Byggvarubedömningen2018-06-08T09:33:03+02:00

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

GUSTAFS I BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Självklart är alla Gustafs produkter bedömda och godkända i Byggvarubedömningen. Över 90% av våra produkter är bedömda med högsta klassen ”rekommenderas”.

Byggvarubedömningen (BVB) ger en total hållbarhetsbedömning av byggnadsprodukter för att ta ansvar att rätt material  används i byggnader som kommer att lämnas till kommande generationer.

Med hållbarhetsbedömning menar BVB en bedömning av produktens kemiska innehåll och miljöpåverkan under livscykeln, men i förlängningen också av produktens sociala påverkan i leverantörsledet.

OM BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Läs mer på Byggvarubedömningen

GUSTAFS I BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Självklart är alla Gustafs produkter bedömda och godkända i Byggvarubedömningen. Över 90% av våra produkter är bedömda med högsta klassen ”rekommenderas”.

Byggvarubedömningen (BVB) ger en total hållbarhetsbedömning av byggnadsprodukter för att ta ansvar att rätt material  används i byggnader som kommer att lämnas till kommande generationer.

Med hållbarhetsbedömning menar BVB en bedömning av produktens kemiska innehåll och miljöpåverkan under livscykeln, men i förlängningen också av produktens sociala påverkan i leverantörsledet.

OM BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Läs mer på Byggvarubedömningen