integrerade tjänster är att vi kan återanvända material inom alla discipliner; arkitektur, inredning och landskapsarkitektur. Precis som med ett lapptäcke undersöker vi möjligheten att ta vara på rester från andra projekt.” 

Detta är dock ingen lätt uppgift, särskilt med tanke på bygglovsrestriktioner: ”Problemet är att vi inte alltid kan ange i förväg hur den slutliga designen kommer att se ut när vi använder återanvända byggnadsmaterial: det beror på vad som är tillgängligt för oss vid den tidpunkten.” En framgångshistoria är dock den återvunna kopparfasaden till Carlsbergs huvudkontor i Köpenhamn.. ”Det fanns ett visst motstånd mot detta, men vi gjorde det och det ser bra ut!”

Ola menar att det kanske måste göras vissa estetiska kompromisser: ”Jag tror att det är möjligt att ändra vår uppfattning om vad arkitektur kan vara; kanske kan den vara mindre formell? Genom att i allt större utsträckning använda återanvända material kan man få fasader som ser ut och känns annorlunda. Det kan i sin tur påverka beteenden; hur vi agerar och vill agera i vår byggda miljö, vilket kan leda till mer positiva förändringar.”

Prenumerera på Stories
LÄS MER I VÅR MILJÖGUIDE

Foton:

Tine Bek / C.F. Møller