Panelinstallation2021-04-26T14:30:43+02:00

PANELINSTALLATION

Gustafs Panel System monteras med vårt Capax installationssystem. Varje panel fixeras på alla fyra sidor med Capax-profiler. Profilerna fästs på en skruvvänlig grund som är stadigt förankrad i underliggande konstruktion.

VÄGGINSTALLATION

Vägginstallation

Gustafs Panelsystem kan monteras på de flesta underlag. Före installation måste montören säkerställa att underliggande konstruktion är väl förankrad och rätt dimensionerad för att klara panelväggens vikt. Detta är särskilt viktigt på stora ytor och höga väggar.

För att få till ett bra resultat är det av stor vikt att underliggande konstruktion är plan, både horisontellt och vertikalt. Akustikpaneler kräver ett visst avstånd till den underliggande konstruktionen för att ge plats åt mineralullsisolering och eventuella luftspalter. Mineralullen ska alltid vara tätt ansluten mot panelen.

Obs! Brandklassen på perforerade paneler gäller endast med mineralullsisolering bakom panelen. Tjocklek 45 mm, densitet 28kg/m3.

SNABBT, ENKELT & PRECIST

Capax är samlingsnamnet för vårt unika installationssystem med aluminiumprofiler för montering av vägg- och takpaneler. Systemet har flera olika lösningar som tillgodoser både estetiska och funktionella krav. Varianterna på fogar och anslutningar är många. Profilerna är starka och vridstyva, vilket underlättar för montören och möjliggör att panelerna monteras med högsta möjliga planhet. Särskilda profiler gör det möjligt att kapa till passningspaneler på plats och den kapade kanten döljs elegant av profilen. På så vis kan panelerna förbeställas och måttagning och finjustering görs vid monteringstillfället.

FASTA PANELER

DEMONTERBARA PANELER

HÖRN OCH KANTER

SNABBT, ENKELT & PRECIST

Capax är samlingsnamnet för vårt unika installationssystem med aluminiumprofiler för montering av vägg- och takpaneler. Systemet har flera olika lösningar som tillgodoser både estetiska och funktionella krav. Varianterna på fogar och anslutningar är många. Profilerna är starka och vridstyva, vilket underlättar för montören och möjliggör att panelerna monteras med högsta möjliga planhet. Särskilda profiler gör det möjligt att kapa passningspaneler på plats och den kapade kanten döljs elegant av profilen. På så vis kan panelerna förbeställas och måttagning och finjustering görs vid monteringstillfället.

Ej demonterbara paneler

Demonterbar panel

Hörn och kanter

INSTALLATION UNDERTAK

mikroperforerad träpanel för undertak

• Konstruktionen är mycket vridstyv och självbärande utan att vara fixerad mot anslutande väggar.

• Systemet möjliggör demontering av varje panel och ger därmed snabb tillgång till bakomliggande teknik ovanför panelerna, samtidigt som det behåller sin stabilitet och styrka.

• Capax undertakssystem är estetiskt tilltalade med dolda profiler.

• Systemet är konstruerat för en panelbredd på 600 mm men tillåter att bredden kan varieras med intervall på 50 mm mellan 300 – 600 mm.

• Capax undertakssystem består av bärprofiler med T-form som bär panelerna på långsidorna. På kortsidan skjuts panelerna dikt mot varandra. Bärprofilerna låses i sidled av en distansprofil som snäpps fast mot bärprofilen och dess utriggare.

Capax Undertaksinstallation & Profiler

Capax undertakstinstallation

Kanter & fogar

Installation av hörn och kanter på panel

Special

Specialinstallation för panelundertak

Dold & Demonterbar

Dold och demonterbar panel

Storage, Installation and Use conditions

Endast för inomhusbruk och inte i blöta förhållanden. Förvaring, användning och installation vid 18-50 C° och 25-60% fuktighet. Fuktigheten hos den underliggande konstruktionen (betong) ska inte vara högre än 15%.

KONTAKTA GUSTAFS

NEDLADDNINGAR