From Sweden - Designed for Eyes and Ears
Krokslätts Fabriker2018-08-07T15:55:13+00:00

Project Description

Krokslätts Fabriker

Krokslätts fabriker är en ny stadsdel som växer fram i utkanten av Göteborg. Med anor från 1800-talet återupplivas nu det gamla fabriksområdet. Ett samhälle i miniatyr med bostäder, arbetsplatser och affärer, alla med samma mål – hållbarhet.

I entréerna till bostadshusen hittar du vår nya produkt – Gustafs D-Line – installerade i undertaken. Gustafs D-Line är belysningssystem som är fullt kompatibelt med vårt Linear Rib installationssystem. Den integrerade belysningen ger dig en riktigt vacker installation tillsammans med vårt Capax-system.

Vid Krokslätts fabriker har arkitekterna använt Gustafs D-line tillsammans med våra fanérade ribbor i ek till undertaken.

Arkitekter: Wingårdhs Arkitektkontor

Läs mer om Gustafs D-Line

Gustafs D-Line