Resistance To Fire – Brandskyddande beklädnad2021-03-18T10:22:38+01:00

VAD ÄR RESISTANCE TO FIRE?

Resistance to Fire mäter byggnadsmaterialets förmåga att skydda underkonstruktionen och förhindrar att byggmaterialet själv faller ner under evakueringen av byggnaden. Testresultaten uttrycks i hur många minuter strukturen motstår branden innan gränsen för varje testkriterium överskrids. Invändiga vägg- och takbeklädnader, tak, golv och till och med byggsystem, inklusive ventilationskanaler och rör, måste klassificeras baserat på deras brandmotstånd. Brandegenskaperna testas i en fullskalig ugn som efterliknar en naturlig brand i enlighet med temperatur och kronologisk utveckling.

RESISTANCE TO FIRE KLASSIFICERINGAR FÖR GUSTAFS PANEL SYSTEM & LINEAR SYSTEM

Gustafs produkter är klassificerade enligt tabellen nedan.

Gustafs System Skivmaterial Brandklass
Gustafs Släta Paneler System (Icke-Perforerad) Fibergipsskiva K2-10
Gustafs Akustikpaneler System

(Perforerade)

Fibergipsskiva K2-10 (Luftspalt fylld med stenull)
Gustafs Linear Rib System

Fibergipsskiva / HIR Sandwich

K2-10 (Luftspalt fylld med stenull)
Gustafs Linear Plank System (Stängda fogar) Fibergipsskiva K2-10
Gustafs Linear Plank System (Öppna fogar) Fibergipsskiva K2-10 (Luftspalt fylld med stenull)
Gustafs Linear Module System Fibergipsskiva / HIR Sandwich / Massivt trä K2-10 (Luftspalt fylld med stenull)

Ladda ner Gustafs dokument för Resistance To Fire

RESISTANCE TO FIRE KLASSIFICERINGAR FÖR GUSTAFS PANEL SYSTEM & LINEAR SYSTEM

Gustafs produkter är klassificerade enligt tabellen nedan.

Gustafs System Skivmaterial Brandklass
Gustafs Släta Paneler System (Icke-Perforerad) Fibergipsskiva K2-10
Gustafs Akustikpaneler System

(Perforerade)

Fibergipsskiva K2-10 (Luftspalt fylld med stenull)
Gustafs Linear Rib System

Fibergipsskiva / HIR Sandwich

K2-10 (Luftspalt fylld med stenull)
Gustafs Linear Plank System (Stängda fogar) Fibergipsskiva K2-10
Gustafs Linear Plank System (Öppna fogar) Fibergipsskiva K2-10 (Luftspalt fylld med stenull)
Gustafs Linear Module System Fibergipsskiva / HIR Sandwich / Massivt trä K2-10 (Luftspalt fylld med stenull)

Ladda ner Gustafs dokument för Resistance To Fire

Kan brandlacker och brandskyddande färg förbättra en produkts Resistance to Fire?

Brandlack och brandskyddande färg i sig själv kan inte uppnå en godkänd klassificering. Brandskyddande beläggningar behöver ytterligare ett specifikt substrat för att överhuvudtaget uppnå en klassificering. Endast de substrat som är angivna i testprotokollet kan godkännas. Brandskyddande beläggningar måste genomgå en väldigt strikt produktionskontroll (Se kontrollsystem DoP) för att garantera att rätt antal lager och tjocklek på lagret har använts när man applicerar brandskyddande lack eller färg. Genom att applicera brandskyddande beläggningar på plats, eller genom att till exempel applicera det efter sågning och borrning på plats, kan inte godkännas eller klassificeras!

Europeisk standard för interiörprodukter

Väggar och undertak får inte gå sönder och kollapsa under dem tidiga faserna när evakuering och räddningsinsatser fortfarande kan genomföras.

  1. ”Resistance to Fire”, standard EN 13501-2 byggnadsprodukter, inkluderar väggar och tak.
  2. ”Resistance to Fire”, standard 1366, termiska isoleringar för rör.

RESISTANCE TO FIRE – EN 13501-2

Den andra delen av den europeiska standarden EN 13501 är uppdelad i flera klasser som visar materialets motstånd i tid.

RESISTANCE TO FIRE KLASSIFICERINGAR

RESISTANCE TO FIRE FÖR GUSTAFS PRODUKTER

LÄS MER OM VÅRA BRANDKLASSER

KONTAKTA GUSTAFS
NEDLADDNING

RESISTANCE TO FIRE GUSTAFS PRODUKTER

RESISTANCE TO FIRE KLASSIFICERINGAR

LÄS MER OM BRAND

Gustafs brandguide
BRANDGUIDE
Gustafs brandklass reaction to fire
REACTION TO FIRE
Icke-brännbar träpanel för interiöer
ÄKTA BRANDKLASS
Gustafs prestandadeklaration DoP
PRESTANDADEKLARATION (DoP)
fibergipsskiva som väggpanel

REACTION TO FIRE KLASSIFICERING

Euroclass EN 13501-1 är indelat i följande klasser: A1 – Icke brännbart material. Inget bidrag till brand. A2 – Icke brännbart material. Inget märkbart bidrag till brand. B – Brännbart material. Mycket begränsat bidrag till brand. C – Brännbart material. Begränsat bidrag till brand. D – Brännbart material. Bidrar till brandutveckling. E – Brännbart. Stort bidragande till brand. F – Brännbart. Faller inte inom klasserna A1-E. S1 -Materialet ger ett obetydligt bidrag till rökutvecklingen. d0 – Materialet avger inga brinnande föremål eller droppar.