Hur pålitlig är brandklassad MDF och Plywood?

Jämförelse mellan brandklassad mdf och plywood när det kommer till brandsäkerhet

Finns det träpaneler med ett naturligt brandskydd?

Funderar du på att använda brandklassad mdf och plywood för beklädnad i en offentlig miljö? Om du designar interiör vägg- och takbeklädnad för offentliga miljöer så är du nog medveten om de hårda brandkraven som det innebär. Du måste hitta ett material som både möter de hårda brandkraven samtidigt som träpanelen ska bidra till en önskad design. Vi har sammanställt en jämförelse mellan dem vanligaste materialen som används för träbeklädnader i offentliga miljöer och deras brandskyddsegenskaper. Jämförelsen är uppdelad mellan skivmaterialets brandskydd och brandskyddet som gäller när produkten är producerad, vilket då även inkluderar träfanér, ytbehandling och perforering.

Skivmaterialets brandklass

Brandklassen för hela panelen, inkluderat fanér, ytbehandling, perforering

FIBERGIPSSKIVA

A2-s1,d0 brandteknisk klass på träpanel

Skivmaterial

Fibergips innehåller 83%, eller mer, icke brännbara mineraler och är klassificerad för A1-s1,d0 eller A2-s1.d0. Inga impregnerande kemikalier eller brandskyddande lack används.

Hela panelen

Fibergips är rakt igenom icke brännbar. Perforeringen påverkar inte brandskyddet och hela panelen behåller brandklass A2-s1,d0, inkluderat fanér och ytbehandling.

MDF-SKIVA

Är brandklassad mdf-panel pålitlig?

Skivmaterial

Brand-MDF med brandklass B-s1,d0 finns tillgänglig.

Hela panelen

Fanérad brand-MDF tappar sin brandklass till C eller lägre. Man kan använda brandlack, men salter och lackets tjocklek gör ytan ojämn. Perforeringar kan inte lackas.

PLYWOODSKIVA

Hur pålitligt är brandklassad plywood?

Skivmaterial

Plywood kan impregneras till brandklass B-s1,d0. Impregnerings- och torkningsprocessen kan leda till missformade paneler/ribbor.

Hela panelen

Plywood tillsammans med fanér kan impregneras till B-s1,d0. Impregneringen kan däremot inte tränga igenom limlagren i Plywooden, perforeringen kan exponera icke impregnerat material.

MASSIVT TRÄ

Hur brandsäkert är impregnerat trä?

Skivmaterial

Massivt trä kan impregneras till B-s1,d0, men endast ett fåtal leverantörer har certifikat för alla träslag. Impregnerings- och torkningsprocessen kan leda till missformade paneler/ribbor.

Hela panelen

Massivt trä kan impregneras till brandklass B-s1,d0, men lacker måste tillsättas efteråt. Brandklasser inkluderar sällan ytbehandlingar som lack, olja eller bets.

Finns det träpaneler med ett naturligt brandskydd?

Funderar du på att använda brandklassad mdf och plywood för beklädnad i en offentlig miljö? Om du designar interiör vägg- och takbeklädnad för offentliga miljöer så är du nog medveten om de hårda brandkraven som det innebär. Du måste hitta ett material som både möter de hårda brandkraven samtidigt som träpanelen ska bidra till en önskad design. Vi har sammanställt en jämförelse mellan dem vanligaste materialen som används för träbeklädnader i offentliga miljöer och deras brandskyddsegenskaper. Jämförelsen är uppdelad mellan skivmaterialets brandskydd och brandskyddet som gäller när produkten är producerad, vilket då även inkluderar träfanér, ytbehandling och perforering.

FIBERGIPSSKIVA

A2-s1,d0 brandteknisk klass på träpanel

Skivmaterialets brandklass

Fibergips innehåller 83%, eller mer, icke brännbara mineraler och är klassificerad för A1-s1,d0 eller A2-s1.d0. Inga impregnerande kemikalier eller brandskyddande lack används.

Brandklassen för hela panelen, inkluderat fanér, ytbehandling, perforering

Fibergips är rakt igenom icke brännbar. Perforeringen påverkar inte brandskyddet och hela panelen behåller brandklass A2-s1,d0, inkluderat fanér och ytbehandling.

MDF-SKIVA

Är brandklassad mdf-panel pålitlig?

Skivmaterialets brandklass

Brand-MDF med brandklass B-s1,d0 finns tillgänglig.

Brandklassen för hela panelen, inkluderat fanér, ytbehandling, perforering

Fanérad brand-MDF tappar sin brandklass till C eller lägre. Man kan använda brandlack, men salter och lackets tjocklek gör ytan ojämn. Perforeringar kan inte lackas.

PLYWOODSKIVA

Hur pålitligt är brandklassad plywood?

Skivmaterialets brandklass

Plywood kan impregneras till brandklass B-s1,d0. Impregnerings- och torkningsprocessen kan leda till missformade paneler/ribbor.

Brandklassen för hela panelen, inkluderat fanér, ytbehandling, perforering

Plywood tillsammans med fanér kan impregneras till B-s1,d0. Impregneringen kan däremot inte tränga igenom limlagren i Plywooden, perforeringen kan exponera icke impregnerat material.

MASSIVT TRÄ

Hur brandsäkert är impregnerat trä?

Skivmaterialets brandklass

Massivt trä kan impregneras till B-s1,d0, men endast ett fåtal leverantörer har certifikat för alla träslag. Impregnerings- och torkningsprocessen kan leda till missformade paneler/ribbor.

Brandklassen för hela panelen, inkluderat fanér, ytbehandling, perforering

Massivt trä kan impregneras till brandklass B-s1,d0, men lacker måste tillsättas efteråt. Brandklasser inkluderar sällan ytbehandlingar som lack, olja eller bets.

Vill du lära dig mer om brandsäkerhet och det naturliga brandskyddet i våra produkter? Läs mer på vår brandguide eller vår guide för skivmaterial!

Brandguide
Skivmaterialguide

2018-10-26T13:39:42+02:00oktober 22nd, 2018|Kategorier: Fire Academy|Taggar: , , , , |