Biofilisk skoldesign2022-03-21T13:44:19+01:00

Project Description

Skoldesign med biofiliska principer

Skoldesign med biofiliska principer

Torfaen Learning Zone i Wales visar hur naturliga influenser kan förbättra utbildningsmiljöer.

Biofilisk design, som för in naturen för att gynna människors hälsa och välbefinnande, är särskilt relevant i utbildningsmiljöer. Färg, ljus, materialanvändning och tillgång till grönområden är alla viktiga element, som här exemplifieras i Torfaen Learning Zone.

School interior with inspiring biophilic design

Designegenskaper

Att spendera tid utomhus är bra för oss alla, och särskilt för barn. Tyvärr är det inte alltid möjligt. En undersökning från 2016* visade att 75 % av skolbarn tillbringar mindre tid utomhus än vad som rekommenderas för fängelsefångar. Enligt en enkät med 2000 brittiska föräldrar, också från 2016, leker en femtedel av barnen inte ute regelbundet; varken i parker, skogsmarker eller på andra grönområden.

Även om tillgången till naturområden inte kan ersättas helt, kan designfunktioner som till exempel säkra, öppningsbara fönster maximera dagsljuset och föra in frisk luft och naturliga ljudlandskap; för att ge skolbarn en hälsosam och harmonisk miljö. Att använda naturliga material och element som trä i inredningen kan också göra underverk.

Ett ledande exempel

Ta Torfaen Learning Zone i sydöstra Wales, en specialbyggd anläggning för 20 miljoner pund som färdigställdes i början av 2021. Den ersätter tre högstadier och utbildar över 1 000 elever i åldrarna 16 till 18, och inkluderar även lokaler för elever med ytterligare specialbehov. HLM Architects ingick i designteamet för byggnaden, som består av fem våningar, två atrium plus aula och sociala utrymmen, klassrum och datorsalar.

Färg och ljus

”Inlärningsutrymmena har alla designats för att vara så öppna och ljusa som möjligt. Lärande behöver utrymme och ljus, som kan främja en atmosfär av lugn och reflektion, säger Guy Lacey, lärcentrets rektor. Olika färger har valts ut för varje våning för att hjälpa till att skapa en identitet och bättre orientering – bottenvåningen är teal, första våningen är grön, andra är lila medan tredje våningen är orange. Färgaccenterna återspeglas i mattor, skåp, möbler och toaletter.

Ute på taket

Projektet har till och med en takträdgård, eftersom tillgång till anlagda områden är en annan viktig biofilisk designfunktion inom utbildningssektorn. Detta har bland annat påvisats i en EU-finansierad studie** som visade att tillgång till grönområden kan öka minnesfunktionen hos skolbarn med 5 %.

Färg och ljus

”Inlärningsutrymmena har alla designats för att vara så öppna och ljusa som möjligt. Lärande behöver utrymme och ljus, som kan främja en atmosfär av lugn och reflektion, säger Guy Lacey, lärcentrets rektor. Olika färger har valts ut för varje våning för att hjälpa till att skapa en identitet och bättre orientering – bottenvåningen är teal, första våningen är grön, andra är lila medan tredje våningen är orange. Färgaccenterna återspeglas i mattor, skåp, möbler och toaletter.

Ute på taket

Projektet har till och med en takträdgård, eftersom tillgång till anlagda områden är en annan viktig biofilisk designfunktion inom utbildningssektorn. Detta har bland annat påvisats i en EU-finansierad studie** som visade att tillgång till grönområden kan öka minnesfunktionen hos skolbarn med 5 %.

Lärande bland träd

Ett annat viktigt fokus var de biofiliska väggarna på varje våning. Dessa syftar till att skapa en inspirerande studiemiljö och följer olika teman. Kaféet på bottenvåningen innehåller en skog och träd, det sociala området på första våningen har en regnskog och det finns en representation av himmel och moln i umgängesytorna på andra våningen. När det gäller material har Gustafs tillsammans med sin brittiska distributör LSA Projects arbetat fram en skräddarsydd ribblösning i trä baserad på arkitektens ritningar för att skapa ett sömlöst utseende för både tak och väggar samt för en optimerad ljudabsorption.

Denna toppmoderna campusanläggning, vars utformning är baserad på många biofiliska designprinciper, ger en ”enorm inlärningsresurs för det lokala samhället”, tillägger Guy Lacy slutligen, ”Elever reagerar på byggnaden med entusiasm och kreativitet”.

Biophilic design principles used in school interior
Prenumerera på Stories
BESÖK VÅRT PROJEKTGALLERI

Foton: Adam Coupe