En introduktion till neurodiversitet i design2021-12-07T11:35:24+01:00

Project Description

En introduktion till neurodiversitet i design

En introduktion till neurodiversitet i design

Hur arbetsplatser alltmer utformas för alla.

Vi tittar på hur inkluderande design utvecklats och hur arbetsgivare och designers skapar arbetsplatser för neurodiversitet.

Kontorsplats med akustikpaneler

Arkitekter och designers måste självklart ta itu med den fysiska tillgängligheten till byggnader, men hur är det då med andra funktionsvariationer som kan vara mer dolda och nyanserade? Tillstånd som autism, dyslexi och dyspraxi påverkar också medvetenheten om ett rum, med varierande uppfattningar om ljud, tid och avstånd. Och det behöver också beaktas!

Det finns mycket förbättringar att göra i kontorsmiljöer, särskilt när data från Storbritanniens Office for National Statistics visar att endast 22 % av vuxna autistiska personer har någon form av anställning. Det globala designföretaget HOK har i en ny rapport tittat på den neurodiversifierade arbetsplatsen. Akustiken spelar en viktig roll här. ”När neurotypiska anställda kan tycka att omgivande ljud – eller bristen på sådant – är kontraproduktiva, kan anställda som är särskilt känsliga eller benägna att bli distraherade, t.ex. personer med autism eller ADHD, tycka att de är direkt handikappande”, står det i rapporten. HOK rekommenderar ”en heltäckande – och därmed mer inkluderande – strategi för akustisk design” som inkluderar en mängd olika auditiva miljöer, akustisk separation och även ljudmaskering eller system för vitt brus.

Väldesignat kontorsutrymme för neurodiversitet

Brittiska BBC är en arbetsgivare som har insett behovet av att ändra sitt arbetssätt för att möta olika neurologiska förutsättningar. Dess neurodiversitetsavdelning, BBC Cape, skapade en ”verktygslåda för kognitiv tillgänglighet” för sitt Cardiffprojekt, BBC Cymru Wales New Broadcasting House, som personalen flyttade in i under 2019.

Det här projektet har utförts av ID:SR, arkitektbyrån Sheppard Robsons inredningsgrupp, som leds av Helen Berresford. Hon pratar om större medvetenhet om neurodiversitet i ett initialt skede, och om att arbeta med experter på området redan från början. ”Denna ökade känslighet för hur olika människor ser på världen innebär att vi måste tänka på hur färger används, särskilt kontrasterande toner som påverkar vissa människors koncentration. Det här påverkar ett projekts grafik- och vägvisningsstrategi och utmanar oss att tänka mer kreativt, inte bara när det gäller färger utan också när det gäller hur kartor och symboler används.”

Alan Bainbridge, arbetsplats- och fastighetschef på BBC, tillägger: ”En av de enklaste och mest effektiva förändringarna vi gjorde var kanske belysningen. Flimrande lampor är vanliga i kontorsmiljöer och kan vara ett stort hinder. LED-lampor som inte flimrar och en sänkning av belysningen … framkallar en mer bekväm och hemtrevlig känsla.”

Brittiska BBC är en arbetsgivare som har insett behovet av att ändra sitt arbetssätt för att möta olika neurologiska förutsättningar. Dess neurodiversitetsavdelning, BBC Cape, skapade en ”verktygslåda för kognitiv tillgänglighet” för sitt Cardiffprojekt, BBC Cymru Wales New Broadcasting House, som personalen flyttade in i under 2019.

Det här projektet har utförts av ID:SR, arkitektbyrån Sheppard Robsons inredningsgrupp, som leds av Helen Berresford. Hon pratar om större medvetenhet om neurodiversitet i ett initialt skede, och om att arbeta med experter på området redan från början. ”Denna ökade känslighet för hur olika människor ser på världen innebär att vi måste tänka på hur färger används, särskilt kontrasterande toner som påverkar vissa människors koncentration. Det här påverkar ett projekts grafik- och vägvisningsstrategi och utmanar oss att tänka mer kreativt, inte bara när det gäller färger utan också när det gäller hur kartor och symboler används.”

Alan Bainbridge, arbetsplats- och fastighetschef på BBC, tillägger: ”En av de enklaste och mest effektiva förändringarna vi gjorde var kanske belysningen. Flimrande lampor är vanliga i kontorsmiljöer och kan vara ett stort hinder. LED-lampor som inte flimrar och en sänkning av belysningen … framkallar en mer bekväm och hemtrevlig känsla.”

Ljust kontor

Andra föredömliga arbetsgivare är den globala mjukvarujätten SAP som har ett program för ”Autism at Work”. Universal Music UK lanserade 2019 sin handbok Creative Differences, där man delar erfarenheterna från personer med olika aspekter av neurodiversitet och hur de och deras neurotypiska kollegor kan arbeta effektivt sida vid sida. Bland rekommendationerna i rapporten fanns att tillhandahålla en fast arbetsplats i stället för delade arbetsplatser för att skapa ett enhetligt arbetsområde, att tydligt definiera områden för arbete och områden för socialt umgänge samt att tillhandahålla ett privat utrymme att gå till om individen känner sig överväldigad. 

I takt med att designers och arkitekter i allt högre grad tar hänsyn till neurodiversitet i sin strategi för inkluderande design finns det en växande förståelse för att ofta små förändringar av akustik och visuella aspekter, och tillhandahållandet av lugna, privata utrymmen, kan vara betydande.

Andra föredömliga arbetsgivare är den globala mjukvarujätten SAP som har ett program för ”Autism at Work”. Universal Music UK lanserade 2019 sin handbok Creative Differences, där man delar erfarenheterna från personer med olika aspekter av neurodiversitet och hur de och deras neurotypiska kollegor kan arbeta effektivt sida vid sida. Bland rekommendationerna i rapporten fanns att tillhandahålla en fast arbetsplats i stället för delade arbetsplatser för att skapa ett enhetligt arbetsområde, att tydligt definiera områden för arbete och områden för socialt umgänge samt att tillhandahålla ett privat utrymme att gå till om individen känner sig överväldigad. 

I takt med att designers och arkitekter i allt högre grad tar hänsyn till neurodiversitet i sin strategi för inkluderande design finns det en växande förståelse för att ofta små förändringar av akustik och visuella aspekter, och tillhandahållandet av lugna, privata utrymmen, kan vara betydande.

Prenumerera på Stories
UTFORSKA VÅRA AKUSTIKPANELER

Foton:

Devis Bionaz & Unsplash