Loading...
High Impact Panels2021-03-18T08:51:28+01:00

HIGH IMPACT PANELS

Gustafspaneler är extremt robusta och motståndskraftiga mot yttre påverkan, allt tack vare den fiberförstärkta gipskärnan. Vårt UV-lackeringssystem garanterar dig även en yta med hög repningsresistens som även går att rengöra med alkoholbaserade rengöringsmedel. Perfekt för användning inom till exempel sjukvården.

EXTRA HIGH IMPACT PANEL

Gustafs har tagit fram en panel som är speciellt anpassad för rum där det krävs väggar med extra hög slagtålighet, som till exempel i idrottshallar. Vi kallar den Gustafs Extra High Impact Panel (EHIP), och den håller självklart fortfarande den höga brandklassen K2-10 / A2-s1,d0!

Det finns inte heller några begränsningar när det kommer till design. Du har lika stor frihet som med våra vanliga paneler. Vår EHIP-panel fungerar även utmärkt på andra ställen med mycket folk i omlopp, som till exempel skolor, sjukhus, restauranger eller köpcentrum.

UTÖKAD GARANTI OCH KOSTNADSFRI ERSÄTTNING

Till vår EHIP-panel tillkommer en utökad garanti och kostnadsfri ersättning av paneler som orsakats av ofrivillig skada. Den utökade garantin och ersättningen gäller under följande förutsättningar:

  1. Panelerna måste ha installerats enligt Gustafs installations-beskrivning för EHIP-paneler.
  2. Släta, icke-perforerade paneler, måste vara installerade från marknivå och 2 meter upp.
  3. Gustafs PH8-perforering är den största perforeringen som får användas, och måste installeras minst 2 meter ovan marknivå.
KONTAKTA GUSTAFS