Kv Embla 52019-06-20T07:59:15+02:00

Project Description

Central fastighet i Umeå med fasadpanel i trä

En mix av Rustik & Pale

Kvarterat Embla 5 är en nyproduktion och påbyggnad av en redan befintlig fastighet där två hus har dockats ihop och numera utgör ett komplex på 9000 m² i centrala Umeå.

Den nya byggnaden som innefattar både kontorsutrymmen och hyreslägenheter har beklätts med Prodex fasadpanel i trä med en blandning av Rustik- och Palefanér.

Beställare: Umehem

Foto: Jenny Rehnman